Лекции - Історія економічних учень

Лекции - Історія економічних учень
 • лекции
 • doc
 • 668 КБ
 • добавлен 29.06.2010
Лень І. І., Гронтковська Г. Е. – Рівне: УДУВГП, 2003. – 72 с.

Історія економічних учень як наука
Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя
Перші економічні школи: меркантилізм, фізіократи
Класична школа політичної економії
Еволюція класичної політичної економії
Виникнення альтернативних напрямів і шкіл політичної економії
Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії
Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії
Економічна думка в України (ХІХ– початку ХХ ст. )
Кейнсіанство та його особливості в різних країнах
Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм
Інституціоналізм
Розвиток радянської економічної думки
Читать онлайн

Смотрите также


Корнійчук Л.Я. та ін. Історія економічних учень

Корнійчук Л.Я. та ін. Історія економічних учень

 • разное
 • doc
 • 623.05 КБ
 • добавлен 16.11.2011
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Я. Корнійчук, Г. Ю. Кириллова, Н. О. Татаренко, С. Б. Погорєлов. — К.: КНЕУ, 2002. — 284 с.
ISBN 966–574–334–1

Навчально-методичний посібник підготовлено на основі типової програми курсу «Історія економічних учень». Він включає короткий виклад змісту тем, а також ко...
Реферат - Маржиналізм як переоцінка цінностей класичної школи політичної економії

Реферат - Маржиналізм як переоцінка цінностей класичної школи політичної економії

 • рефераты
 • doc
 • 95.5 КБ
 • добавлен 13.11.2011
Київ; КПІ; викладач Боклан Н.С.; факультет менеджменту та маркетингу; кафедра міжнародної економіки; предмет Історія економічних учень; 2010 рік; 17 стр.
Попередники маржиналізму
Революційна особливість маржиналізму
Характерні особливості першого етапу
Основоположники неокласичної теорії
Лісовицький В.М. Історія економічних учень

Лісовицький В.М. Історія економічних учень

 • разное
 • pdf
 • 1.01 МБ
 • добавлен 05.10.2011
К.: Центр учбової літератури, 2009. - 240 с. - ISBN: 978-966-364-784-5
3-тє видання (OCR)

У навчальному посібнику в історичній послідовності простежується процес розвитку економічної думки з стародавніх часів до наших днів. Розкриваються характерні особливості методології та теоретичного арсеналу різних шкіл та напр...
Нет изображения

Любохинець Л.С. Історія політичних та економічних учень

 • разное
 • jpg
 • 97.86 МБ
 • добавлен 07.07.2011
Методичні вказівки до вивченню дисципліни для студентів спеціальності "Міжнародні економічні відносини" // Л.С. Любохинець. - Хмельницький: ХНУ, 2007. - 102 с.

Укладач Любохинець Л.С., канд. екон. наук, доцент

Зміст
Вступ
Програма дисципліни
Плани семінарських занять
Домашнє індивідуальне завдан...
Лекции - Історія економічних вчень

Лекции - Історія економічних вчень

 • лекции
 • doc
 • 691 КБ
 • добавлен 15.02.2011
Під ред. В. М. Тарасевича. - Дніпропетровськ: ЛМСУ, 1999.
Вступ до историі економічних вчень.
Ранні економічні погляди
Класична політична економія
Марксистьский напрямок економічної думки
Неокласична економічна теорія
Кейнсіанство та його еволюция
Соціально-інстуціональний напрямок економічної думки
Лекции - Історія економічних вчень

Лекции - Історія економічних вчень

 • лекции
 • doc
 • 145.77 КБ
 • добавлен 22.01.2010
ДУЕП. 162с.
Вступ до історії економічних вчень
Економічна думка стародавнього світу
Меркантилізм
Класична політична економія
Марксистський напрямок економічної думки
Неокласична економічна теорія
Кейнсіанство та його еволюція
Соціально-інституціональний напрямок економічної думки
Нестеренко О.П. Історія економічних вчень (укр.яз.)

Нестеренко О.П. Історія економічних вчень (укр.яз.)

 • разное
 • pdf
 • 589.33 КБ
 • добавлен 25.11.2009
Пропонується повний курс історії світової економічної думки; висвітлюються основні течії та напрямки сукупності світових економічних концепцій у різні періоди розвитку людства.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2002
Контрольна робота - Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

Контрольна робота - Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

 • лабараторные
 • rtf
 • 171.29 КБ
 • добавлен 22.12.2010
Львівський національний університет ім. І. Франка
економічний факультет
Спеціалізація Економіка підприємства
1-й курс, 2008
Контрольна робота з дисципліни «Історія економічних вчень»
Вступ
Загальні риси і розходження нової і старої історичних шкіл у Німеччині.
Загальні риси і розходження класичної і н...
Кириленко В.В. (ред.) Історія економічних вчень

Кириленко В.В. (ред.) Історія економічних вчень

 • разное
 • pdf
 • 1.72 МБ
 • добавлен 03.06.2010
Навчальний посібник. – Тернопіль: „Економічна думка, 2007. – 233 с.

Докласичний етап розвитку економічної науки
Предмет, методологія і функції історії
економічних вчень
Економічна думка стародавнього світу
Економічна думка середньовіччя. Меркантилізм
Класичний етап розвитку економічної науки та її за...
Шпаргалка - Історія економічної думки

Шпаргалка - Історія економічної думки

 • шпаргалки
 • doc
 • 1.35 МБ
 • добавлен 10.03.2011
Висвітлено 130 питань, які відповідають екземенаційним білетам КНЕУ
Основне джерело: Історія економіки та економіяної думки: Навч. посіб. / за ред. проф. С. В. Степаненка. - К.: КНЕУ, 2010.
Господарство як підсистема суспільства та об’єкт економічних наук
Особливості історико-економічного аналізу суспільств в межах ...