Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,06 МБ
  • добавлен 16 апреля 2015 г.
Психологія і особистість 2013 №02 (4)
Науковий журнал. Київ – Полтава. Інститут психології ім. Г.С. Костюка. Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. - 192 с. Головний редактор – Максименко С.Д. доктор психологічних наук, професор.
Анотація.
Журнал «Психологія і особистість» публікує оригінальні наукові роботи, виконані в контексті актуальних проблем психології особистості та пов'язаних із нею галузей психологічної науки у різних аспектах: теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; статті, в яких поданий опис нових методичних (діагностичних, корекційно-розвивальних та ін.) прийомів; огляди літератури; повідомлення та звіти про наукові заходи (конференції, конгреси, з'їзди, симпозіуми тощо); інформаційні матеріали, присвячені відомим психологам.
Основна проблематика журналу: теоретичні та методологічні проблеми психології особистості; експериментальні та прикладні дослідження у галузі психології особистості; особистісно-орієнтований підхід у практичній психології; акмеологічна культура особистості як суб'єкта праці та спілкування; особистість психолога: історія, сучасність, перспективи.
Зміст.
Теоретико-методологічні проблеми психології особистості
Зінченко В.П. Слово та особистісне буття
Данилюк І.В. Маргарет Мід як фундатор наукового напряму «культура і особистість»
Москаленко В.В. Теоретико-методологічні підходи у дослідженні соціально-психологічних особливостей економічної культури особистості
Експериментальні та прикладні дослідження
Жорнова О.І. Подолання бідності і самовизначення у сфері освіти: до обговорення можливостей особистості
Тітов І.Г., Передера О.А. Психологічний аналіз літературної творчості Е.М. Ремарка (на прикладі роману «Три товариші»)
Штриголь Д.В., Кібенко К.С. Узгодженість сімейних настанов у парах на ранніх етапах становлення сім'ї
Особистісно орієнтований підхід у практичній психології
Дьяконов Г.В. Процесуальність діалогічної психотерапії
Акмеологічна культура особистості як суб'єкта праці та спілкування
Бех І.Д. Особистість: два наукових погляди на виховання та розвиток
Хоменко Є.Г. Психологічний аналіз взаємодії вчителів і учнів підліткового віку в педагогічному процесі
Карапузова Н.Д. До проблеми соціально-психологічної взаємодії учасників навчально-виховного процесу
Особистість психолога: історія, сучасність, перспективи
Полтавщина як акмеологічна вершина педагогіки добра академіка Івана Зязюна
Помиткін Едуард Олександрович
Рецензії і бібліографія
Рибалка В.В. 125 років із дня виходу книги П.П. Вікторова «Вчення про особистість та настрої»
Болтівець С.І. Самосвідомість особистості у саморусі людства
Бурлачук Л.Ф. Корисний посібник для студентів-психологів