• формат pdf
 • размер 2.07 МБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Романюк А. (упорядн.), Скочиляс Л. (упорядн.) Політичний процес в Україні у 2004 році: регіональні аспекти
Матеріали конференції, Львів, 12 лютого 2005 р. )/ Упоряд. Романюк А., Скочиляс Л. – Львів: ЦПД, 2005. – 152 стор.

Політичний процес є складним та багатовимірним феноменом. Зазначимо, що в українській політичній науці закладені, на нашу думку, лише початки концептуальних засад аналізу політичного процесу як у цілому, так і його структурних елементів. Оскільки предметом аналізу є політичний процес в Україні в 2004 році, то в даному контексті відзначимо важливість дослідження такої його складової, як конституювання політичної системи та політичного режиму. На нашу думку, це важливо саме тому, що проблеми реформування політичної системи через конституційні зміни акцентувались протягом усього 2004 року значною частиною українського політикуму.


Микола Поліщук, Геннадій Шипунов Трансформація політичної системи як складової політичного процесу (методологічні аспекти)

Юрій Шведа Демократія і вибори за С. Хантінгтоном

Микола Гетьманчук, Олег Кукарцев Регіоналізація Європи: практика і теорія

Ольга Ткаченко Принципи структурування політичних партій

Олег Коляса Революція чи еволюція?

Вадим Карасьов Український політичний процес у європейському контексті

Володимир Мельник 2004 рік як визначальний для становлення української нації

Любов Старецька Місцеве самоврядування: деякі проблеми та перспективи розвитку
в контексті зміни політичної влади в Україні

Галина Ткаченко Гендерний аналіз виборчого процесу в Україні

Лариса Четверікова Становлення громадянського суспільства і формування соціальної держави в Україні

Демократія і вибори за С. Хантінгтоном

Анатолій Романюк Соціальний портрет учасників акцій протесту у Києві напередодні повторного голосування під час президентських виборів в Україні

Ігор Вдовичин Свідомий вибір як реалізація свободи (Львівщина у виборчій кампанії 2004 р. )

Олексій Антипович Політична активність населення Львівщини та України в цілому (соціологічний аспект)

Любомир Скочиляс, Христина Поліщук Адміністративний ресурс: його розуміння суб’єктами та учасниками виборчого процесу і способи протидії

Микола Бучин Використання адміністративного ресурсу на Львівщині у 2004 р

Віктор Зінчук Особливості споживання інформації у процесі політичної соціалізації молоді м. Львова: за результатами соціологічного дослідження Ви - в інформаційному просторі Львова

Анатолій Круглашов Політичний процес 2004 року: особливості Буковини

Микола Гуйтор Електоральні процеси в Чернівецькій області на прикладі виборів 2004 року

Ігор Гаврада Регіональні виміри взаємодії влади та ЗМІ (на основі моніторингу чернівецьких телеканалів)

Володимир Скоблик Закарпаття – 2004: етапи і віхи суспільно-політичних змін

Ігор Дмитрів, Володимир Томахів Особливості політичного процесу на Тернопільщині у 2004 р

Костянтин Єлишевич Апогей виборчого процесу 2004 на Сумщині
Похожие разделы
Смотрите также

Богашева Н.В., Ключковський Ю.Б., Колісецька Л.В. Дослідження деяких аспектів еволюції виборчого законодавства України (1989-2006 роки)

 • формат doc
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
К.: ПЦ «Фоліант», 2006. - 146 с. На підставі законодавчих актів, які регулювали проведення загальнонаціональних виборів, та досвіду їх застосування досліджуються окремі аспекти еволюції виборчого права в Україні, зокрема, зміни виборчої системи на виборах народних депутатів України та пов’язаний із цим розвиток партійної системи в Україні, а також еволюція територіальної організації загальнонаціональних виборів та системи виборчих комісій як орга...

Брегеда А.Ю. Основи політології

 • формат doc
 • размер 652.92 КБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Навч. посібник. — Вид. 2-ге. К.: КНЕУ, 2000. - 312 с. У навчальному посібнику розкрито сутність політики та політичних відносин, висвітлено актуальні проблеми політологічної теорії і політичної практики. Значне місце присвячене аналізу не тільки теоретичних основ політології, а й конкретних явищ сучасного політичного життя в Україні. Для студентів вищих навчальних закладів. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства (Зміс...

Вегеш М.М. Політологія

 • формат doc
 • размер 2.1 МБ
 • добавлен 15 июля 2011 г.
Політологія: підручник / М. М. Вегеш та ін. ; ред. М. М. Вегеш. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 384 с. Підручник розкриває зміст науки про політику: визначає систему категорій, предмет, методи, функції політології. Розділи підручника відповідають змісту державного стандарту дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації. Його новизна полягає в тому, що автори виокремили ряд тем, пов'язан...

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія

 • формат djvu
 • размер 5.58 МБ
 • добавлен 25 апреля 2010 г.
Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. — 4-те вид., випр. і доп. — Л.: Світ, 2001. — 384 с. Зміст Передмова Предмет і методи політології Розвиток політичної думки у світовому контексті Етапи розвитку політичної думки в Україні Політична система. Політична влада як основний атрибут політичної системи Політичні режими Держава як інститут політичної системи Державне управління Парламентаризм Судова система в структурі органів державно...

Дипломна робота - Держава в політичній системі суспільства

degree
 • формат doc
 • размер 57 КБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
МАУП, (Запоріжжя-Україна), 64 стор. + 1 дод., Пасюков Г., 2003 Спеціальність: соціальна робота Вихідні дані: Вступ Історичні аспекти держави і політичної системи суспільства. Держава – головний інститут політичної системи суспільства. Історичні аспекти становлення та розвитку політичної системи суспільства. Теоретичний аналіз політичної системи суспільства. Сутність політичної системи суспільства. Поняття політичної системи суспільства. Структур...

Лемак В. Президент і Уряд у нетиповій моделі змішаної республіки в Україні: теоретичні і порівняльно-правові аспекти

 • формат pdf
 • размер 279.23 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
// Вісник Центральної Виборчої Комісії №2 (8) 2007 р. - С. 33-39. Після проведення конституційної реформи в Україні статус Президента і Уряду було скориговано. Але при цьому говорити про «посилення» конституційних позицій Кабінету Міністрів України і «послаблення» конституційних позицій Президента все ж не зов сім доречно.

Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні

 • формат pdf
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
Навчальний посібник. – К., 2011. – 182 с. У навчальному посібнику подано теоретичні та практичні проблеми становлення і розвитку політичних інститутів у сучасній Україні, характеризується особливість політичного процесу в Україні в умовах державної незалежності. Окремі теми присвячені питанням теорії і практики української багатопартійності, політичного елітизму і лідерства як важливих акторів та інститутів політичного процесу в Україні. Видання...

Політологія - Узагальнюючий підручник

 • формат doc
 • размер 178.52 КБ
 • добавлен 10 июня 2010 г.
Автор неизвестен. Узагальнюючий підручник. Зміст підручника: 1. Предмет, метод, функції політології і структура політології 2. Становлення і pозвиток сучасної політології 3. Історія політичних теорій. Політичні вчення Стародавнього світу 4. Головні досягнення політичної думки від Середньовіччя до Нового часу 5. Головні риси політичної думки Росії 6. Головні етапи розвитку ПДУ: 3.1 Генеза ідей з прадавніх часів до ХІХ ст. 7. Політичні концепції ук...

Старикова О. Теоретичні основи інституціонального дослідження політичного класу

Статья
 • формат doc
 • размер 59.5 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Стаття присвячена дослідженню виникнення та сутності політичного класу, який відіграє важливу роль у досягненні політичної стабільності та соціально - позитивної спрямованості політичних процесів. Основу наукового дослідження становить теоретичне окреслення меж застосування понять «клас», «еліта» та «лідерство». Ключові слова: політичний процес, політичний клас, еліта, лідерство.

Чебаненко О.Д., Грищук О.Ю., Колодяжна Н.В., Євгеньєва А.М. Референдуми в Європейському Союзі

 • формат pdf
 • размер 636.28 КБ
 • добавлен 01 января 2012 г.
За ред. Д.С. Ковриженка. – К.: ФАДА, ЛТД, 2007. – 186 с. Ця книга є логічним продовженням видання «Вибори в Європейському Союзі», що було здійснене Лабораторією законодавчих ініціатив за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні у 2006 році. Цього разу основну увагу авторів дослідження було прикуто до підходів країн-членів ЄС стосовно регулювання найбільш спірних питань, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів. Зокрема, дослід...