Ревчун Б.Г. Історія економічних вчень

Ревчун Б.Г. Історія економічних вчень
 • разное
 • doc
 • 133.79 КБ
 • добавлен 21.01.2012
Посібник для студентів вищих навчальних закладів – Кіровоград, 2002. – 115 с.

Навчальний посібник в стислій формі показує передумови виникнення, етапи та закономірності розвитку світової економічної думки. Посібник розкриває методологічні підходи й теоретичні концепції основних шкіл та напрямів економічної думки, знайомить з досягненнями видатних вчених-економістів. Економічні думки та концепції подано без ідеолгічних кліше радянських часів, з позицій сучасних тлумачень закономірностей економічного розвитку суспільства. Посібник містить тест множинного вибору для перевірки опанування студентами змісту більшості тем курсу Історія економічних вчень.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Вступ
Предмет, методологія та завдання курсу
Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя
Західноєвропейська економічна думка пізнього середньовіччя
Формування теоретичних засад класичної школи політичної економії
Класична школа політичної економії
Критичний напрям політичної економії
Марксистське економічне вчення
Економічна думка другої половини XIX cт. - початку XX ст
Розвиток економічної думки в Росії та в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть
Інституціоналізм
Кейнсіанство та його еволюція
Неоліберальний (консервативний) напрям сучасної економічної теорії
Економічні концепції соціал-демократії
Список рекомендованої літератури
Підсумковий тест

Смотрите также


Лекции - Історія економічних вчень

Лекции - Історія економічних вчень

 • лекции
 • doc
 • 691 КБ
 • добавлен 15.02.2011
Під ред. В. М. Тарасевича. - Дніпропетровськ: ЛМСУ, 1999.
Вступ до историі економічних вчень.
Ранні економічні погляди
Класична політична економія
Марксистьский напрямок економічної думки
Неокласична економічна теорія
Кейнсіанство та його еволюция
Соціально-інстуціональний напрямок економічної думки
Лекции - Історія економічних вчень

Лекции - Історія економічних вчень

 • лекции
 • doc
 • 145.77 КБ
 • добавлен 22.01.2010
ДУЕП. 162с.
Вступ до історії економічних вчень
Економічна думка стародавнього світу
Меркантилізм
Класична політична економія
Марксистський напрямок економічної думки
Неокласична економічна теорія
Кейнсіанство та його еволюція
Соціально-інституціональний напрямок економічної думки
Кириленко В.В. (ред.) Історія економічних вчень

Кириленко В.В. (ред.) Історія економічних вчень

 • разное
 • pdf
 • 1.72 МБ
 • добавлен 03.06.2010
Навчальний посібник. – Тернопіль: „Економічна думка, 2007. – 233 с.

Докласичний етап розвитку економічної науки
Предмет, методологія і функції історії
економічних вчень
Економічна думка стародавнього світу
Економічна думка середньовіччя. Меркантилізм
Класичний етап розвитку економічної науки та її за...
Контрольна робота - Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

Контрольна робота - Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

 • лабараторные
 • rtf
 • 171.29 КБ
 • добавлен 22.12.2010
Львівський національний університет ім. І. Франка
економічний факультет
Спеціалізація Економіка підприємства
1-й курс, 2008
Контрольна робота з дисципліни «Історія економічних вчень»
Вступ
Загальні риси і розходження нової і старої історичних шкіл у Німеччині.
Загальні риси і розходження класичної і н...
Нестеренко О.П. Історія економічних вчень (укр.яз.)

Нестеренко О.П. Історія економічних вчень (укр.яз.)

 • разное
 • pdf
 • 589.33 КБ
 • добавлен 25.11.2009
Пропонується повний курс історії світової економічної думки; висвітлюються основні течії та напрямки сукупності світових економічних концепцій у різні періоди розвитку людства.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2002
Шпори - Економічна історія, політична економія та історія економічних вчень, мікро і макроекономіка

Шпори - Економічна історія, політична економія та історія економічних вчень, мікро і макроекономіка

 • шпаргалки
 • doc
 • 155.72 КБ
 • добавлен 18.12.2009
Відповіді на питання державного іспиту по кафедрі "Менеджменту сфери послуг", КНУТД, 2009 рік.
Подано відповіді на питання іспиту: як на тестові, так і на теоретичні. Відповіді надаються відразу після сформульованого питання, тобто перелік питань безпосередньо у документі
Нет изображения

Шпаргалки - Історія економічних вчень укр

 • шпаргалки
 • doc
 • 831.35 КБ
 • добавлен 22.01.2011
34 вопр

Питання до державного іспиту з "Історії економічних вчень" - 2007
Меркантилізм як напрямок економічної думки, його економічна суть та значення. Економічна політика меркантилізму.
Школа фізіократів, її характеристика. Суть та значення "Економічної таблиці" Ф. Кене.
Зародження класичної політекономії, ...
Корнійчук Л.Я. та ін. Історія економічних учень

Корнійчук Л.Я. та ін. Історія економічних учень

 • разное
 • doc
 • 623.05 КБ
 • добавлен 16.11.2011
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Я. Корнійчук, Г. Ю. Кириллова, Н. О. Татаренко, С. Б. Погорєлов. — К.: КНЕУ, 2002. — 284 с.
ISBN 966–574–334–1

Навчально-методичний посібник підготовлено на основі типової програми курсу «Історія економічних учень». Він включає короткий виклад змісту тем, а також ко...
Лекции - Історія економічних учень

Лекции - Історія економічних учень

 • лекции
 • doc
 • 668 КБ
 • добавлен 29.06.2010
Лень І. І., Гронтковська Г. Е. – Рівне: УДУВГП, 2003. – 72 с.

Історія економічних учень як наука
Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя
Перші економічні школи: меркантилізм, фізіократи
Класична школа політичної економії
Еволюція класичної політичної економії
Виникнення альтернативних ...
Шпаргалка на модули в ЗНТУ

Шпаргалка на модули в ЗНТУ

 • шпаргалки
 • doc
 • 728.5 КБ
 • добавлен 29.09.2010
Подходит дляя написания модуля и для подготовки к семинарам. 2009 год.
Предмет, задачі, курсу «Історія економічних вчень».
Економічна думка Стародавнього Сходу.
Економічна думка Стародавньої Греції.
Економічна думка Стародавнього Риму.
Історичні умови виникнення і суть меркантилізму.
Розвиток меркантилізм...