Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,83 МБ
  • добавлен 01 марта 2016 г.
Психологія і особистість 2014 №02 (6)
Науковий журнал. Київ – Полтава. Інститут психології ім. Г.С. Костюка. Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. - 194 с. Головний редактор – Максименко С.Д. доктор психологічних наук, професор.
Анотація.
Журнал «Психологія і особистість» публікує оригінальні наукові роботи, виконані в контексті актуальних проблем психології особистості та пов'язаних із нею галузей психологічної науки у різних аспектах: теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; статті, в яких поданий опис нових методичних (діагностичних, корекційно-розвивальних та ін.) прийомів; огляди літератури; повідомлення та звіти про наукові заходи (конференції, конгреси, з'їзди, симпозіуми тощо); інформаційні матеріали, присвячені відомим психологам.
Основна проблематика журналу: теоретичні та методологічні проблеми психології особистості; експериментальні та прикладні дослідження у галузі психології особистості; особистісно-орієнтований підхід у практичній психології; акмеологічна культура особистості як суб'єкта праці та спілкування; особистість психолога: історія, сучасність, перспективи.
Зміст.
Теоретико-методологічні проблеми психології особистості
Слободчиков В.І. Теорія і діагностика розвитку в контексті психологічної антропології
Остапенко А.О. Процеси розвитку і типи педагогічної діагностики
Експериментальні та прикладні дослідження
Кузнецов О.І. Психічні стани студентів у різних ситуаціях навчальної діяльності у виші
Фоменко К.І. Атрибутивні особливості самотності особистості
Чеботова Я.В. Психологічна готовність студента-дизайнера до творчої діяльності в умовах ВНЗ
Зозуль Т.В. Дослідження домінуючої конфігурації моделей стосунків через аналіз наративу
Особистісно орієнтований підхід у практичній психології
Седих К.В. Феномен сімейної матриці та ідеологія психотерапевтичної роботи з ним
Ушакова В.Р. Ефективність впроваджених заходів медико-психологічної підтримки сім’ї в період очікування дитини
Коваленко О.Г. Ефективність застосування програми оптимізації міжособистісного спілкування осіб похилого віку
Акмеологічна культура особистості як суб'єкта праці та спілкування
Моран І.В. Розвиток толерантності студентської молоді
Доцевич Т.І. Розробка та апробація опитувальника педагогічної саморегуляції викладача вищої школи
Особистість психолога: історія, сучасність, перспективи
ЧЕБИКІН О.Я. – 65-річний ювілей
Ювілей Т.С. Яценко
Ювілей Н.В. Чепелєвої
Рецензії і бібліографія
Кочарян О.С. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Психологія сім’ї»
Шестопалова Л.Ф. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Основи психотерапії»
Боришевський Мирослав Йосипович