Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Славянское языкознание
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на белорусском языке
 1. Периодические издания
 2. На белорусском языке
 1. Прикладная литература
 2. Литература для детей и родителей
 3. Книги для детей
 4. На белорусском языке
 1. Художественная литература
 2. Белорусская художественная литература
 1. Художественная литература
 2. Белорусская художественная литература
 3. На белорусском языке
 1. Художественная литература
 2. Детективы и боевики
 3. На белорусском языке
 1. Художественная литература
 2. Зарубежная художественная литература
 3. На белорусском языке
 1. Художественная литература
 2. Русская художественная литература
 3. На белорусском языке
 1. Художественная литература
 2. Украинская художественная литература
 3. На белорусском языке
 1. Художественная литература
 2. Фантастика
 3. На белорусском языке

Агароднікава С.В. Беларуская мова. Зборнік практыкаванняў і тэсты для студэнтаў эканамічных ВНУ

 • формат doc
 • размер 669.5 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
Мн: БГЭУ, 2006 г. , 71 стр. Содержание. Род назоўніка. Лік назоўнікаў. Складаныя назоўнікі. Правапіс суфіксаў назоўнікаў. Правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў I скланення. Склонавыя канчаткі назоўнікаў II скланення. Склонавыя канчаткі назоўнікаў III скланненя. Склонавыя канчаткі назоўнікаў у множным ліку. Нескланяльныя назоўнікі. Рознаскланяльныя назоўнікі. Скланенне ўласных назоўнікаў. Парадкавыя лічэбнікі. Зборныя лічэбнікі. 42 Текста для пе...

Агароднікава С.В. Перакладаем тэксты па эканомiцы на беларускую мову

 • формат doc
 • размер 124.96 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
Мн: БГЭУ. , 2008 г. , 75 стр. Вучэбны дапаможнік па дысцыпліне Беларуская мова. Професійная лексіка Ён складзены ў адпаведнасці з праграмай по курсе Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Дапаможнік складаецца з дзвюх частак. У першай змяшчаюцца эканамічныя тэксты на рускай мове для перакладу на беларускую (26 тэкстау). Перад кожным тэкстам даецца невялікі руска-беларускі тэрміналагічны слоўнік, а пасля – заданні. Пераклад тэксту і выкананне задан...

Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 1

 • формат djvu
 • размер 2.66 МБ
 • добавлен 05 октября 2010 г.
Падручнік для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў Пад агульнай рэдакцыяй Л. М. Грыгор'евай Выданне трэцяе, перапрацаванае і дапоўненае Мінск, "Вышэйшая школа", 1998. Беларуская мова. Гістарычныя ўмовы яе ўтварэння і развіцця Фанетыка Арфаэпія Графіка Арфаграфія Лексікалогія Фразеалогія Марфемная будова слова і словаўтварэнне Марфалогія

Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 2

 • формат djvu
 • размер 1.64 МБ
 • добавлен 05 октября 2010 г.
Падручнік для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў Пад агульнай рэдакцыяй Л. М. Грыгор'евай Выданне трэцяе, перапрацаванае і дапоўненае Мінск, "Вышэйшая школа", 1998. Словазлучэнне Сказ. Тыпы сказаў Просты сказ Складаны сказ Простая, ускосная і няўласна-простая мова Пунктуацыя

Адказы на экзаменацыйныя пытанні Сучасная беларуская мова

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 98,61 КБ
 • добавлен 21 ноября 2015 г.
Ответы на экзаменационные вопросы "Современный белорусский язык" БГПУ, ФСО, 2015 г. преподаватель Бобрович. Сост. Лисовская А. 1. Функцыі мовы. Мова і соцыум. Фунцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму. 2. Беларуская мова сярод іншых моў свету. Беларуская мова – мова нацыі. Літаратурная мова – адна з формаў нацыянальнай мовы, яе прыметы і асаблівасці. Дыялекты беларускай мовы. Мова і культура. 3. Асноўныя этапы развіцця беларускай мовы...

Адказы па дзелавой беларускай мове

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 271,12 КБ
 • добавлен 24 ноября 2016 г.
АУпПРБ, 46 пытанняў, 99 стар. мова і грамадства. функцыі мовы ў грамадстве. беларуская мова на лінгвістычнай карце свету. беларуская мова сярод славянскіх моў. гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы. формы беларускай нацыянальнай мовы. нормы беларускай літаратурнай мовы. арфаэпічныя нормы беларускай мовы. асаблівасці беларускага літаратурнага вымаўлення ў параўнанні з рускім. правапіс галосных. правапіс зычных. правапіс мяккага знака...

Акуліч Н.М. (скл.). Беларуская мова: практыкум для навучэнцаў усіх спецыяльнасцей

 • формат pdf
 • размер 660,97 КБ
 • добавлен 08 декабря 2012 г.
Мінск: МДВРК, 2012. — 92 с. — ISBN 978-985-526-135-4. У практычны матэрыял па беларускай мове ўвайшлі практыкаванні па наступным раздзелам сучаснай беларускай мовы: фанетыка, арфаэпія, арфаграфія, лексікалогія, марфалогія і стылістыка. Прызначаны для навучэнцаў і выкладчыкаў каледжа.

Акуліч Н.М., Ракей І.Р. Беларуская мова: Стылістыка: практыкум для навучэнцаў І курса

 • формат pdf
 • размер 602,45 КБ
 • добавлен 27 декабря 2012 г.
Мн.: МДВРК, 2009. — 96 с. — ISBN 978-985-526-027-2. ОСR У практычны матэрыял па беларускай мове ўвайшлі практыкаванні па стылістыцы беларуской мовы. Адрасуецца навучэнцам і выкладчыкам каледжа. Змест: Прадмова. Лексікалогія. Фразеалогія. Стылістыка. Пераклады. Кантрольныя заданні. Рэкамендаваная літаратура.

Аляксандраў С.Э., Мыцык Г.В. Гавары са мной па-беларуску

 • формат pdf
 • размер 10,38 МБ
 • добавлен 11 января 2015 г.
Масква: Вариант, 2008. — 280 с. — ISBN 978-5-903360-13-0. Друзья. Прошло уже 15 лет, как появился интернет-проект "Говори со мной по-белорусски", в рамках которого в открытый доступ была выложена рукопись учебника разговорного белорусского языка. Книга "Говори со мной по-белорусски" является одним из первых учебных пособий по классическому белорусскому языку, если не считать переизданий учебников начала ХХ столетия. В самой доступной форме показа...

Аляксандраў С.Э., Мыцык Г.В. Говори со мной по-белорусски. Базовый курс классического белорусского языка

 • формат djvu
 • размер 5.11 МБ
 • добавлен 29 июля 2009 г.
Базовый курс белорусского языка (орфография - классическая). Менск, 2000. -260 с. В самой доступной форме, на образном, изобилующем рисунками фоне показаны индивидуальность, своеобразие белорусского языка с богатством его фонетических, грамматических и лексических особенностей.

Аляксандраў Сяржук, Мыцык Галіна. Гавары са мной па-беларуску

 • формат pdf
 • размер 64,41 МБ
 • добавлен 03 августа 2014 г.
Самоучитель. — Минск. — 2000. — 260 с. Эта книга поможет любому желающему самостоятельно изучать белорусский язык. В самой доступной форме, на образном, изобилующем рисунками фоне показаны индивидуальность, своеобразие белорусского языка с богатством его фонетических, грамматических и лексических особенностей. Даны необходимые теоретические сведения ('Лад мовы'). В каждом из 17 занятий показано построение разговорных конструкций. Всё внимание зде...

Арашонкава Г.У., Лемцюгова В.П. Кіраванне ў беларускай і рускай мовах

Справочник
 • формат djvu
 • размер 6,83 МБ
 • добавлен 03 февраля 2016 г.
Прызначэнне слоўніка-даведніка — дапамагчы тым, хто працуе над удасканаленнем тэксту, пераадолець цяжкасці, звязаныя з сінтаксічным кіраваннем і выбарам варыянтных канструкцый у беларускай і рускай мовах. У слоўнік уключана каля 1 500 слоў. Слоўнік забяспечаны прадметным паказальнікам. Для рэдакцыйна-выдавецкіх работнікаў, журналістаў, выкладчыкаў беларускай і рускай моў, студэнтаў, вучняў сярэдніх школ, а таксама ўсіх, каго цікавяць пытанні кул...

Артикова Г.Ш. Тексты лекций. Славянская (русская) филология

 • формат pdf
 • размер 4,81 МБ
 • добавлен 25 июля 2014 г.
Лекции. — Ургенч: УрГУ, 2012. — 108 с. Введение. Современный белорусский язык . Фонетика. Общая характеристика звуковой системы белорусского литературного языка. Согласные фонемы. Лексика. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Наречия. Глагол. Причастие. Деепричастие. Синтаксис. Система членов предложения в белорусской грамматике. Осложненные предложения. Общая характеристика сложных предложений белорусского л...

Асабіна С.В. Фразеалогія ў творах Міхася Лынькова: функцыянальна-стылістычны аспект

 • формат pdf
 • размер 1009,37 КБ
 • добавлен 31 июля 2014 г.
Пад рэд. праф. І.Я. Лепешава. — Гродна: ГрДУ, 2011. — 167 с. Даследуецца фразеалогія ў творах народнага пісьменніка Беларусі Міхася Лынькова з боку мэтавага прызначэння ў тэкстах, спосабаў і прыёмаў стылістычнага выкарыстання фразеалагізмаў, выяўляецца ўклад пісьменніка ў развіццё фразеалагічнага складу літаратурнай мовы, робіцца размежаванне стылістычна абумоўленых і нематываваных адхіленняў ад фразеалагічнай нормы.

Асноўныя этапы развіцця беларускай мовы (перыядызацыя беларускай мовы)

Статья
 • формат doc
 • размер 10,05 КБ
 • добавлен 08 марта 2013 г.
Баранавічы: БарГУ, 2012. – 5 с. Пералічаны асноўныя этапы развіцця беларускай мовы ад 3 тыс. да н. э да пачатка 21 ст.

Афіксальная марфема

Статья
 • формат pdf
 • размер 632,27 КБ
 • добавлен 26 сентября 2014 г.
ГрДу імя Я. Купалы Беларусь, Гродна лекцыя 17 старонак 2010 г. Афіксальныя марфемы Асаблівасці суфікса Конфікс Інтэрфікс Аснова слова Флексія

Бірыла М.В. Беларуская антрапанімія. Структура ўласных мужчынскіх імен

 • формат djvu
 • размер 8,48 МБ
 • добавлен 15 октября 2013 г.
Мінск: Навука і тэхніка, 1982. — 320 с. У кнізе разглядаецца структура мужчынскіх хрысціянскіх імён XVI—XVIII стст., імён, рэканструяваных па сучасных беларускіх прозвішчах, і сучасных мужчынскіх беларускіх імён, Паказаны асаблівасці адаптацыі кананічных імён на аснове беларускай мовы, дэталёва апісана словаўтваральная структура поўных афіцыйных і размоўных, а таксама эмацыянальна-ацэначных форм імён. Даецца паказчык імен, якія даследуюцца ў «Бел...

Бірыла М.В., Шуба П.П. (рэд.) Беларуская граматыка ў 2 Ч.Ч.1. Фаналогія. Арфаэпія. Марфалогія. Словаўтварэнне. Націск

 • формат djvu
 • размер 160.92 МБ
 • добавлен 08 декабря 2014 г.
Мінск: Навука і тэхніка, 1985. — 431 с. Граматыка падрыхтавана з улікам моўнай практыкі двух апошніх дзесяцігоддзяў і вопыту раней выдадзеных граматык. Яна мае нарматыўнаую накіраванасць: паказаны нормы беларускай літаратурнай мовы 70-х - 80-х гадоў, існуючыя варянты і адхіленні, іх крыніцы і месца ў літаратурнай мове. Разлічана на спецыялістаў-мовазнаўцаў, выкладчыкаў і студэнтаў ВНУ, настаўнікаў, работнікаў друку, радыё і телебачання.

Багданкевіч Сьвятлана. Мая родная Беларуская Мова

 • формат doc
 • размер 62,42 КБ
 • добавлен 10 июня 2012 г.
36 с. Адносіны да мовы тытульнай нацыі — беларускае мовы — у нашай краіне проста ўнікальныя. Беларуская мова ня толькі не зазнае пільнага клопату з боку дзяржавы (як ва ўсіх іншых дзяржавах сьвету, нават такіх, як Францыя або Расея, дзе нацыянальным мовам, здаецца, анічога не пагражае), але, наадварот, у нас робіцца ўсё магчымае і немагчымае для яе прыніжэньня, выцясьненьня і, урэшце, ці ня поўнага вынішчэньня. Для гэтага праводзіўся рэфэрэндум,...

Бадзевіч З.І. (аўт.-склад.) Беларуская мова: хрэстаматыя

 • формат pdf
 • размер 3.65 МБ
 • добавлен 17 января 2012 г.
Вучэбны дапаможнік. — Мн.: Изд-во Юнипресс, 2005. У хрэстаматыю ўключаны выбраныя працы па ўсіх раздзелах курсаў«Сучасная беларуская мова» і «Стылістыка і культура мовы», якія будуць садзейнічаць трываламу засваенню і грунтоўнаму асэнсаванню асноўных тэарэтычных пытанняў беларускага мовазнаўства. Хрэстаматыя прызначаецца вучням старэйшых класаў агульнаадукацыйных школ, ліцэяў, гімназій, а таксама настаўнікам і студэнтам.

Барсуков В.В. Беларуская мова. Конспект первокурсника

 • формат djvu
 • размер 858.7 КБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Издатель: ООО "Интерпрессервис" Минск Год выпуска: 2002 Количество страниц: 148 Формат: DJVU Язык курса: Белорусский В данной книге автор попытался собрать материал, необходимый студенту для сдачи экзамена или зачёта по белорусскому языку. Книга написана белорусском языке.

Беларуская мова - гос экзамен (шпоры)

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 61,65 КБ
 • добавлен 20 мая 2014 г.
Бел мова-нац мова бел народа. Літ мова, яе разнавідн і нормы. Стылі мовы Скарына і асветнікі Дыялектная мова і літ мова Лексіка СБМ паводле паходжання Актыўная і пасіўн лексіка бел мовы Сінанімія і сінонімы Аманімія і амонімы Фразеалогія як раздзел мовазнаўства Фанетыка як раздзел мовазнаўства Арфаграфія Марфемная структура слова Словаўтварэнне Часціны мовы Назоўнік Прыметнік Лічэбнік Дзеяслоў Дзеепрыметнік Дзеепрыслоўе Прыслоўе Словазлучэнне Га...

Беларуская мова - сінтаксіс (шпаргалки)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 112,23 КБ
 • добавлен 11 мая 2014 г.
Сінтаксіс, прадмет і задачы Словазлучэнне – аб’ект сінтаксісу Тыпы словазлучэнняў Асаблівасці словазлучэнняў у бел мове Тыпы сказаў па структуры Сказ як сінтаксічная адзінка Сказы паводле мэты і характару выказвання Дзейнік Выказнік – просты Выказнік – састаўны (тыпы) і складаны Звязка і выказальнае слова Дапасаванне выказніка да дзейніка Дапаўненне Азначэнне Акалічнасць Адасобленыя азначэнні Прыдатак Адасабленне Адасобленыя акалічнасці Аднародны...

Беларуская навуковая тэрміналогія

Статья
 • формат doc
 • размер 15,83 КБ
 • добавлен 15 марта 2013 г.
Баранавічы: БарГУ, 2012. – 8 с. Тыпы слоўнікаў. Тэрміналагічныя слоўнікі і даведнікі, іх роля і месца ў лексікаграфічнай сістэме беларускай мовы. Сістэма падачы тэрмінаў у тлумачальных і перакладных слоўніках, у слоўніках іншамоўных слоў. Прыклад слоўнікавага артыкула. Прыклад будовы слоўнікавых артыкулаў іншамоўных слоўнікаў. Будова слоўнікавага артыкула тлумачальнага слоўніка.

Бурак І.Л., Дзятко Д.В. i інш. Беларускі правапіс

 • формат pdf
 • размер 1,61 МБ
 • добавлен 20 мая 2012 г.
Бурак І.Л., Дзятко Д.В., Нямковіч Н.М. Вучэбны дапаможнік. Мінск: БДПУ, 2010. – 212 с. З улікам найноўшых дасягненняў беларускага мовазнаўства прапануецца падрабязны агляд усіх асноўных правапісных правіл у адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі». Асвятляюцца асобныя пытанні граматыкі і словаўтварэння сучаснай беларускай літаратурнай мовы, найбольш цесна звязаныя з правапісам.

Бурак Л.I. Сучасная беларуская мова

 • формат pdf
 • размер 60,91 МБ
 • добавлен 12 октября 2012 г.
Вучэб. дапаможнік для студэнтаў-завочнікаў ВНУ БССР. - Пад рэд. Л.М.Шакуна. 2-е выд., дапрац. - Мінск: Вышэйшая школа, 1985. – 319 с. Асвятляюцца ўсе раздзелы курса сучаснай беларускай літаратурнай мовы: лексікалогія, фразеалогія, лексікаграфія, фразеаграфія, фанетыка, фаналогія, арфаэпія, графіка, арфаграфія, марфалогія, сінтаксіс, пунктуацыя. Дапаможнік можа быць выкарыстаны навучэнцамі педвучылішчаў і сярэдніх школ, выкладчыкамі беларускай мов...

Буракова М.У., Ляшчынская В.А. Уласныя імёны ў тэрмінах і фразеалагізмах

 • формат doc
 • размер 162,77 КБ
 • добавлен 09 апреля 2013 г.
Практычны дапаможнік для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей ВНУ. — Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2010. — 88 с. Мэта дапаможніка – пазнаёміць усіх, хто цікавіцца праблемамі мовы, а найперш студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей з незвычайнымі сувязямі ўласных імёнаў (імёнаў, прозвішчаў, назваў краін, гарадоў, рэк і інш.) і тэрміналагічных і фразеалагічных адзінак мовы, з гісторыяй узнікнення тэрмінаў розных галін навукі і тэхнікі і фразеалагізм...

Буракова М.У., Ляшчынская В.А. Уласныя імёны ў тэрмінах і фразеалагізмах

 • формат pdf
 • размер 521,55 КБ
 • добавлен 10 мая 2013 г.
Практычны дапаможнік для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей ВНУ. — Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2010. — 88 с. Мэта дапаможніка – пазнаёміць усіх, хто цікавіцца праблемамі мовы, а найперш студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей з незвычайнымі сувязямі ўласных імёнаў (імёнаў, прозвішчаў, назваў краін, гарадоў, рэк і інш.) і тэрміналагічных і фразеалагічных адзінак мовы, з гісторыяй узнікнення тэрмінаў розных галін навукі і тэхнікі і фразеалагізм...

Бурлыка І.Р. і інш. Фанетыка беларускай літаратурнай мовы

 • формат djvu
 • размер 106,41 МБ
 • добавлен 01 апреля 2016 г.
Мн.: Навука і тэхніка, 1989. — 335 с. Кніга змяшчае апісанне гукавога ладу сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Даюцца артыкуляцыйныя і акустычныя характарыстыкі беларускіх гукаў, іх фаналагічная інтэрпрэтацыя, а таксама прыводзяцца даныя па ўспрыманню розных гукавых адзінак носьбітамі беларускай мовы. Упершыню ў беларускай фанетыцы абагульняюцца звесткі аб спалучэнні гукаў у спрадвечна беларускай і запазычанай лексіцы. Кніга ілюстравана. Разлі...

Бушлякоў Юрась. Жывая мова

 • формат pdf
 • размер 2,00 МБ
 • добавлен 08 июня 2013 г.
Прага: Радыё Свабодная Эўропа: Радыё Свабода, 2013. — 295 с. Жывая мова — калекцыя практычных эсэ пра тое, як гаварыць па-беларуску правільна і прыгожа. На працягу сваёй рэдактарскай працы на Радыё Свабода аўтар выяўляў складаныя, спрэчныя ці памылковыя моманты ў жывой мове, аналізаваў іх і даваў парады, якія склалі цыкль радыёперадачаў і ляглі ў аснову гэтай кнігі. Гэтую кнігу Юрась дапісваў і ўдасканальваў да апошніх дзён жыцьця. Яна ўбачыла с...

Варанец В.І. Беларуская мова: дапаможнік для студэнтаў лячэбнага, педыятрычнага, медыка-псіхалагічнага, медыка-дыягнастычнага факультэтаў

 • формат doc
 • размер 230,25 КБ
 • добавлен 20 февраля 2012 г.
Гродна: ГрДМУ, 2008. — 132 с. — ISBN 978-985-496-294-8. Дапаможнік для студэнтаў лячэбнага, педыятрычнага, медыка-псіхалагічнага факультэтаў i факультэта медыцынскіх сясцёр з вышэйшай адукацыяй прызначаны для аказання практычнай дапамогi ў вывучэнні курса Беларуская мова. Прафесійная лексіка студэнтамі ўсіх факультэтаў медыцынскіх вышэйшых навучальных устаноў. Дапаможнік складаецца з трох асноўных частак. Першая частка – паўтарэнне школьнага матэ...

Варанец В.І. Зборнік тэстаў па беларускай мове

Тест
 • формат doc
 • размер 224,71 КБ
 • добавлен 15 мая 2014 г.
Гродна: ГрДМУ, 2006. – 138 с. Першая частка зборніка змяшчае тэматычныя тэсты па кожнаму раздзелу мовазнаўства. Гэта дазваляе дэталёва праверыць узровень засваення правіл беларускай мовы, вызначыць найбольш слабыя месцы ў вывучэнні таго ці іншага пытання. Другую частку зборніка складаюць кантрольныя тэсты рознага ўзроўню цяжкасці. Работа над гэтымі тэстамі дапаможа абагуліць набытыя веды па беларускай мове, добра падрыхтавацца да экзаменацыйнага...

Выкарыстанне аб і пра

Статья
 • формат doc, ppt
 • размер 1,67 МБ
 • добавлен 17 октября 2015 г.
Мова Нанова, 2015. — 11 сл. (презентация) + 4 с. (Теория + упражнения) Прыназоўнік аб актыўна ўжываецца ў афіцыйнай сферы, у назвах дакументаў, законаў, указаў, дэкрэтаў, пастаноў, інструкцый. Напрыклад: закон аб мовах, кодэкс аб адукацыі і г.д. Але ёсць і яшчэ адзін прыназоўнік, які мае значэнне аб – пра. У сапраўднасці асноўны ў гэтай пары прыназоўнік пра.

Вымаўленне і правапіс спалучэнняў зычных

Презентация
 • формат ppt
 • размер 299,23 КБ
 • добавлен 22 сентября 2015 г.
Мова Нанова, 2014. — 29 сл. Вядома, што асноўны прынцып беларускага правапісу – фанетычны (як чуецца, так і пішацца). Аднак такіх моваў, дзе б дзейнічаў выключна адзін прынцып, звычайна не існуе. І беларуская не выключэнне. Напрыклад, спалучэнне зычных у нашай мове перадаецца не толькі паводле фанетычнага прынцыпу, але і паводле марфалагічнага, калі захоўваецца склад марфемы незалежна ад вымаўлення. У спалучэннях зычных у межах адной марфемы ці,...

Вялюга С.А., Зянько А.I. (саст.) Беларуская мова. Кантрольныя работы і метадычныя рэкамендацыі для студэнтаў-завочнікаў нефілалагічных факультэтаў

Практикум
 • формат doc
 • размер 42,56 КБ
 • добавлен 02 января 2013 г.
Вучэбнае выданне. – Наваполацк: УА "ПДУ", 2011. – 27 с. Кантрольныя работы падрыхтаваны ў адпаведнасці з патрабаваннямі тыповай вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў, зац­ верджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 2 верасня 2008 г. (Рэгістрацыйны № ТД-СГ.015/тып) і прызначаюцца студэнтам-завочні- кам нефілалагічных факультэтаў. Яны накіраваны на свядомае авалоданне сістэмай арфаэпічных,фанетычных, арфаграфічных, лексічных,...

Гіруцкая Л.А. (склад.) Беларуская мова

 • формат pdf
 • размер 3,53 МБ
 • добавлен 30 сентября 2014 г.
Дапаможнік. Мінск: Элайда, 2003. - 114 с. Дапаможнік адрасаваны абітурыентам і выпуснікам сярэдніх школ, якія рыхтуюцца да цэнтралізаванага тэсціравання і экзаменаў па беларускай мове. Ён складаецца з дзвюх частак. Першая частка змяшчае заданні па арфаграфіі, пунктуацыі, фанетыцы і арфаэпіі, лексіцы і фразеалогіі, марфеміцы і словаўтварэнні, граматыцы і стылістыцы. Другая частка - гэта ўзоры тэстаў з адказамі на іх. Перад выкананнем заданняў абіт...

Гапоненка І.А. (склад.) Беларуская мова ў табліцах

Справочник
 • формат pdf
 • размер 1011,13 КБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
Мінск: БДУ, кафедра гісторыі бел. мовы. - 69 с. Фанетыка. Галосныя. Зычныя. Марфалогія. Назоўнік. Займеннік. Прыметнік. Лічэбнік. Дзеяслоў. Дзеепрыметнік. Дзеепрыслоўе. Прыслоўе.

Гардзей Н.М., Навіцкі П.Л., Тамашэвіч 3.М. Беларуская мова

 • формат pdf
 • размер 972,26 КБ
 • добавлен 31 декабря 2012 г.
Мінск: НІА, 2011. - 264 с. Вучэбны дапаможнік для 9 класа агулыіаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання.

Гаўрош Н.В. і інш. Сучасная беларуская літаратурная мова. Марфалогія

 • формат pdf
 • размер 12,45 МБ
 • добавлен 18 апреля 2012 г.
Мінск: Выд-ва Ул.М.Скарун, 1997. - 288 с. Н.В.Гаўрош, М.Ц.Кавалёва, Н.М.Нямковіч і інш. У дапаможніку падаецца сістэмнае і паслядоўнае асвятленне тэарэтычных пытанняў марфалогіі як граматычнага вучэння аб слове, марфемнай структуры слова і словаўтварэння, часцін мовы як лексіка-граматычных разрадаў слоў. Тэарэтычны матэрыял ілюструецца дастатковай колькасцю моўных фактаў, узятых з твораў мастацкай літаратуры. Змест: Марфалогія як граматычнае вучэ...

Гачко А.К., Асабіна С.В. Беларуская мова: Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Фразеаграфія

 • формат pdf
 • размер 633,05 КБ
 • добавлен 05 августа 2012 г.
Гродна: ГрДУ імя Я.Купалы, 2012. — 56 с. Вучэбна-метадычныя рэкамендацыі для студэнтаў спецыяльнасцей 1-010201 - Пачатковая адукацыя і 1-010202-09 - Пачатковая адукацыя. Сацыяльная педагогіка. У вучэбна-метадычных рэкамендацыях Беларуская мова: Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Фразеаграфія даюцца асноўныя паняцці да названых раздзелаў курса "Беларуская мова", заданні да практычных заняткаў, пытанні і заданн...

Гигин Вадим. Белорусский русский язык

Статья
 • формат pdf
 • размер 546,47 КБ
 • добавлен 06 декабря 2012 г.
Статья // Беларуская думка. — 2010. — № 2 — С. 64-71. OCR Каждый народ обладает присущими только ему особенностями национального характера, восприятия мира и себя в мире. Есть они и у белорусов. Одна из них – отношение к своему двуязычию и роли русского языка в повседневной жизни. Привычным уже стало сожаление о том, что мы плохо знаем и мало употребляем «матчыну мову», а более распространен «чужой язык». И если первое утверждение вполне можно п...

Гурновіч А.Б., Фокіна І.С. Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для абітурыентаў

 • формат doc
 • размер 171,31 КБ
 • добавлен 28 июня 2012 г.
Мінск: БДАТУ, 2007. — 106 с. Вучэбны дапаможнік для абітурыентаў уключае ў сябе два найбольш важныя раздзелы курса беларускай мовы: арфаграфію і пунктуацыю. Асаблівая ўвага звернута на складаныя тэмы раздзелаў. Побач з тэарэтычным матэрыялам змешчана і практычная частка. Выкананне разнастайных заданняў і практыкаванняў дапаможа абітурыентам замацаваць і сістэматызаваць веды, накіраваныя на выпрацоўку навыкаў карыстання правільнай пісьмовай літа...

Гурновіч А.Б., Фокіна І.С. Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для абітурыентаў

 • формат pdf
 • размер 938,09 КБ
 • добавлен 22 мая 2013 г.
Мінск: БДАТУ, 2007. — 106 с. Вучэбны дапаможнік для абітурыентаў уключае ў сябе два найбольш важныя раздзелы курса беларускай мовы: арфаграфію і пунктуацыю. Асаблівая ўвага звернута на складаныя тэмы раздзелаў. Побач з тэарэтычным матэрыялам змешчана і практычная частка. Выкананне разнастайных заданняў і практыкаванняў дапаможа абітурыентам замацаваць і сістэматызаваць веды, накіраваныя на выпрацоўку навыкаў карыстання правільнай пісьмовай літара...

Даніловіч М.А. Слова і фразеалагізм у беларускай мове

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,69 МБ
 • добавлен 27 января 2017 г.
Зборнік навуковых артыкулаў. — Гродна: ЮрСаПрынт, 2015. — 300 с. У кнізе даследуюцца праблемы лексікі і фразеалогіі беларускай дыялектнай і літаратурнай мовы. Падаюцца артыкулы, напісаныя аўтарам за апошняе дзесяцігоддзе, у якіх разглядаюцца такія пытанні, як структура, семантыка, этымалогія, паходжанне, лексічны склад, міжмоўныя стасункі фразеалагізмаў, беларуская лексікаграфія і фразеаграфія, супастаўляльная фразеалогія, рэгіянальная тапанімія,...

Дзеепрыслоўе

Статья
 • формат doc
 • размер 55,05 КБ
 • добавлен 09 сентября 2015 г.
Мова Нанова, 2015. — 5 с. (Теория + упражнения) Дзеепрыслоўе – нязменная форма дзеяслова, што называе дадатковае дзеянне для паяснення асноўнага дзеяння, выражанага дзеясловам-выказнікам. Дзеепрыслоўе – дастаткова маладая часціна мовы, якая аб’ядноўвае як рысы дзеяслова, так і прыслоўя. Адсюль і сама назва. Ад дзеяслова, ад якога яно, уласна кажучы, і ўтвараецца, дзеепрыслоўе атрымала такая катэгорыі, як трыванне, спалучанае з часам, пераходнасць...

Дзяржаўнае ўладкаванне i дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь

Реферат
 • формат doc
 • размер 82,98 КБ
 • добавлен 21 июня 2012 г.
Магілёў: МГУ им. Кулешова, 2012. - 6 с. Дзяржаўнае ўладкаванне i дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь Дзяржаўнае ўладкаванне Рэспублікi Беларусь Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь

Дзятко Д.В., Шахоўская С.У. Беларускае мовазнаўства

 • формат pdf
 • размер 1,89 МБ
 • добавлен 02 октября 2012 г.
Дысертацыі па беларускай мове, абароненыя ў Рэспубліцы Беларусь (1990–2011 гг.). Мінск, 2011. – 400 с. У даведніку прыводзяцца звесткі пра дысертацыі па беларускай мове, прадстаўленыя на атрыманне вучонай ступені кандыдата або доктара навук і абаро­неныя на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з 27 ліпеня 1990 г. па 2011 г. У кожным з артыкулаў падаецца інфармацыя пра тэму даследавання, вучоную ступень, спе­цыяльнасць, навуковага кансультанта (кіраўніка...

Дубоўка Уладзімір. Некаторыя прыватныя выпадкі мілагучнасьці нашае мовы

 • формат doc
 • размер 18,81 КБ
 • добавлен 09 мая 2012 г.
Артыкул // Спадчына. — 1992. — №5. Беларуская мова вызначаецца сваёй агульнаю мілагучнасьцю. Мілагучнасьць гэта дасягаецца пэўнымі спосабамі, на падставе пэўных законаў. Законы мілагучнасьці мовы набываюць большага значэньня затым, што ў народнай поэзіі, у народнай мове яны зьявіліся не выпадкова. «Сучасныя нам самыя дробныя зьявы народнай поэзіі пабудаваны на аснове, якая складалася на працягу многіх тысячагодзьдзяў» (А.Потэбня, «Мысль и язык»)....

Ермаловіч А.В., Шарапа А.В. Афіцыйна-справавы і навуковы стылі

 • формат pdf
 • размер 1,38 МБ
 • добавлен 03 января 2015 г.
Вучэбна-метадычны дапаможнік. – Мінск: БДУІР, 2012. – 60 с.ISBN: 978-985-488-891-0 Вучэбна-метадычны дапаможнік прызначаны для арганізацыі працы студэнтаў па тэмах «Афіцыйны стыль. Афармленне некаторых афіцыйных дакументаў», «Навуковы стыль. Асноўныя жанры». Змяшчае разнастайныя практычныя заданні. Дадзенае выданне рэкамендуецца студэнтам дзѐннай, завочнай, вячэрняй і дыстанцыйнай формаў навучання па ўсіх спецыяльнасцях БДУІР.

Жаўняровіч П.П. Асновы рэдагавання тэкстаў службовай дакументацыі

 • формат pdf
 • размер 1,80 МБ
 • добавлен 17 марта 2013 г.
Мінск: Беларусь, 2006. — 174 с. Змешчаны тэарэтычны i практычны матэрыял па асноўных аспектах рэдаіавання тэкстаў службовай дакументацыі. Многія агульнапрынятыя палажэнні адаптаваны да беларускай мовы i ілюстраваны ўласнымі прыкладамі, накіраваны на выпрацоўку навыкаў праўкі тэкстаў. Адрасавана навучэнцам устаноў, якія забяспечваюць атрыманне прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі (кваліфікацыі «сакратар», «сакратар-рэферэнт»). Выкладзены ў дапаможнік...

Займеннікі сябе - сабе, цябе - табе

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,26 МБ
 • добавлен 14 сентября 2015 г.
Мова Нанова, 2015. — 50 сл. Зваротны займеннік сябе заўсёды ўказвае на аб’ект дзеяння, то бок на таго/тое, на каго/ што гэта дзеянне накіравана, і ніколі не ўказвае на таго, хто гэтае дзеянне робіць, таму мае ўсе склонавыя формы, акрамя формы назоўнага склону. Аднак увагу перадусім трэба звярнуць на тое, што гэты займеннік, у залежнасці ад склону, можа мець цвёрдую ці мяккую аснову. Запомніце, што формы роднага і вінавальнага склонаў маюць мяккую...

Займеннікі сябе - сабе, цябе - табе

Статья
 • формат doc
 • размер 82,98 КБ
 • добавлен 15 октября 2015 г.
Мова Нанова, 2015. — 4 с. (Теория + упражнения) Зваротны займеннік сябе заўсёды ўказвае на аб’ект дзеяння, то бок на таго/тое, на каго/ што гэта дзеянне накіравана, і ніколі не ўказвае на таго, хто гэтае дзеянне робіць, таму мае ўсе склонавыя формы, акрамя формы назоўнага склону. Аднак увагу перадусім трэба звярнуць на тое, што гэты займеннік, у залежнасці ад склону, можа мець цвёрдую ці мяккую аснову. Запомніце, што формы роднага і вінавальнага...

Злобін Л.І., Бондал І.В. i інш. Беларуская мова

 • формат doc
 • размер 459,59 КБ
 • добавлен 13 января 2013 г.
Злобін Л.І., Бондал І.В., Марозава Я.Н., Зіманскі В.Э. – Дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей. – Віцебск: УА "ВДУ імя П.М. Машэрава", 2008. – 247 с. Дапаможнік прызначаны для студэнтаў–практыкантаў філалагічных спецыяльнасцей і ўключае ў сябе практыкаванні і заданні да асноўных тэм школьнага курса беларускай мовы, асобныя правілы, табліцы, схемы, алгарытмы. Студэнты IV і V курсаў у час педагагічнай практыкі змогуць выкарыстоўваць...

Злучнік

Статья
 • формат doc, ppt
 • размер 1,62 МБ
 • добавлен 15 октября 2015 г.
Мова Нанова, 2015. — 30 сл. (презентация) + 6 с. (Теория + упражнения) Злучнік – службовая часціна мовы, якая злучае паміж сабой асобныя словы ці часткі складанага сказа.

Каб жыло наша Слова: зборнік навуковых артыкулаў да 90-годдзя з дня нараджэння Фёдара Янкоўскага

Статья
 • формат pdf
 • размер 2.43 МБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
У зборнік уключаны навуковыя артыкулы да 90-годдзя з дня нараджэння Фёдара Янкоўскага, выдатнага вучонага ў галіне беларускай філалогіі. Зборнік змяшчае матэрыялы пра асобу Фёдара Янкоўскага – успаміны калег, вучняў пра чалавека, вучонага і настаўніка, пра яго навуковую школу, а таксама артыкулы па актуальных праблемах славянскай філалогіі. Адрасуецца навукоўцам, настаўнікам, студэнтам, усім, хто цікавіцца родным словам.

Калечыц А.І. і інш. Зборнік дыктантаў па беларускай мове

 • формат pdf
 • размер 4,68 МБ
 • добавлен 20 июня 2016 г.
Мінск: БГПУ. — 154 с. Дапаможнік прызначаны для самастойнай працы вучням старшых класаў агульнаадукацыйных школ, ліцэяў і гімназій, абітурыентам, навучэнцам прафесійна—тэхнічных навучальных устаноў і каледжаў, студэнтам ВНУ, якім неабходна павысіць узровень сваіх ведаў, што спатрэбяцца пры напісанні розных тыпаў дыктантаў. Ён складзены ў адпаведнасці з дзеючымі праграмамі курса беларускай мовы на ўсіх ступенях яго вывучэння, у прыватнасці, такіх...

Калечыц А.І. і інш. Зборнік дыктантаў па беларускай мове

 • формат pdf
 • размер 5,65 МБ
 • добавлен 26 августа 2016 г.
Мінск: БГПУ. — 154 с. Дапаможнік прызначаны для самастойнай працы вучням старшых класаў агульнаадукацыйных школ, ліцэяў і гімназій, абітурыентам, навучэнцам прафесійна—тэхнічных навучальных устаноў і каледжаў, студэнтам ВНУ, якім неабходна павысіць узровень сваіх ведаў, што спатрэбяцца пры напісанні розных тыпаў дыктантаў. Ён складзены ў адпаведнасці з дзеючымі праграмамі курса беларускай мовы на ўсіх ступенях яго вывучэння, у прыватнасці, такіх...

Кантрольная работа

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 74,96 КБ
 • добавлен 13 октября 2015 г.
Мова Нанова, 2015. — 3 с. + 3 с. (ответы) Дайце беларускія адпаведнікі наступных рускіх выразаў. Калі ласка, устаўце патрэбны прыназоўнік (аб або пра). Устаўце, калі ласка, патрэбны зваротны займеннік (сабе або сябе). Пазначце, калі ласка, дзе пішацца маленькая, а дзе вялікая літары (вялікія літары падкрэсліце). Перакладзіце, калі ласка, на беларускую мову. Калі ласка, перакладзіце на беларускую мову. Перакладзіце, калі ласка, на беларускую мову....

Карский Е.Ф. Обзор звуков и форм белорусской речи

 • формат pdf
 • размер 9.73 МБ
 • добавлен 04 апреля 2011 г.
Карский Е. Ф. Обзор звуков и форм белорусской речи. - Москва, 1885. - 180 с. Оглавление. Часть первая. Звуки. Какие звуки представляет белорусская речь? Каково происхождение белорусских звуков и каким староцерковным они соответствуют? Некоторые общие выводы о законах, действующих в области белорусского вокализма и консонантизма. Часть вторая. Слова. Образование слов. Изменение слов.

Контрольная по белорусскому языку

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 31,06 КБ
 • добавлен 25 мая 2013 г.
Выходные данные не приведены. Автор не известен. — 13 c. Паходжанне беларускай мовы. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы. Беларуская мова сярод іншых моў свету. Лёс беларускай мовы ў Расійскай імперыі. Беларуская мова ў XX стагоддзі.

Контрольная работа по белорусскому языку

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 19,88 КБ
 • добавлен 21 мая 2013 г.
Выходные данные не приведены. Автор не известен. — 12 с. Знайдзіце і складзіце разгорнуты адказ на адно з наступных пытанняў і складзіце тэзісны план да яго. Падбярыце з любога тэксту па 10 прыкладаў марфалагічнай інтэрферэнцыі, а таксама 5 прыкладаў сінтаксічнай інтэрферэнцыі. Падбярыце па тры выразы з публіцыстычнага, навуковага і афіцыйна-справавога стыляў і складзіце з імі сказы выразнай функцыянальна-стылявой прыналежнасці Выпішыце з артыкул...

Копач О.И. Лимнонимы и гелонимы Беларуси в сопоставительном аспекте

Статья
 • формат doc
 • размер 32,78 КБ
 • добавлен 07 февраля 2013 г.
Статья // Проблемы славистики и теоретической лингвистики: Сб. ст. молодых ученых. – Минск: БГУ., 2002. – С. 52–59. В данной статье рассматриваются названия болот и озёр, зафиксированных на территории Республики Беларусь. В двух группах гидронимной лексики обнаруживаются как сходные, так и отличительные черты.

Коряков Юрий. Языковая ситуация в Белоруссии и типология языковых ситуаций

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 819,37 КБ
 • добавлен 20 февраля 2013 г.
Москва, 2002. — 129 с. Диссертация состоит из трёх глав: в первой описывается история языковой ситуации в Белоруссии, во второй - современная языковая ситуация, в третьей - языковая ситуация в Белоруссии в типологическом освещении.

Кривицкий А.А., Подлужный А.И. Учебник белорусского языка

 • формат djvu
 • размер 4.69 МБ
 • добавлен 28 сентября 2010 г.
Кривицкий А. А., Подлужный А. И. Учебник белорусского языка: Для самообразования. — Минск: Вышэйшая школа, 1994. — 349 с. Книга включает поурочно изложенный материал по фонетике и грамматике белорусского языка, подробные сведения о нормах оформления деловой документации на белорусском языке (приводятся образцы деловых бумаг), русско-белорусские словарики разного типа, а также пословицы, поговорки, фразеологизмы, меткие выражения (под заглавием «...

Кривицкий А.А., Подлужный А.И. Учебник белорусского языка. Для самообразования

 • формат fb2
 • размер 277,51 КБ
 • добавлен 11 декабря 2014 г.
Минск: Вышэйшая школа, 1994. — 349 с. Книга включает поурочно изложенный материал по фонетике и грамматике белорусского языка, подробные сведения о нормах оформления деловой документации на белорусском языке (приводятся образцы деловых бумаг), русско-белорусские словарики разного типа, а так же пословицы, поговорки, фразеологизмы, меткие выражения (под заглавием «Для красного словца» . Подобное пособие издается в республике впервые. Для тех, кто...

Кузміч В.А. Сучасная беларуская мова

Практикум
 • формат pdf
 • размер 566,10 КБ
 • добавлен 24 ноября 2016 г.
Мінск: БДТУ, 2012. — 57 с. Праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў I курса спецыяльнасці 1-47 01 01 «Выдавецкая справа» завочнай формы навучання. Праграма па сучаснай беларускай мове Метадычныя ўказанні да кантрольных работ Кантрольныя работы Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія Лексікалогія. Фразеалогія. Лексікаграфія Марфеміка. Словаўтварэнне. Марфалогія Сінтаксіс. Словазлучэнне. Сказ. Тыпы сказаў. Просты сказ. Скла...

Курсавая праца - Публітыстычны дыскурс у індывідуальным стылі І. Шамякіна

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 273 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Курсавая праца - Публітыстычны дыскурс у індывідуальным стылі І. Шамякіна Институт журналистики БГУ, 2011 г., Зеленко С.В., 24 стр. Дисциплина - Стилистика Рода-відавыя і жанравыя характарыстыкі публіцыстыкі Праблема вызначэння зместу паняцця публіцыстыка Віды публіцыстыкі: іх асаблівасці і адрозненні Публіцыстычныя жанры Асноўныя характарыстыкі асаблівасцяў публіцыстычнага дыскурсу І. П. Шамякіна Паняцце дыскурс у сучаснай лінгвістычнай нав...

Курсовоя работа - Сучасная этнамоўная сітуацыя ў Беларусі

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 97.47 КБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
У рабоце даследуюцца такія пытанні як: этнамоўная самасвядомасць беларусаў і развіцце беларускай мовы, этапы развіцця беларускай мовы, гісторыя развіцця беларускай мовы, аналіз перапісаў насельніцтва Беларусі, закон аб мовах, яго ўплыў на цяперашні стан беларускай мовы, параўнанне з адпаведнымі законамі іншых постсавецкіх краінаў, закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь, законы аб мовах у постсавецкіх краінах, дзейнасць і змяненні ў законе аб мовах...

Ласков И. Откуда появился беларуский язык?

Статья
 • формат djvu
 • размер 277,94 КБ
 • добавлен 01 апреля 2012 г.
Статья опубликована в сборнике: Предыстория беларусов с древнейших времен до XIII века / Составление, перевод, научное редактирование А. Е. Тараса / - Минск: Харвест, 2010. – С. 79-95. Автор в статье рассматривает основные этапы складывания беларуского языка, заимствования в беларуском языке их других языков, влияние различных факторов на становление беларуского языка в средневековье.

Лексічная сістэма беларускай літаратурнай мовы

Статья
 • формат doc
 • размер 16,06 КБ
 • добавлен 07 марта 2013 г.
Баранавічы: БарГУ, 2012. – 9 с. Як пазнаць, з якой мовы слова прыйшло ў беларускую мову? Ці можна пазнаць словы, якія прыйшлі ў беларускую мову са славянскіх моў? Якія асноўныя прыметы паланізмаў (запазычанняў з польскай мовы)? Чым характарызуюцца русізмы ў беларускай мове? Які ў мовазнаўцаў існуе падыход да запазычанняў з украінскай мовы? Што такое інтэрнацыяналізмы? У чым асаблівасці агульнаўжывальнай лексікі?

Лепешау I.Я. Сучасная беларуская лiтаратурная мова: спрэчныя пытаннi

 • формат pdf
 • размер 971.7 КБ
 • добавлен 03 ноября 2010 г.
2002. Падручнiк рэкамендаваны у якасцi дапаможнiка для студэнтау фiлалагiчных спецыяльнасцей ВНУ. Установа адукацыi "Гродзенскi дзяржауны унiверсiтэт iмя Я. Купалы".

Лепешаў I.Я. Фразеалогія сучаснай беларускай мовы

 • формат djvu
 • размер 3,27 МБ
 • добавлен 27 декабря 2016 г.
Вучэб. дапам. для філал. фак. ВНУ. — Мінск: Вышэйшая школа, 1998. — 271 с. — ISBN 985-06-0305-4. Якасць: адсканіраваныя старонкі + апрацоўка + слой распазнанага тэксту.. Асвятляюцца ў адпаведнасці з праграмай па сучаснай беларускай літаратурнай мове асноўныя пытанні фразеалогіі, а ў некаторых выпадках і пытанні, якія дапаўняюць гэту праграму з улікам апошніх дасягненняў у галіне фразеалогіі. Разлічаны на студэнтаў філалагічных факультэтаў. Можа б...

Лепешаў I.Я. Фразеалогія сучаснай беларускай мовы

 • формат pdf
 • размер 14,21 МБ
 • добавлен 08 апреля 2016 г.
Вучэб. дапам. для філал. фак. ВНУ. — Мінск: Вышэйшая школа, 1998. — 271 с. — ISBN 985-06-0305-4. Якасць: адсканіраваныя старонкі + апрацоўка + слой распазнанага тэксту.. Асвятляюцца ў адпаведнасці з праграмай па сучаснай беларускай літаратурнай мове асноўныя пытанні фразеалогіі, а ў некаторых выпадках і пытанні, якія дапаўняюць гэту праграму з улікам апошніх дасягненняў у галіне фразеалогіі. Разлічаны на студэнтаў філалагічных факультэтаў. Можа б...

Лепешаў I.Я. Чаму мы так гаворым

 • формат pdf
 • размер 798,23 КБ
 • добавлен 12 сентября 2012 г.
Даведнік. - Гродна, 2003. – 156 с. Раскрываецца гісторыя і паходжанне звыш 400 фразеалагічных адзінак, паказваецца іх жыццё ў часе і прасторы. Этымалагізацыя гэтых выразаў літаратурнай мовы ажыццяўляецца ўпершыню. У дадатку апісваюцца новыя словы апошніх гадоў яшчэ не ўключаныя ў акадэмічныя даведнікі беларускай літаратурнай мовы, і прыказкі, якія не трапілі ў «Слоўнік беларускіх прыказак» І. Я. Лепешава і М. А. Якалцэвіч (Мн.: Бел. навука, 2002)...

Лепешаў І.Я. Культура маўлення

 • формат djvu
 • размер 8,57 МБ
 • добавлен 07 января 2015 г.
Дапаможнік. — Гродна : ГрДУ, 2007. — 204 с. — ISBN 978-985-417-898-1. Якасць: адсканіраваныя старонкі + апрацоўка + слой распазнанага тэкста. Разглядаюцца на значным фактычным матэрыяле камунікацыйныя якасці маўлення з улікам іх праяўлення ў тым ці іншым функцыянальнмм стылі. Упершыню даецца абгрунтаванне некаторых нормаў літаратурнай мовы: лексічных, фразеалагічных, словаўтваральных, марфалагічных і інш. Для студэнтаў спецыяльнасці «Беларуская ф...

Лепешаў І.Я. Культура маўлення

 • формат pdf
 • размер 11,26 МБ
 • добавлен 09 января 2015 г.
Дапаможнік. — Гродна : ГрДУ, 2007. — 204 с. — ISBN 978-985-417-898-1. Якасць: адсканіраваныя старонкі + апрацоўка + слой распазнанага тэкста. Разглядаюцца на значным фактычным матэрыяле камунікацыйныя якасці маўлення з улікам іх праяўлення ў тым ці іншым функцыянальнмм стылі. Упершыню даецца абгрунтаванне некаторых нормаў літаратурнай мовы: лексічных, фразеалагічных, словаўтваральных, марфалагічных і інш. Для студэнтаў спецыяльнасці «Беларуская ф...

Лепешаў І.Я. Культура маўлення

 • формат pdf
 • размер 1,71 МБ
 • добавлен 23 января 2015 г.
Дапаможнік. — Гродна : ГрДУ, 2007. — 204 с. — ISBN 978-985-417-898-1. Якасць: OCR без памылак з захаваннем арагінальнай разметкі старонак. Разглядаюцца на значным фактычным матэрыяле камунікацыйныя якасці маўлення з улікам іх праяўлення ў тым ці іншым функцыянальнмм стылі. Упершыню даецца абгрунтаванне некаторых нормаў літаратурнай мовы: лексічных, фразеалагічных, словаўтваральных, марфалагічных і інш. Для студэнтаў спецыяльнасці «Беларуская філа...

Лепешаў І.Я. Парэміялогія як асобны раздзел мовазнаўства

 • формат pdf
 • размер 1,57 МБ
 • добавлен 09 сентября 2012 г.
Дапаможнік. - Гродна: ГрДУ, 2006. Абгрунтоўваецца неабходнасць выдзялення ў курсе сучаснай беларускай літаратурнай мовы асобных раздзелаў парэміялогіі і парэміяграфіі, у якіх павінны вывучацца прыказкі як рэальна існуючыя моўныя адзінкі. Упершыню даецца тэарэтычны і часткова практычны матэрыял для сістэматызаванага вывучэння прыказак з семантычнага, этымалагічнага, граматычнага і стылістычнага пунктаў гледжання.

Лёсік Язэп. Беларускі правапіс

 • формат doc
 • размер 985.5 КБ
 • добавлен 05 октября 2010 г.
Выданьне восьмае, выпраўленае. Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва. Менск, 1929. Правапіс літар і гукаў Вялікія літары. Перанос слова. Мяккі знак і апостраф. Літары У, Й і прыдыханьне. Правапіс зычных гукаў. Галосныя пасьля зацьвярдзелых зычных. Правапіс галосных. Падвойныя літары. Правапіс некаторых злучэньняў зычных. Правапіс прыназоўнікаў і прыставак. Правапіс адмоўных дапаможнікаў НЕ, НІ. Правапіс іменьнікаў. Правапіс прыметнікаў. Правапіс лічэ...

Лисовская А. (сост.) Анализ навуковага тэкста

 • формат doc
 • размер 9,15 КБ
 • добавлен 17 октября 2015 г.
Неопубликованное. Аналіз тэкста Для дзяцей 2-й малодшай групы выхаванне гукавой культуры мовы ажыццяўляецца ў працэсе работы над гукавымаўленнем. У той жа час працу над гукавымаўленнем лёгка спалучаць з развіццём маўленчага слыху, маўленчага дыхання, голасу, артыкуляцыйнага апарата, дыкцыі і інтанацыі. Паслядоўная апрацоўка гукаў дае магчымасць сістэматычна праводзіць працу па фарміраванні і далейшаму ўдасканаленню гукавой культуры мовы. Што даты...

Лукашанец А., Кунцэвіч Л., Кандраценя І. Каментарыі да Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі

 • формат doc
 • размер 156,53 КБ
 • добавлен 16 декабря 2012 г.
Роднае слова, 2010. - 63 с. Каб падрыхтаваць настаўнікаў і выкладчыкаў беларускай мовы да ўвядзення ў дзеянне закона Рэспублікі Беларусь "Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі", часопіс Роднае слова" прапануе рубрыку "Новыя правілы беларускага правапісу", мэта якой - растлумачыць тыя змены і ўдакладненні, што ўводзяцца ў беларускую пісьмовую мову гэтым законам. Аўтары рубрыкі - удзельнікі падрыхтоўкі канчатковай рэдакцыі закона: дырэктар...

Малько Г.І., Малько П.І., Скікевіч Т.І. Беларуская мова. Фанетыка. Арфаэпія. Акцэнталогія. Арфаграфія. Марфеміка. Словаўтварэнне. Лексіка. Марфалогія. Частка 1

Практикум
 • формат pdf
 • размер 842,61 КБ
 • добавлен 06 ноября 2015 г.
Вучэбна-метадычны дапаможнік. — Горкi: БДСГА, 2011. — 72 с. Вучэбна-метадычны дапаможнік складзены ў адпаведнасцi з патрабаваннямi праграмы па беларускай мове для сярэдняй школы i факультэта даўніверсітэцкай падрыхтоўкі УА БДСГА. Прызначаны для практычных заняткаў па беларускай мове. Заданні дапаможніка могуць быць выкарыстаны для бягучага кантролю ведаў. Для слухачоў факультэта даўніверсітэцкай падрыхтоўкі. Уводзіны. Фанетыка. Арфаэпія. Акцэнта...

Мандзік В.А. Сучасная беларуская арфаэпія: норма і узус

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 841,89 КБ
 • добавлен 12 декабря 2016 г.
Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці 10.02.01 – беларуская мова. — Мінск, 2016. У рабоце падводзяцца вынікі выяўлення асаблівасцей дынамічных працэсаў арфаэпічнай нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Навуковая навізна заключаецца ў тым, што дысертацыя з’яўляецца першым даследаваннем арфаэпічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы на сучасным этапе. У ёй распрацавана методыка вы...

Марозава Я.Н. Лекцыi па сучаснай беларускай літаратурнай мове

 • формат doc
 • размер 22,69 КБ
 • добавлен 29 января 2013 г.
Віцебск: УА "ВДУ імя П.М. Машэрава". – 8 с. Безасабова–прадыктыўныя словы. Агульная характарыстыка безасабова–прадыктыўных слоў. Разрады безасабова–прадыктыўных слоў па значэннi. Разрады безасабова–прадыктыўных слоў па паходжаннi (утварэннi). Пытанне пра безасабова–прадыктыўныя словы ў лінгвістычнай літаратуры.

Марозава Я.Н. Марфалогія. Частка 1. Іменныя часціны мовы

 • формат doc
 • размер 91,48 КБ
 • добавлен 19 января 2013 г.
Вучэбна–метадычны дапаможнік для студэнтаў. – Віцебск: УА "ВДУ імя П.М. Машэрава", 2005. – 41 с. Рэкамендуецца ў якасці вучэбна–метадычнага дапаможніка па сучаснай беларускай мове для студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцей ВНУ. Дапаможнік можа быць выкарыстаны як у працэсе самастойнай працы студэнтаў, так і для назірання і аналізу на практычных і лабараторных занятках пад кіраўніцтвам выкладчыка. У дапаможніку аналізуюцца тыповыя недахопы і памылк...

Марозава Я.Н. Марфалогія. Частка 2. Дзеяслоў. Дзеепрыметнік. Дзеепрыслоўе. Прыслоўе. БПС. Няпоўназнамянальныя словы

 • формат doc
 • размер 131,57 КБ
 • добавлен 08 февраля 2013 г.
Вучэбна-метадычны дапаможнік. – Віцебск: УА "ВДУ імя П.М. Машэрава", 2006. – 61 с. Рэкамендуецца ў якасці вучэбна–метадычнага дапаможніка па сучаснай беларускай мове для студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцей. У ім апісана сістэма, паслядоўнасць і структура марфалагічнага аналізу дзеяслова, дзеепрыметніка, дзеепрыслоўя, прыслоўя, БПС, няпоўназнамянальных і мадальных слоў. Асноўная ўвага ўдзяляецца цяжкім выпадкам кваліфікацыі моўных з’яў, звязаных...

Марозава Я.Н. Марфеміка

 • формат doc
 • размер 134,46 КБ
 • добавлен 06 января 2013 г.
Тэарэтычныя асновы, заданні, узоры разбору, тэсты. Вучэбна–метадычны комплекс па сучаснай беларускай мове. – Віцебск: УА "ВДУ імя П.М. Машэрава", 2004. – 51 с. Вучэбна–метадычны комплекс прызначаны для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей. У дапаможніку змешчаны тэарэтычныя звесткі па найбольш важных, ключавых пытаннях марфемікі, аналізуюцца тыповыя памылкі студэнтаў у марфемным аналізе слоў, падаюцца неабходныя парады, лінгваметадычныя каментар...

Марозава Я.Н. Словаўтварэнне

 • формат doc
 • размер 121,65 КБ
 • добавлен 17 января 2013 г.
Віцебск: УА "ВДУ імя П.М. Машэрава", 2005. – 45 с. Вучэбна–метадычны комплекс прызначаны для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей і рэкамендуецца як для самастойнай працы, так і для аўдыторных (лабараторных і практычных) заняткаў пад кіраўніцтвам выкладчыкаў. Дапаможнік прысвечаны аднаму з найменш вывучаных раздзелаў курса сучаснай беларускай мовы ― словаўтварэнню. У ім разглядаюцца асноўныя паняцці тэорыі дэрывацыі, апісваюцца спосабы словаўтва...

Марфалагічныя нормы

Статья
 • формат doc, ppt
 • размер 1,69 МБ
 • добавлен 30 сентября 2015 г.
Мова Нанова, 2015. — 23 сл. (презентация) + 6 с. (Теория + упражнения) Марфалагічныя нормы ў беларускай літаратурнай мове дастаткова ўстойлівыя, хоць часам дэманструюць і пэўную варыянтнасць (тысячай і тысяччу, іх і іхні, салат і салата, песняй і песняю і г.д.). Пад уплывам шэрагу моўных і пазамоўных фактараў на марфалагічным узроўні могуць адбывацца парушэнні агульнапрынятай нормы. Да такіх фактараў, што прыводзяць да скажэння нормы, адносяцца:...

Мечковская Н. Белорусский язык: социолингвистические очерки

 • формат pdf
 • размер 4,57 МБ
 • добавлен 18 июня 2016 г.
München: Verlag Otto Sagner, 2003. — 163 с. — ISBN 3-87690-848-5. Книга Белорусский язык: Социолингвистические очерки включает ряд работ автора, опубликованных в 1992-2002 гг. в лингвистической периодике Германии, Австрии, Польши, Новой Зеландии, а также в международном журнале Russian Linguistics. В совокупности статьи дают картину языковых проблем в Беларуси: анализ этноязыковых тенденций последнего десятилетия, ряд исторических экскурсов и оце...

Множны лік назоўнікаў

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,32 МБ
 • добавлен 03 октября 2015 г.
Мова Нанова, 2015. — 16 сл. Назоўны склон Родны склон Творны склон

Мова Нанова. Граматыка. Балтызмы

 • формат audio
 • размер 13,58 МБ
 • добавлен 13 марта 2016 г.
Аўдыёзапіс. Мова Нанова – самыя масавыя ў свеце курсы беларускай мовы. Тэма – балтызмы ў беларускай мове.

Мова Нанова. Граматыка. Дзеепрыметнікі

 • формат audio
 • размер 61,72 МБ
 • добавлен 06 марта 2016 г.
Аўдыёзапіс. Мова Нанова – самыя масавыя ў свеце курсы беларускай мовы. Тэма – дзеепрыметнікі.

Мова Нанова. Граматыка. Множны лік назоўнікаў

 • формат audio
 • размер 67,43 МБ
 • добавлен 07 февраля 2016 г.
Аўдыёзапіс. Мова Нанова – самыя масавыя ў свеце курсы беларускай мовы. Тэма – множны лік назоўнікаў.

Мова Нанова. Граматыка. Націск

 • формат audio
 • размер 15,95 МБ
 • добавлен 23 февраля 2016 г.
Аўдыёзапіс. Мова Нанова – самыя масавыя ў свеце курсы беларускай мовы. Тэма – націск.

Мова Нанова. Граматыка. Нормы словаўтварэння

 • формат audio
 • размер 29,86 МБ
 • добавлен 19 февраля 2016 г.
Аўдыёзапіс. Мова Нанова – самыя масавыя ў свеце курсы беларускай мовы. Тэма – нормы словаўтварэння.

Мова Нанова. Граматыка. Прыказкі і прымаўкі

 • формат audio
 • размер 22,98 МБ
 • добавлен 06 марта 2016 г.
Аўдыёзапіс. Мова Нанова – самыя масавыя ў свеце курсы беларускай мовы. Тэма – прыказкі і прымаўкі.

Мова ў грамадстве: гісторыя і сучаснасць

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,38 МБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Мінск, БДУ, кафедра гісторыі бел. мовы. Мова і грамадства. Функцыі мовы. Мова і маўленне. Беларуская мова ў прасторы і часе. Формы беларускай нацыянальнай мовы. Білінгвізм. Інтэрферэнцыя.

Мова ў грамадстве: гісторыя і сучаснасць

Статья
 • формат doc
 • размер 16,54 КБ
 • добавлен 03 марта 2013 г.
Мінск: БДУ, кафедра гісторыі бел. мовы. — 5 с. Мова і грамадства. Функцыі мовы. Мова і маўленне. Беларуская мова ў прасторы і часе. Формы беларускай нацыянальнай мовы. Білінгвізм. Інтэрферэнцыя.

Наўроцкая І.В. Беларуская мова: культура маўлення

 • формат doc
 • размер 461,75 КБ
 • добавлен 07 июня 2016 г.
Электронны вучэбна-метадычны дапаможнік. — БДУІР: Кафедра агульнаадукацыйных дысцыплін, 2013. — 103 с. Разгледжаны паходжанне і асноўныя этапы развіцця беларускай мовы, яе функцыянаванне ва ўмовах білінгвізму, стылі маўлення і інш. Накіраваны на практычнае авалоданне культурай беларускага маўлення. Адрасуецца студэнтам дзённай, завочнай, вячэрняй і дыстанцыйнай формаў навучання па ўсіх спецыяльнасцях БДУІР. Змест. Гістарычныя этапы фарміравання і...

Націск

Статья
 • формат doc, ppt
 • размер 1,71 МБ
 • добавлен 14 октября 2015 г.
Мова Нанова, 2015. — 16 сл. (презентация) + 5 с. (Теория + упражнения) Націск у нашай мове не фіксаваны, як, напрыклад, у польскай ці французскай, то бок можа падаць на любы склад у слове, а таксама рухомы, гэта значыць, мяняе месца ў залежнасці ад формы слова (галава́ але гало́вы, ру́кі але рукі́). У мове існуе цэлы шэраг акцэнталагічных варыянтаў. Прычым некаторыя з іх не парушаюць нормы і фіксуюцца слоўнікамі: ра́ніцай – раніцо́й, на́нава – на...

Нацыянанальная мова і нацыянальная культура: навуковы зборнік

Статья
 • формат pdf
 • размер 25.3 МБ
 • добавлен 18 апреля 2011 г.
В научный сборник вошли материалы, посвященные научно-педагогической деятельности известного диалектолога Павла Александровича Михайлова, а также статьи по разнообразным актуальным вопросам современного языкознания.

Новыя правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі

 • формат pdf
 • размер 581,47 КБ
 • добавлен 30 мая 2012 г.
Новыя правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі Арфаграфія: правапіс галосных правапіс зычных правапіс мяккага знака і апострафа правапіс абрэвіятур правапіс некаторых марфем правапіс вялікай і малой літар правілы напісання разам, праз злучок і асобна правілы пераносу Пунктуацыя: кропка пытальнік клічнік шматкроп’е коска ў простым сказе коска ў складаным сказе кропка з коскай двукроп’е працяжнік дужкі...

Ответы на билеты по белорусскому языку

pottee
 • формат doc
 • размер 554 КБ
 • добавлен 07 декабря 2009 г.
Беларуская мова сярод славянскіх моў. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы. Формы беларускай нацыянальнай мовы. Нормы беларускай литаратурнай мовы. Арфаэпія. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення. Правапіс галосных. Правапіс зычных. Правапіс мяккага знака і апострафа. Правапіс ы, і, й пысля прыставак. Правапіс складаных слоў. Ужыванне вялікай літары. Правапіс не, ня, ні з рознымі часцінамі мовы. Пісьмо ў гісторыі развіцця чалавецтва. З...

Ответы по гос экзамену Белорусский язык

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 64,28 КБ
 • добавлен 05 мая 2015 г.
Могилев, МГУ им. Кулешова, 2015. Беларуская мова — нацыянальная мова беларускага народа. Беларуская літаратурная мова, яе пісьмовая і вусная разнавіднасці. Нормы беларускай літаратурнай мовы. Стылі мовы і іх характарыстыка. Лексікалогія. Слова як адзінка мовы. Лексічнае і граматычнае значэнне слова, тыпы лексічных значэнняў слова. Мнагазначнасць слова. Метафара. Метанімія. Сінекдаха. Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле паходжання і паводле с...

Павловская Н.Ю. и др. Белорусский язык для стран СНГ

 • формат pdf
 • размер 4,01 МБ
 • добавлен 27 апреля 2013 г.
Авторский коллектив: Павловская Н. Ю., Борисенко О. В., Васюченко П. В., Кныш Л. С., Семенкевич О. В., Чеховский Г. К М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2012, 452 с. Целью учебника является формирование навыков свободного владения современным белорусским языком. Наряду с системным изложением основ грамматики белорусского языка книга обеспечивает следующие направления учебного процесса: говорение, чтение, аудирование, письмо. Включает в себя разнообразные дидак...

Падлужны А.I., Чэкман В.М. Гукі беларускай мовы

 • формат djvu
 • размер 91,30 МБ
 • добавлен 06 февраля 2016 г.
Мн.: Навука і тэхніка, 1973. — 264 с. У кнізе даецца апісанне асаблівасцей утварэння галосных і зычных гукаў беларускай мовы, выкананае на аснове аналізу рэнтгенаграм, палатаграм, лінгваграм і адантаграм 17 дыктараў, якія валодаюць літаратурнымі нормамі вымаўлення. Такі эксперыментальны матэрыял для беларускай мовы атрыман упершыню. Асновы артыкуляцыйна-фізіялагічнай класіфікацыі гукаў. Навука аб гуках мовы. Моўны апарат. Артыкуляцыйна-фізіялагіч...

Памятка - Метадычныя рэкамендацыі да выканання кантрольнай работы студэнта-завочніка па беларускай мове

Практикум
 • формат doc
 • размер 66,06 КБ
 • добавлен 19 мая 2012 г.
Аўтар невядомы. 2012. - 22 с. Адной з форм самастойнай працы студэнта-завочніка з’яўляецца кантрольная работа. Выкананне кантрольнай работы дае магчымасць вызначыць веды, уменні, навыкі студэнтаў, паколькі яна дазваляе праверыць тэарэтычныя веды студэнта, іх практычнае прымяненне. Глыбокае вывучэнне і аналіз пытанняў курса беларускай мовы, уменне класіфікаваць і сістэматызаваць моўны матэрыял, выкладаць свае думкі лагічна, паслядоўна – гэта навык...

Памятка - Пішам правільна!

 • формат doc
 • размер 992,47 КБ
 • добавлен 13 сентября 2012 г.
Аўтар невядомы. 2008. - 14 с. У адпаведнасці з новай рэдакцыяй Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі: Перадача акання на пісьме. Перадача якання на пісьме. Правапіс галосных. Правапіс спалучэнняў галосных. у запазычаных словах. Правапіс некаторых спалучэнняў зычных. Правапіс прыстаўных галосных. Правапіс устаўных зычных. Правапіс у складовага і ў нескладовага ў пачатку слова. Правапіс у складовага і ў нескладовага ў сярэдзіне слова. Правапі...

Паўлоўскі І.І. Беларуская мова. Зборнік кантрольных работ (спісванні, дыктанты, дыктанты з граматычным заданием). 1-4 класы

 • формат pdf
 • размер 35,45 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
3-е выд. — Дапаможнік для настаунікаў ўстаноў агульнай сярэднчй адукацьіі з беларускай мовай навучання. — Мінск: Аверсэв, 2014. — 125 с. — (Кантрольна—вымяральныя матэрыялы). Дапаможнік адрасаваны настаунікам пачатковых класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацьіі з беларускай мовай навучання. Усе работы ў зборніку згрупаваны па класах, да кожнага віду работ прьіводзіцца методыка правядзення.

Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі

 • формат doc
 • размер 188,66 КБ
 • добавлен 29 мая 2012 г.
Мінск, 115 с. Галосныя літары Літары о, ё Літары э, е Перадача акання на пісьме Правапіс літар а, о, э ў складаных словах Перадача якання на пісьме Правапіс е, ё, я ў складаных словах Прыстаўныя галосныя і, а Спалучэнні галосных у запазычаных словах Зычныя літары Правапіс звонкіх і глухіх зычных Зычныя д, т і дз, ц Некаторыя спалучэнні зычных Прыстаўныя і ўстаўныя зычныя Нескладовае ў і у складовае Нескладовае й Падоўжаныя і падвоеныя зычныя Змяк...

Правапіс прыслоўяў і спалучэнняў слоў, блізкіх да прыслоўяў

Статья
 • формат doc, ppt
 • размер 1,74 МБ
 • добавлен 17 сентября 2015 г.
Мова Нанова, 2015. — 10 сл. (презентация) + 4 с. (Теория + упражнения) Разам пішуцца Праз злучок пішуцца Асобна пішуцца

Правила белорусского языка

standart
 • формат doc
 • размер 863.5 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
Арфаграфія. Правапіс галосных. Правапіс зычных. Правапіс мяккага знака і апострафа. Правапіс абрэвіятур. Правапіс некаторых марфем. Правапіс вялікай і малой літар. Правілы напісання разам, праз злучок і асобна. Правілы пераносу. Пунктуацыя. Кропка. Пытальнік. Клічнік. Шматкроп’е. Коска ў простым сказе. Коска ў складаным сказе. Кропка з коскай. Двукроп’е. Працяжнік. Дужкі. Двукоссе. Знакі прыпынку пры простай мове і цытатах. Спалучэнне знакаў пры...

Прыгодзіч М.Р., Прыгодзіч А.А. Беларуская мова ў працах замежных лінгвістаў

 • формат doc
 • размер 450,72 КБ
 • добавлен 05 августа 2012 г.
Навуковае выданне. - Мінск.: БДУ, 2010. - 184 с. - ISBN 978-985-518-328-1. У працы аналізуецца навукова-даследчая дзейнасць такіх замежных беларусістаў, як Э. Смулкова, Г. Бідэр, А. Золтан, К. Гутшміт, Л. Пісарэк, Г. Генчэль – найбольш аўтарытэтных спецыялістаў у галіне беларускай мовы ў заходнееўрапейскіх краінах. Адрасуецца навукоўцам, аспірантам, студэнтам філалагічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў.

Прыгодзіч М.Р., Прыгодзіч А.А. Беларуская мова ў працах замежных лінгвістаў

 • формат txt
 • размер 214,42 КБ
 • добавлен 05 сентября 2012 г.
Навуковае выданне. - Мінск.: БДУ, 2010. - 184 с. - ISBN 978-985-518-328-1. У працы аналізуецца навукова-даследчая дзейнасць такіх замежных беларусістаў, як Э. Смулкова, Г. Бідэр, А. Золтан, К. Гутшміт, Л. Пісарэк, Г. Генчэль – найбольш аўтарытэтных спецыялістаў у галіне беларускай мовы ў заходнееўрапейскіх краінах. Адрасуецца навукоўцам, аспірантам, студэнтам філалагічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў.

Прыгодзіч М.Р., Прыгодзіч А.А. Беларуская мова ў працах замежных лінгвістаў

 • формат pdf
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 14 августа 2012 г.
Навуковае выданне. — Мінск.: БДУ, 2010. — 184 с. — ISBN 978-985-518-328-1. У працы аналізуецца навукова-даследчая дзейнасць такіх замежных беларусістаў, як Э. Смулкова, Г. Бідэр, А. Золтан, К. Гутшміт, Л. Пісарэк, Г. Генчэль – найбольш аўтарытэтных спецыялістаў у галіне беларускай мовы ў заходнееўрапейскіх краінах. Адрасуецца навукоўцам, аспірантам, студэнтам філалагічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў.

Пятроуская Л.А., Бондар А. і др. Беларуская мова. Матэрыялы для практычных заняткаў

 • формат pdf
 • размер 491.25 КБ
 • добавлен 30 января 2009 г.
У выданні прыводзяцца тэарэтычныя звесткі пра агульнае і спецыфічнае ў сістэмах рускай і беларускай моў, раскрываюцца асаблівасці беларуска-рускага двухмоўя. Даюцца заданні і практыкаванні, накіраваныя на засваенне і замацаванне тэарэтычнага матэрыялу.

Пятроўская Л.А., Бондар Л.А. Метадычныя рэкамендацыі і кантрольныя заданні па беларускай мове для студэнтаў-завочнікаў І курса БДУІР

Практикум
 • формат doc
 • размер 33,60 КБ
 • добавлен 02 февраля 2017 г.
Мн.: БДУІР, 2002. - 24 с. Метадычныя рэкамендацыі і кантрольныя заданні прызначаны для самастойнай падрыхтоўкі студэнтаў-завочнікаў да выканання кантрольных работ па беларускай мове.

Рамза Т. Трасянка: национально - прецедентный феномен или ключевое слово текущего момента? (Статья)

Статья
 • формат pdf
 • размер 335.04 КБ
 • добавлен 09 ноября 2011 г.
Статья напечатана в журнале "Беларуская думка" №7, 2010 год. Аннотация: Прошло более 20 лет с тех пор, как слово трасянка прочно вошло в лексикон, наверное, каждого белоруса. Появившись и стойко «закрепившись» сначала в публицистическом дискурсе, а потом и во Всемирной паутине, оно плавно перекочевало в научный дискурс, настойчиво претендуя на статус термина (некоторые исследователи уже оперируют им как таковым). Популярность этой темы в СМИ, а...

Рамза Т.Р. Беларуская мова? З задавальненнем! Для замежных навучэнцаў

 • формат pdf
 • размер 10,47 МБ
 • добавлен 01 октября 2014 г.
Навучальны дапаможнік з электронным дадаткам. Мінск: Вышэйш. школа, 2010. - 311 с. Учебное пособие с электронным приложением. Складаецца з уводна-фанетычнага і асноўнага курсаў, тэкстаў для чытання, адказаў да граматычных практыкаванняў і зводных граматычных табліц. Состоит из вводно-фонетического и основного курсов, текстов для чтения, ключей к грамматическим упражнениям и сводных грамматических таблиц. Аўдыёдадатак асобным фвйлам. Аудиоприложен...

Рамза Т.Р. Беларуская мова? З задавальненнем! Для замежных навучэнцаў

 • формат audio
 • размер 105,65 МБ
 • добавлен 26 сентября 2014 г.
Навучальны дапаможнік з электронным дадаткам. Мінск: Вышэйш. школа, 2010. - 311 с. Учебное пособие с электронным приложением. Складаецца з уводна-фанетычнага і асноўнага курсаў, тэкстаў для чытання, адказаў да граматычных практыкаванняў і зводных граматычных табліц. Состоит из вводно-фонетического и основного курсов, текстов для чтения, ключей к грамматическим упражнениям и сводных грамматических таблиц. Аўдыёдадатак. Аудиоприложение.

Реферат - Белорусазнаўства. Дзяржаўная мова

Реферат
 • формат doc
 • размер 12.75 КБ
 • добавлен 29 сентября 2009 г.
На беларускай мове. Кожная мова можа ўжывацца у розных сферах жыцця грамадства. Гэтыя сферы найперш падзяляюцца на дзве буйныя часткі - афіцыйную і побытавую. Афіцыйнай (ад. лац. оfiicialis звязаны з урадам, з пасадай) называюць мову, на якой працуюць дзяржауныя і адміністрацыйна-гаспадарчыя органы, грамадскія арганізацыі, установы навукі, культуры, службы быту, гандлю. На афіцыйнай мове вядзецца навучанне і выхаванне у сістэме адукацыі. Калі ж с...

Рэут Н.М., Вайніла Н.Г., Ламака С.В. Зборнік тэстаў па беларускай мове для паступаючых у ВНУ

Тест
 • формат pdf
 • размер 1,04 МБ
 • добавлен 29 января 2015 г.
Вучэбна-метадычны дапаможнік. – Мн. : БДУІР, 2005. – 48 с.ISBN: 985-444-710-3 Мэта данага выдання - дапамагчы абітурыентам падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове. У тэстах выкарыстаны сказы з мастацкіх твораў беларускіх аўтараў і перыядычнага друку. Змест: Тэсты па беларускай мове Табліца адказаў

Сінтаксічная інтэрферэнцыя. Сінтаксічныя асаблівасці беларускай літаратурнай мовы

Статья
 • формат doc
 • размер 9,43 КБ
 • добавлен 03 апреля 2013 г.
Баранавічы: БарГУ, 2012. – 4 с. Асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай мове. Каардынацыя (суадносіны паміж імі) дзейніка і выказніка ў сказе. У якіх выпадках выказнік ужываецца ў адзіночным ліку? У якіх выпадках выказнік ужываецца ў множным ліку? У якіх выпадках дапускаюцца варыянтныя формы ліку выказніка?

Сістэма функцыянальных стыляў беларускай мовы

Статья
 • формат doc
 • размер 28,06 КБ
 • добавлен 02 апреля 2013 г.
Баранавічы: БарГУ, 2012. – 18 с. Паняцце функцыянальнага стылю. Класіфікацыя функцыянальных стыляў. Навуковы стыль і яго асноўныя падстылі. Публіцыстычны стыль і яго асноўныя асаблівасці. Жанры публіцыстычнага стылю. Функцыі стылю. Лексічныя асаблівасці публіцыстычнага стылю. Сінтаксічныя асаблівасці публіцыстычнага стылю. Гласарый. Пытанні для самаправеркі. Трэнінг уменняў. Літаратура.

Сабуць А.Э., Шандроха Н.Э. Педагагічная практыка студэнтаў па беларускай мове і літаратуры

Практикум
 • формат pdf
 • размер 9,12 МБ
 • добавлен 09 февраля 2017 г.
Гродна: ГрДУ, 2010. - 131 с. - ISBN 978-985-515-323-9. OCR Дапаможнік змяшчае тэарэтычны і практычны матэрыял па арг анізацыі педагагічнай практыкі ў школе студэнтаў філалагічнага факультэта. Удакладняюцца задачы і змест педагагічнай практыкі, а таксама функцыі групавых кіраўнікоў-метадыстаў, студ энтаў і настаўнікаў. Прапануюцца метадычныя парады па эфектыўнай арганізацыі сучасных урокаў беларускай мовы і літаратуры ў школе, схемы назірання, ан...

Садоўская А.Л. Фразеалагiзмы з кампанентам-арнiтонiмам у беларускай мове: этналiнгвiстычны аспект

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 71,50 КБ
 • добавлен 21 декабря 2016 г.
Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук: 10.02.01 – Беларуская мова. — Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт. — Мінск, 2002. — 21 с. Навуковы кіраўнік: канд. фiлал. навук, дацэнт Бадзевiч З. I. Аб’ектам даследавання з’яўляецца беларуская фразеалогiя. Прадметам даследавання з’яўляюцца фразеалагiзмы з кампанентам-арнiтонiмам, г.зн. тыя ўстойлiвыя моўныя адзiнкi, у склад якiх уваходзяць лексемы, што маюць у сваёй с...

Саўчанка В.М. Беларуская лексіка і фразеалогія ў стылістычным аспекце

Практикум
 • формат djvu
 • размер 1,26 МБ
 • добавлен 10 марта 2014 г.
Вучэбна-метадычныя рэкамендацыі. — Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2012. — 72 с. Тэарэтычны і практычны матэрыял выдання размеркаваны па наступных тэмах: Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. Слова і яго значэнне; Стылістычная роля сінонімаў, антонімаў, амонімаў, паронімаў; Сучасная беларуская лексіка паводле паходжання; Сучасная беларуская лексіка паводле сферы ўжывання; Стылістычнае выкарыстанне рэсурсаў фразеалогіі, Парэміялогія як раздзел мов...

Сачанка Б.І., Міхневіч А.Я. Беларуская мова. Энцыклапедыя

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 87,56 МБ
 • добавлен 29 ноября 2014 г.
Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 1994. — 655 с. — ISBN 5-85700-126-9. Энциклопедия содержит сведения о истории белорусского языка, его письменные и печатные памятники, его структуру, грамматический строй, современное состояние, отечественных и иностранных исследователей белорусского языка. Всего в энциклопедии 513 статей.

Сачанка Б.І., Міхневіч А.Я. Беларуская мова. Энцыклапедыя

Энциклопедия
 • формат djvu
 • размер 43,89 МБ
 • добавлен 23 декабря 2014 г.
Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 1994. — 655 с. — ISBN 5-85700-126-9. Энциклопедия содержит сведения о истории белорусского языка, его письменные и печатные памятники, его структуру, грамматический строй, современное состояние, отечественных и иностранных исследователей белорусского языка. Всего в энциклопедии 513 статей.

Сборник изложений к экзамену по белорусскому языку за 11 класс

 • формат pdf
 • размер 2,92 МБ
 • добавлен 14 января 2014 г.
562 стр. Это сборник изложений по белорусскому языку, он Вам поможет хорошо написать изложение. Удачи.

Славутыя людзi зямлi беларускай

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 10 декабря 2012 г.
Прэзентацыя на беларускай мове. Дайнека Леанід Марцінавіч. Мулявін Уладзімір Георгіевіч. Ансамбль "Песняры".

Старавойтава Н.П. Беларуская мова

 • формат doc
 • размер 352.83 КБ
 • добавлен 04 января 2012 г.
Учебник. г. Минск Змест Прадмова Тэма Беларуская мова — нацыянальная мова беларускага народа Фiласофска-этычны аспект бiлiнгвiзму Асноўныя прынцыпы бiлiнгвiзму Вiды беларуска-рускага бiлiнгвiзму Тэма Беларуская мова сярод iншых моваў свету Тэма Развiццё беларускай мовы ў святле гiсторыi i лiтаратуры Праславянскi дапiсьмовы перыяд (к. III тыс. да Н.Х. — VI ст.) Агульнаславянскi пiсьмовы перыяд (VII—ХII стст.) Старабеларускi лiтаратурны перыяд (Х...

Старычонак В.Д., Дзятко Д.В. (рэд.) Нацыянальная мова і нацыянальная культура. Аспекты ўзаемадзеяння

Статья
 • формат pdf
 • размер 14,28 МБ
 • добавлен 03 августа 2016 г.
Зборнік навуковых артыкулаў. — Мінск: БДПУ, 2011. — 344 с. У зборнік навуковых артыкулаў увайшлі матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння», якая праходзіла на базе кафедры беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка 17—18 лістапада 2011 г. Адрасуецца навуковым работнікам, выкладчыкам, аспірантам, студэнтам і ўсім, хто цікавіц...

Стылі мовы

Статья
 • формат doc
 • размер 93,04 КБ
 • добавлен 02 октября 2015 г.
Мова Нанова, 2015. — 4 с. (Теория + упражнения) Стыль Мэта ўжывання Сфера ўжывання Прыметы Стыль Навуковы Афіцыйна-справавы Публіцыстычны Мастацкі Гутарковы, або размоўны

Сцяцко П. Культура мовы

 • формат pdf
 • размер 12,67 МБ
 • добавлен 09 апреля 2015 г.
Мн.:Тэхналогія, 2002. - 444с. ISBN: 985-458-062-8 Автор делится своими размышлениями о путях усовершенствования белорусского правописания, анализирует типичные нарушения системы белорусского языка в областях морфологии и синтаксиса, на многочисленных конкретных примерах рассматривает проблемы его лексического нормирования. Интересно всем, интересующимся вопросами культуры современного белорусского языка.

Сцяцко П.У. Уводзіны ў мовазнаўства

 • формат pdf
 • размер 1,10 МБ
 • добавлен 27 февраля 2012 г.
Дапаможнік. — Гродна: ГрДУ, 2001. — 231 с. У дапаможніку асвятляюцца ўсе пытаннi, прадугледжаныя тыпавой праграмай "Уводзіны ў мовазнаўства" (Мн., 2001). У канцы дапаможніка падаецца тэрміналагічны даведнік, якi ахоплівае ўсе неабходныя тэрмінаадзінкi - абазначэннi паняццяў.

Сямешка Л.І. (рэд.) Гаворым па-беларуску

 • формат pdf
 • размер 1,51 МБ
 • добавлен 28 февраля 2012 г.
Вучэбны дапаможнік па бел. мове для замежных навучэнцаў. Мінск: БДУ, 1999. - 236 с. Аўтары: Сямешка Л.І., Бадзевіч З.І., Белакурская Ж.Я., Ляшук В.М., Пацехіна А.А., Рамза Т.Р., Чахоўскі Г.К., Шкраба І.Р. Прадмова Уступны фанетыка-граматычны курс Знаёмства. Сям'я. Прафесія. Беларускія імёны. Знаёмства. Тэматычны слоўнік. Дыялогі. Граматыка: Зваротак. Род назоўнікаў. Граматыка: Выражэнне спалучальных і супрацьпастаўляльных адносін. Тэм...

Таразевич Е.Г. Интертектуальность как текстообразующий фактор в русской и белорусской драматургии конца XX - начала XXI в

Дисертация
 • формат doc
 • размер 58,47 КБ
 • добавлен 06 марта 2014 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. — Минск, 2010. — 25 стр. Специальность: 10. 01. 08 – Теория литературы. Текстология. Актуальность темы кандидатской диссертации обусловлена исключительной важностью интертекстуальности как художественного феномена, влияющего на содержание и форму литературных произведений. Впервые в литературоведении на материале пьес русских и белорусских драматургов конца XX – на...

Тарашкевiч Б. Беларуская граматыка для школ

 • формат doc
 • размер 423,51 КБ
 • добавлен 07 октября 2016 г.
Выд. 5-е. — Вiльня, 1929. Школьный учебник белорусского языка, фиксирующий старую норму.

Технология развития критического мышления

 • формат docx
 • размер 41.98 КБ
 • добавлен 27 ноября 2010 г.
Змест. Уводзіны. Тэхналогія развіцця крытычнага мыслення школьнікаў праз чытанне і пісьмо. Тэхналогія развіцця крытычнага мыслення вучняў. і яе асноўныя задачы. Асноўныя стадыі ўрока па тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення. школьнікаў праз чытанне і пісьмо. Вучэбныя прыёмы, накіраваныя на развіцце крытычнага мыслення вучняў у працэссе чытання і пісьма. Вучэбны прыём Сінквейн і асаблівасці яго выкарыстання на ўроках белорускай мовы. Вучэбны пры...

Тэст па дысцыпліне беларуская мова (прафесійная лексіка) для студэнтаў завочнай формы адукацыі вышэйшай ступені УА ВДКС

Тест
 • формат pdf
 • размер 221,27 КБ
 • добавлен 04 марта 2013 г.
Мінск: Вышэйшы дзяржаўны каледж сувязі, 2010. — 27 с. Прызначэнне дадзенага віду кантролю — аб’ектыўная ацэнка ведаў студэнтаў завочнага аддзялення вышэйшай формы адукацыі па дысцыпліне Беларуская мова. Прафесійная лексіка з мэтай атэстацыі і паспяховай здачы заліку. Тэставыя заданні ахопліваюць усе раздзелы і тэмы дысцыпліны Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Складаецца з тэарэтычнай (А) і практычнай (В) частак.

Усрвіч К.С. (склад.) Эканамічная тэрміналогія беларускай мовы. Бібліяграфічны алфавітна-тэматычны даведнік

 • формат djvu
 • размер 78,31 МБ
 • добавлен 20 апреля 2016 г.
Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2002. — 226 с. У кнізе прадстаўлена бібліяграфія і тэматычны аналіз бібліяграфічных да-веднікаў, слоўнікаў зканамічнай і блізкіх да яе тэрміналогій, зборнікаў матэрыялаў навуковых канферэнцый, індывідуальных і калектыўных манаграфій, навуковых артыкулаў з іншых кніг, часопісаў, прысвечаных усяму комплексу агульных і канкрэтных праблем фарміравання, развіцця і ўдасканалення эканамічнай і блізкіх да яе тэрміналогій усход...

Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму

Статья
 • формат doc
 • размер 17.65 КБ
 • добавлен 02 марта 2013 г.
Баранавічы: БарГУ, 2012. – 9 с. Білінгвізм як аб’ектыўная рэальнасць у краінах свету. Псіхалагічны, педагагічны, сацыялінгвістычны аспекты білінгвізму. Білінгвізм на тэрыторыі Беларусі. Паняцце моўнай інтэрферэнцыі. Віды інтэрферэнцыі (фанетычная, акцэнтная, лексічная, марфалагічная, сінтаксічная, словаўтваральная). Разыходжанні ў граматычным афармленні назоўнікаў у беларускай і рускай мовах. Разыходжанні ў граматычным афармленні прыметнікаў, ліч...

Функцыянальныя стылі маўлення

Статья
 • формат doc
 • размер 24,04 КБ
 • добавлен 04 марта 2013 г.
Баранавічы: БарГУ, 2012. – 15 с. Функцыянальныя стылі. Навуковы стыль. Публіцыстычны стыль. Афіцыйна-справавы стыль. Мастацкі стыль. Функцыянальныя стылі беларускай мовы. Гутарковы стыль. Кніжныя стылі. Навуковы. Публіцыстычны. Афіцыйна-справавы (афіцыйна-дзелавы). Мастацкі.

Цыбульская С.I., Ялынцава І.У. Даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы

Справочник
 • формат pdf
 • размер 10,27 МБ
 • добавлен 09 октября 2014 г.
Мінск: ТетраСистемс, 2007. - 272 с. У даведніку прыводзяцца асноўныя правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, даюцца каментарыі да гэтых правілаў. Значная ўвага надаецца адрозненню часцін мовы, асвятляюцца пытанні размежавання сінтаксічных з’яў. Даведнік будзе карысным для вучняў сярэдняй і старшай школы, іх бацькоў. абітурыентаў і, безумоўна, для настаўнікаў беларускай мовы, бо змяшчае матэрыял за ўвесь курс сярэдняй школы. Шмат карыснага мат...

Цыхун Г.А. (гал. рэд.). Беларуская мова: шляхі развіцця, кантакты, перспектывы

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,04 МБ
 • добавлен 28 января 2017 г.
Матэрыялы III Міжнар. кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый» (Мінск, 21–25 мая, 4–7 снеж. 2000 г.). - Мн.: Беларускі кнігазбор, 2001. - 308 с. - (Беларусіка = Albaruthenica; Кн. 19). У зборнік ўвайшлі матэрыялы, якія прагучалі на III Міжнародным кангрэсе беларусістаў і былі прысвечаныя ўзаемадзеянню беларускай культуры з іншымі культурамі ў галіне мовы і мовазнаўства. Матэрыялы ў зборніку можна ўмоўна падзяліць на некал...

Чахоўскі Г.К., Чахоўская Т.Л. Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія

 • формат pdf
 • размер 959,77 КБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Мінск: БДУ, філалагічны факультэт, кафедра сучаснай беларускай мовы, 2010. - 110 с. Электронны курс лекцый для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях: Беларуская філалогія (па напрамках), Руская філалогія (па напрамках), Славянская філалогія, Класічная філалогія, Рамана-германская філалогія. Фанетыка Фаналогія Арфаэпія

Чахоўскі Г.К., Чахоўская Т.Л. Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія

 • формат pdf
 • размер 1,74 МБ
 • добавлен 04 февраля 2014 г.
Мінск : БДУ, 2013. — 172 с. — ISBN 978-985-518-881-1. Выкладзены асноўныя палажэнні пяці раздзелаў дысцыпліны «Сучасная беларуская мова» – фанетыкі, фаналогіі, арфаэпіі, графікі і арфаграфіі. Адлюстраваны актуальныя дасягненні лінгвістычнай навукі, асэнсаваны новыя факты, атрыманыя ў выніку выкарыстання актуальных метадаў даследавання фанетычнага ладу мовы і выпрацоўкі найноўшых падыходаў да апісання гукавой камунікацыі.

Чахоўская Т.Л. Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікаграфія. Фразеаграфія

 • формат pdf
 • размер 892,18 КБ
 • добавлен 04 сентября 2013 г.
Вучэбна-метадычны комплекс. — Мінск: БДУ. Кафедра сучаснай беларускай мовы, 2012. — 95 с. Вучэбны курс сучаснай беларускай мовы, звязаны з вывучэннем раздзелаў Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікаграфія. Фразеаграфія, з’ яўляецца важным звяном у фарміраванні лінгвістычнай кампетэнцыі студэнтаў -філолагаў, а таксама спрыяе вырашэнню задачы гісторыка-культурнага асваення моўнай спадчыны беларускага народа. Вывучэнне раздзелаў...

Шандроха Н.Э. Прафесійнае маўленне гісторыка: камунікатыўны аспект

 • формат pdf
 • размер 1,51 МБ
 • добавлен 16 ноября 2014 г.
Гродна: ГрДУ, 2007. – 234 с. — ISBN 978-985-417-899-8. Вучэбна-метадычны дапаможнік па курсе «Беларуская мова. Прафесійная лексіка» для студэнтаў гістарычных спецыяльнасцей. У вучэбна-метадычным дапаможніку змешчаны сучасныя навуковыя звесткі пра сутнасць мовы, яе ролю ў жыцці грамадства, асноўныя гістарычныя этапы фарміравання, стан, перспектывы і асаблівасці функцыянавання беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму ў Рэспубліцы Беларусь. Асаблівая ў...

Шаховская, С.В. Белорусская теоретическая лексикография: состояние, проблемы, направления

Статья
 • формат pdf
 • размер 281,94 КБ
 • добавлен 01 октября 2015 г.
Статья. Опубликована в журнале Lingua mobilis. – 2013. – № 1 (40). – С. 80 – 90. В статье описаны приоритетные направления лексикографических исследований, характерные для современного этапа развития белорусской лингвистики: изучение истории отечественной науки о словарях, решение проблем типологии словарей в контексте общей метатеории лексикографии, разработка и сопоставление лексикографических программ и проектов, исследование структурно-содерж...

Шахоўская С.У. Беларуская анамастычная лексікаграфія: фарміраванне, сучасны стан, вектары развіцця

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 445,60 КБ
 • добавлен 10 октября 2015 г.
Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук. Мінск. Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, 2013. – 28 с. Спецыяльнасць 10.02.01 – беларуская мова. Навуковы кіраўнік: к.ф.н., дацэнт Міхайлаў П.А. Мэта дысертацыйнай работы: на падставе стварэння комплекснай тыпалогіі беларускіх анамастычных слоўнікаў ХІХ – пачатку ХХІ стст. аптымізаваць прынцыпы кадыфіка...

Шлык І.М., Пяржынская Н.І. Практыкум па беларускай мове для студэнтаў сельскагаспадарчага профілю

Практикум
 • формат doc
 • размер 440,70 КБ
 • добавлен 26 сентября 2013 г.
Гродна: ГДАУ, 2011. — 92 с. Практыкум разгледжаны і замацаваны на паседжанні кафедры беларускай і замежных моў 20 снежня 2010г. (пратакол № 3). Рэкамендавана міжфакультэцкай метадычнай камісіяй факультэта аховы раслін 31 студзеня 2011 г. (пратакол №6). Практыкум складаецца з 5 раздзелаў, якія змяшчаюць як тэарэтычны матэрыял, так і практычны. Да кожнага з раздзелаў падаюцца практычныя заданні. Практыкум па беларускай мове прызначаны як для аўдыто...

Шлык І.М., Пяржынская Н.І. Практыкум па беларускай мове для студэнтаў сельскагаспадарчага профілю

Практикум
 • формат pdf
 • размер 538,07 КБ
 • добавлен 06 февраля 2017 г.
Гродна: ГДАУ, 2011. — 92 с. Практыкум разгледжаны і замацаваны на паседжанні кафедры беларускай і замежных моў 20 снежня 2010г. (пратакол № 3). Рэкамендавана міжфакультэцкай метадычнай камісіяй факультэта аховы раслін 31 студзеня 2011 г. (пратакол №6). Практыкум складаецца з 5 раздзелаў, якія змяшчаюць як тэарэтычны матэрыял, так і практычны. Да кожнага з раздзелаў падаюцца практычныя заданні. Практыкум па беларускай мове прызначаны як для аўдыто...

Шпакоўская Л.І. Беларуская мова: Вучэбна-метадычны комплекс

 • формат pdf
 • размер 1,46 МБ
 • добавлен 16 декабря 2012 г.
Мінск: Выд-ва МІК, 2009. — 214 с. Вучэбна-метадычны комплекс па беларускай мове дае магчымасць студэнтам дзённай і завочнай форм навучання сістэматызаваць і паглыбіць веды па дысцыпліне, авалодаць прафесійнай лексікай і выкарыстоўваць яе пры напісанні розных дакументаў і ў вусным маўленні. У выданне ўключаны тэарэтычныя звесткі і практычныя заданні па ўсіх тэмах дысцыпліны, пытанні да заліку і экзамену.

Шпаргалка - Белорусоведение

pottee
 • формат doc
 • размер 37.25 КБ
 • добавлен 29 сентября 2009 г.
На беларускай мове. Прадмет і задачы курса "Беларусазнаўства". Узнікненне і развіцце беларусазнаўства. Этнас і этнагенез. Канцэпцыя паходжання беларусаў. Узнікненне беларускай мовы. Старабеларуская мова- дзяржаўная мова ў ВКЛ. Фарміраванне новай беларускай літаратуры у канцы 19-20ст. Палітыка беларусізацыі і мова. Рэформа беларускага правапісу ў 1933г. Сучасны этап развіцця беларускай мовы. Станаўленне бел. дзяржаўнасці ў перыяд ранняга сярэдняв...

Шпаргалка по белорусскому языку

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 222.5 КБ
 • добавлен 11 ноября 2011 г.
УО "Могилёвский государственный педагогический университет" 2 курс факультет ПиПД 3 семестр. Гiстарычныя этапы стана?лення i развiцця беларускай мовы. Беларсукая мова на сучасным этапе. Аспекты дзяржа?нага бiлiнгвiзму. Сучасная моўная сітуацыя на Беларусі. Праблемы беларуска-рускай iнтэрферэнцыi. Мiжмо?ная iнтэрференцыя ? галiне фанетыкi i арфаэпii. Асаблiвасцi фанетычнай сiстэмы беларускай мовы. Марфалагiчная iнтэрферэнцыя пры ?жываннi назо?нiка...

Шпаргалка по белорусскому языку

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 303,37 КБ
 • добавлен 19 ноября 2013 г.
БГПУ им. Танка экзамен по белорусскому языку. Преподаватель Михолевич. А.Г Гістарычныя ўмовы ўзнікнення і развіцця бел.мовы Паняцце пра гук. Галосныя гукі і літары ў бел.мове Артыкуляцыйная характарыстыка зычных гукаў Асіміляцыя, аглушэнне звонкага зычнага на канцы слова як фанетычныя працэсы беларускай мовы, што не перадаюцца на пісьме Аканне-яканне, прыстаўныя галосныя як фанетычныя працэсы беларускай мовы, што перадаюцца на пісьме Дзеканне...

Шпаргалки для экзамена по белорусскому языку

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 168,09 КБ
 • добавлен 05 ноября 2015 г.
Ответы на 28 билетов для экзамена по белорусскому языку. Содержание вопросов: 1 білет. Мова і соцыум. 2 білет. Беларуская мова і дыялектная. 3 білет. Беларуская мова на сучасным этапе. 4 білет. Арфаэпічныя нормы беларускай мовы. 5 білет. Націск у беларускай мове. 6 білет. Арфаграфічныя нормы беларускай мовы. 7 білет. Марфалогія як раздзел мовазнаўства. Класіфікацыя часцін мовы. Пераход адной часціны мовы ў другую. 8 білет. Назоўнік. 9 білет...

Шпаргалки к зачету по белорусскому языку

pottee
 • формат docx
 • размер 132.09 КБ
 • добавлен 08 мая 2010 г.
Мова і соцыум; Функцыі мовы ў грамадстве; Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы; Лексіка паводле паходжання. Асноўныя прыкметы іншамоўных слоў; Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжывання (дыялектызмы, прафесіяналізмы, тэрміны, жарганізмы); Спецыяльная лексіка. Адрозненне тэрміналагічнай і прафесійнай лексікі. Тэрміналогія; Прадуктыўныя спосабы словаўтварэння тэрмінаў; Характарыстыка тэрмінаў паводле паходжання; З гісторыі разв...

Шпоры - Профессиональная лексика БТЭУ ПК

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 92.11 КБ
 • добавлен 06 апреля 2011 г.
Мова і соцыум. Функцыі мовы ў грамадстве. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы. Лексіка паводле паходжання. Асноўныя прыкметы іншамоўных слоў. Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжывання (дыялектызмы, прафесіяналізмы, тэрміны, жарганізмы). Спецыяльная лексіка. Адрозненне тэрміналагічнай і прафесійнай лексікі. Тэрміналогія. Прадуктыўныя спосабы словаўтварэння тэрмінаў. Характарыстыка тэрмінаў паводле паходжання. З гісторыі разв...

Шпоры по белорусскому языку

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 66,94 КБ
 • добавлен 24 декабря 2012 г.
Тыпы сказаў паводле мэты выказвання. Працяжнік паміж дзейнікам и выказнікам. Тыпы сказаў паводле адносін выказвання да рэчаіснасци, інтанацыйнага афармлення. Дзейнік як галоўны член сказа. Намінатыўныя сказы. Канструкцii, што прымыкаюць да намінатыўных сказаў (НС), i iх характарыстыка. Складаназалежны сказ i інш.

Шпоры по белорусскому языку (госэкзамен)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 363,64 КБ
 • добавлен 08 апреля 2015 г.
Змест Бел.мова Бел.мова сярод моў.Развіццё Роля Ф.Скарыны Роля піс-каў 19 – п.20ст. Карскі Вядомыя бел моваз-цы, іх навук спадчына. Разв бел моваз-ва ў 20-21 ст. Законы СБЛМ. Нормы Літ.мова (ЛМ) і дыялект.мова (ДМ). Гаворкі Слова як прадм. выв-ня лексікал-і і моўная адзінка. Аманімія.Паронімы Сінанімія.Антанімія Лексіка.Запазычванне Стылі мовы Актыўная і пасіўная лексіка Лексікаграфія Фразеалогія Фразеаграфія Фанетычн.сістэма Чаргаванні Арфаэпія...

Шпоры по белорусскому языку для студентов филологических направлений

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 2,06 МБ
 • добавлен 09 января 2013 г.
Морфология. Морфемика. Лексика. Фразеология. Орфография. Орфоэпия. Белорусский язык как предмет изучения.

Шпоры по курсу белорусского языка для филологов-заочников

Шпаргалка
 • формат rtf
 • размер 88,56 КБ
 • добавлен 29 декабря 2013 г.
ГГУ, для філалагічных спецыяльнасцей завочнага факультэту, 2012 г., 69 пытанняу. 69 старонак Марфеміка, як раздзел мовазнаўства. Паняцце марфемы, класіфікацыя марфем. Корань, суфікс, прыстаўка. Аснова і канчатак. Гістарычныя змены ў структуры слова. Апрошчанне. Перараскладанне. Словаўтварэнне як раздзел мовазнаўства. Асноўныя паняцці словаўтварэння. Трэцяе скланенне назоўнікаў. Асноўныя спосабы ўтварэння слоў. Ускладненне. Марфалагічны сп...

Шуба П.П. Дзеяслоў у беларускай мове

 • формат pdf
 • размер 2,74 МБ
 • добавлен 27 июня 2015 г.
Мінск: Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1968. — 80 с. Змест. Агульная характарыстыка дзеяслова як часціны мовы. Асноўныя разрады дзеясловаў па звачэнню. Сістэма форм дзеяслова. Класы дзеясловаў. Прадуктыўныя класы. Непрадуктыўныя класы. Дзеясловы з індывідуальнымі асаблівасцямі формаўтварэння. Непрэдыкатыўныя катэгорыі дзеяслова. Дзеясловы пераходныя і непераходныя. Дзеясловы зваротныя і незваротныя. Стан дзеяслова. Трыванне (від)...

Шуба П.П. Дзеяслоў у беларускай мове

 • формат djvu
 • размер 1,81 МБ
 • добавлен 17 июня 2015 г.
Мінск: Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1968. — 80 с. ЗМЕСТ. Агульная характарыстыка дзеяслова як часціны мовы. Асноўныя разрады дзеясловаў па звачэнню. Сістэма форм дзеяслова. Класы дзеясловаў. Прадуктыўныя класы. Непрадуктыўныя класы. Дзеясловы з індывідуальнымі асаблівасцямі формаўтварэння. Непрэдыкатыўныя катэгорыі дзеяслова. Дзеясловы пераходныя і непераходныя. Дзеясловы зваротныя і незваротныя. Стан дзеяслова. Трыванне (від)...

Шуба П.П. Прыназоўнік у беларускай мове

 • формат pdf
 • размер 6,16 МБ
 • добавлен 06 июля 2015 г.
Мінск: Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1971. — 224 с. ЗМЕСТ. Прадмова. Граматычная характарыстыка прыназоўніка. Фарміраванне сучаснай сістэмы беларускіх прыназоўнікаў Марфаналагічная характарыстыка прыназоўнікаў. Фаналагічная структура прыназоўнікаў. Фанемныя альтэрнацыі ў прыназоўніках. Варыянты прыназоўнікаў. Фанетычныя варыянты. Арфаграфічныя варыянты. Акцэнталагічныя варыянты. Фанематычныя варыянты. Варыянты-сінонімы. Аб вары...

Шуба П.П. Прыназоўнік у беларускай мове

 • формат djvu
 • размер 2,86 МБ
 • добавлен 08 июня 2015 г.
Мінск: Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1971. — 224 с. ЗМЕСТ. Прадмова. Граматычная характарыстыка прыназоўніка. Фарміраванне сучаснай сістэмы беларускіх прыназоўнікаў Марфаналагічная характарыстыка прыназоўнікаў. Фаналагічная структура прыназоўнікаў. Фанемныя альтэрнацыі ў прыназоўніках. Варыянты прыназоўнікаў. Фанетычныя варыянты. Арфаграфічныя варыянты. Акцэнталагічныя варыянты. Фанематычныя варыянты. Варыянты-сінонімы. Аб вары...

Шур В.В. (рэд.) Курсавыя працы па беларускай мове. Тэматыка, бібліяграфія, метадычныя парады

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1.78 МБ
 • добавлен 02 ноября 2015 г.
Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя І.П. Шамякіна, кафедра беларускага мовазнаўства. — Мазыр: 2010. — 204 с. У дапаможніку прадстаўлена рэкамендаваная тэматыка, метадычныя рэкамендацыі па напісанню і структурызацыі курсавых студэнцкіх работ, спісы рэкамендаванай літаратуры.

Шур В.В., Кураш С.Б. Слова ў мастацкім кантэксце: онімы, метафары

 • формат pdf
 • размер 2,27 МБ
 • добавлен 13 сентября 2015 г.
Манаграфія. — Мазыр : УА МДПУ імя І.П. Шамякіна, 2013. — 268 с. У манаграфіі комплексна прааналізавана роля онімаў і метафар у cтварэнні мастацкіх тэкстаў. Вызначаюцца іх функцыі як выразных вобразна-выяўленчых, стылёваўтваральных, nэкстаўтваральных і дыскурсіўных сродкаў мастацкай творчасці. Прызначаецца для студэнтаў ВНУ, навуковых супрацоўнікаў, аспірантаў, магістрантаў, выкладчыкаў і шырокага кола чытачоў, якія цікавяцца праблемамі мовы і літ...

Юрась Бушлякоў, Вінцук Вячорка, Зьміцер Санько, Зьміцер Саўка. Беларускі клясічны правапіс. Збор правілаў. Сучасная нармалізацыя

 • формат doc
 • размер 847.5 КБ
 • добавлен 06 октября 2010 г.
Кніга складаецца з асноўнага тэксту (уласна Збор правілаў) і слоўнікавага дадатку. Збор падзелены на традыцыйныя для такога тыпу літаратуры часткі: правапіс галосных, правапіс зычных, правапіс іншамоўных словаў. Аднак мусім зазначыць, што такі падзел нельга назваць карэктным з гледзішча лінгвістычнага, бо ўласьцівы кірыліцы прынцып перадаваньня мяккасьці зычных (у становішчы перад галосным мяккасьць зычнага абазначаецца не беспасярэдне, а праз ха...

Я. Карскі - заснавальнік беларускага мовазнаўства і філалогіі

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 44,81 КБ
 • добавлен 21 ноября 2013 г.
Мінск, БДУ, кафедра гісторыі беларускай мовы, 2009, 28 стар. Біяграфічная даведка. Мовазнаўчая і лексікаграфічная дзейнасць. "Беларусы".

Янкоўскі Ф.М. Беларускае літаратурнае вымаўленне

 • формат djvu
 • размер 2.35 МБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Аўтар асвятляе асноўныя прынцыпы і нормы беларускага літаратурнага вымаўлення. Дапаможнік разлічаны на настаўнікаў, студэнтаў, вучняў сярэдняй школы. Ім таксама могуць карыстацца работнікі друку, радыё, тэлебачання, тэатра, удзельнікі мастацкай самадзейнасці.

43 адказы на пытаннi да экзамену па беларускай мове

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 114,88 КБ
 • добавлен 04 января 2013 г.
30 с. Беларуская мова сярод славянскіх моў. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы. Формы беларускай нацыянальнай мовы. Нормы беларускай литаратурнай мовы. Арфаэпія. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення. Правапіс галосных. Правапіс зычных. Правапіс мяккага знака і апострафа. Правапіс ы,і,й пысля прыставак. Правапіс складаных слоў. Ужыванне вялікай літары. Правапіс не,ня,ні з рознымі часцінамі мовы. Пісьмо ў гісторыі развіцця чалавецтва....

43 адказы на пытаннi да экзамену па беларускай мове

Шпаргалка
 • формат txt
 • размер 62,67 КБ
 • добавлен 14 января 2013 г.
30 с. Беларуская мова сярод славянскіх моў. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы. Формы беларускай нацыянальнай мовы. Нормы беларускай литаратурнай мовы. Арфаэпія. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення. Правапіс галосных. Правапіс зычных. Правапіс мяккага знака і апострафа. Правапіс ы,і,й пысля прыставак. Правапіс складаных слоў. Ужыванне вялікай літары. Правапіс не,ня,ні з рознымі часцінамі мовы. Пісьмо ў гісторыі развіцця чалавецтва....

Àbiht Rùdolf. Stankèẇič Ĭànka. Pròsty spòsab stàcca ŭ karòtkim čàse hràmatnym

 • формат djvu
 • размер 453,65 КБ
 • добавлен 12 декабря 2016 г.
Breslaŭ: drukàrṅa dĺa čužỳh ĭazykòŭ màksa šmèrzowa ŭ kìrɦhaĭṅe ù paŭdṅòwaĭ luzàcyĭi, 1918. — 16 str. Краткое пособие по начаткам грамматики белорусского языка, основанное на орфографической системе Рудольфа Абихта и Яна Станкевича, с использованием особой версии латиницы с проставленными ударениями в словах и без использования прописных букв (все буквы строчные, а сам текст набран курсивом). Пособие состоит из краткого введения с очерком алфавитн...

Chris Marchant. Fundamentals of Modern Belarusian

 • формат pdf
 • размер 420.45 КБ
 • добавлен 20 марта 2011 г.
This book was written with the assumption that the reader is already moderately familiar with either Russian or Ukrainian. Little explanation is given of noun gender and cases, or verb aspect and tenses. The reader should consult either a Russian or Ukrainian grammar for more details on these principles. In this book are described those parts of Belarusian grammar that differ from Russian or Ukrainian. There is great variation in the Belarusian l...

Claudia Hurtig. Kurze belarussische Grammatik in Tabellen f?r deutschsprachige Studenten

 • формат pdf
 • размер 7.98 МБ
 • добавлен 13 сентября 2011 г.
Minsk, "Technalohija", 2001. Кляўдыя Гуртыг. Кароткая граматыка беларускай мовы ў табліцах для нямецкамоўных навучэнцаў. Мінск, «Тэхналогія», 2001. - 91 с. Die vorticgcnde Ausgabe enth?lt grundlegende grammatische Strukturen der modernen belarussischen Sprache, welche in tabellarischer Form mit deutschen Kommentaren dargeboten werden. Dar?ber hinaus bietet sie ein W?rterbuch linguistischer Termini, ein belarussisch-deutsches W?rterbuch, eine Bibl...

Pashkievich V. Fundamental Byelorussian. Book 1

 • формат pdf
 • размер 12,58 МБ
 • добавлен 07 сентября 2012 г.
Торонто: Каардынацыйны Камітэт Беларусаў Канады, 1974. - 332 с. Мова/language: беларуская, англійская Прадmoвa: Кніга Fundamental byelorussian — Беларуская moвa" Служыць не толькі падручнікам беларускай мовы для вучняў, што прайшлі ўжо беларускі элемантар, але таксама і дапаможнікам для настаўнікаў. Дзеля гэтага некаторы граматычны матэрыял у ёй уняты крыху шырэй, як яго трэба было б даць толькі для вучняў. Наогул дадзены кароткі, але поўны курс...

Ігнатоўскi У., Некрашэвіч С. Працы акадэмічнае конфэрэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі (14 - 21 лiстапада 1926 r.)

 • формат djvu
 • размер 4,75 МБ
 • добавлен 26 сентября 2016 г.
Пад рэд. С.Некрашэвіча, У.Ігнатоўскага. — Мн.: Выд. Інбелкульта, 1927. — XXVII, 432 с. В 1924 году в Инбелкульте была проведена реорганизация, были созданы секции: историко-археологическая, белорусского языка и литературы (с комиссией по реформе правописания), белорусского искусства (председатель Язеп Дыла, секретарь Николай Щекотихин, с подсекциями: музейной, театральной и изобразительного искусства), изучения революционного движения (с комиссие...

Інтанацыя. Выкарыстоўванне інтанацыйных канструкцый у аўдыявізуальных СМІ

Реферат
 • формат doc
 • размер 59,44 КБ
 • добавлен 11 декабря 2014 г.
БГУ, Минск, Бардиян В.Д., Факультет журналистики, 2014, 7 стр. Специальность - Аудиовизуальные СМИ. Інтанація Роля інтанацыі ў маўленні Кампаненты інтанацыі Функцыі інтанацыі Сувязь інтанацыі з іншымі ўзроўнямі мовы Інтанацыйныя канструкцыі Характарыстыка інтанацыйных канструкцый інтанацыйных канструкцый

Інтэрактыўнае заданне Літара І, і, гук [і]

software
 • формат flash
 • размер 642,06 КБ
 • добавлен 08 июля 2015 г.
Складальнік - настаўнік Ляховіч А.Ф., г. Косава, Беларусь, 2015г. - флэш-заданне, для 2 класа. Праверыць засваенне атрыманых ведаў па напісанні слоў з літарай "і" можна выканаўшы заданне, дзе трэба выправіць памылкі ў словах. У выніку выкананага задання вучань атрымае ацэнку сваіх ведаў.

Інтэрактыўнае заданне Літара І, і, гук [і] (перамясці слова)

software
 • формат flash
 • размер 113,57 КБ
 • добавлен 07 июля 2015 г.
Складальнік - настаўнік Ляховіч А.Ф., г. Косава, Беларусь, 2015г. - флэш-заданне, для 2 класа. Праверыць засваенне атрыманых ведаў па напісанні слоў з літарай "і" можна выканаўшы заданне, дзе трэба перамясціць правільна словы ў залежнасці ад мовы напісання гэтых слоў.

Інтэрактыўнае заданне Літара І, і, гук [і] (устаў прапушчаныя літары)

software
 • формат flash
 • размер 165,61 КБ
 • добавлен 06 августа 2015 г.
Складальнік - настаўнік Ляховіч А.Ф., г. Косава, Беларусь, 2015г. - флэш-заданне, для 2 класа. Праверыць засваенне атрыманых ведаў па напісанні слоў з літарай "і" можна выканаўшы заданне, дзе трэба ўставіць прапушчаныя літары ў словах. У выніку выкананага задання вучань атрымае ацэнку сваіх ведаў.