Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,31 МБ
  • добавлен 14 апреля 2015 г.
Психологія і особистість 2014 №01 (5)
Науковий журнал. Київ – Полтава. Інститут психології ім. Г.С. Костюка. Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. - 184 с. Головний редактор – Максименко С.Д. доктор психологічних наук, професор.
Анотація.
Журнал «Психологія і особистість» публікує оригінальні наукові роботи, виконані в контексті актуальних проблем психології особистості та пов'язаних із нею галузей психологічної науки у різних аспектах: теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; статті, в яких поданий опис нових методичних (діагностичних, корекційно-розвивальних та ін.) прийомів; огляди літератури; повідомлення та звіти про наукові заходи (конференції, конгреси, з'їзди, симпозіуми тощо); інформаційні матеріали, присвячені відомим психологам.
Основна проблематика журналу: теоретичні та методологічні проблеми психології особистості; експериментальні та прикладні дослідження у галузі психології особистості; особистісно-орієнтований підхід у практичній психології; акмеологічна культура особистості як суб'єкта праці та спілкування; особистість психолога: історія, сучасність, перспективи.
Зміст.
До 100-річчя Полтавського Національного Педагогічного Університету імені В.Г. Короленка
Седих К.В., Моргун В.Ф. Здобутки кафедри психології Полтавського педагогічного університету у психозойську еру людства
Теоретико-методологічні проблеми психології особистості
Москаленко В.В. Соціальні ідеали як виявлення творчої сутності свідомості особистості
Тітов І.Г. До обґрунтування структурно-ґенетичного принципу у постнекласичній психології
Експериментальні та прикладні дослідження
Седих К.В., Львов О.О. Бінауральна стимуляція як додатковий психотерапевтичний метод
Перетятько Л.Г. Білінгвізм в умовах загальноосвітнього навчання
Хоменко Є.Г. Особливості використання наративного аналізу для дослідження взаємодії
Особистісно орієнтований підхід у практичній психології
Шелюг O.A. Багатовимірність феномену посттравматичного росту: біологічний, психологічний та соціокультурний складники особистісних трансформацій
Кучеренко Є.В. Гіпнотерапія у світлі особистісно-орієнтованої психотерапії: від медичної до психологічної парадигми
Акмеологічна культура особистості як суб'єкта праці та спілкування
Мирошник О.Г. шляхи розвитку рефлексивності у професійній підготовці педагога
Особистість психолога: історія, сучасність, перспективи
Ніна Федорівна Тализіна
Рецензії і бібліографія
Болтівець С.І. Психологія вчинку людського самоздійснення Володимира Роменця
Карамушка Л.М. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «пПсихологія дорослості з основами геронтопсихології»
Зінченко Володимир Петрович
Світла пам'ять інженерному психологові душі
Пост реліз Круглий стіл «Психологія Майдану: наслідки і перспективи»(14 березня 2014 року, м. Київ)