История психологии
Психологические дисциплины
Шпаргалка
 • формат doc, txt
 • размер 286,28 КБ
 • добавлен 12 мая 2013 г.
Шпаргалки к екзамену
КУ Гринченко. Практическая психология. Преподаватель - Коханова.
Загальнонаукова і соціокультурна ситуація виникнення методологічної кризи в психології кінця XIX – початку XX ст.
Вплив кризи методологічних основ у психології на подальший розвиток психології.
Психоаналіз: основні концепції та принципи.
Структура психіки та особистості за З. Фрейдом.
Психоаналіз про захисні механізми особистості.
Стадії психосексуального розвитку за З. Фрейдом.
Поняття неврозу та механізмів його виникнення у психоаналізі.
Неофрейдизм: основні концепції та представники.
Базові ідеї аналітичної психології К. Юнга.
Структура психіки за К. Юнгом.
Структура особистості в рамках аналітичної психології К. Юнга.
Поняття колективного несвідомого та архетипів за К. Юнгом.
Сутність індивідуальної психології А. Адлера.
Характеристика базових інстинктів за А. Адлером.
Механізми виникнення неврозу за А. Адлером.
Біхевіоризм: історія формування і основні ідеї.
Необіхевіоризм: тенденції розвитку, представники.
Теорія оперантногонаучіння Ф. Скіннера як варіант біхевіоризму.
Сутність соціально-когнітивної теорії А. Бандури.
Базові ідеї теорії соціального научіння Дж. Роттера.
Погляди К. Хорні на природу невротичної особистості.
Стратегії комунікації невротичної особистості за К. Хорні.
Погляди К. Хорні на психологію жінки.
Зміст епігенетичного принципу розвитку особистості за Е. Еріксоном.
Характеристика стадій психосоціального розвитку за Е. Еріксоном.
Поняття зрілої особистості за Г. Олпортом.
Загальні положення когнітивної психології.
Зміст поглядів Ж. Піаже щодо розвитку інтелекту людини.
Сутність теорії особистісних конструктів Дж. Келлі.
Теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгера.
Основні ідеї гештальтпсихології.
Дослідження творчого мислення в роботах М. Вертгеймера.
Поняття квазі-потреби, життєвого простору та психологічного поля особистості за К. Левіним.
Внесок Г. Саллівана в розробку проблем особистості.
Сутність «гуманістичного психаналізу» Е. Фромма.
Характеристика базових екзистенційних потреб людини за Е. Фроммом.
Соціальні типи характеру людини за Е. Фроммом.
Виникнення та основні принципи гуманістичної психології.
Сутність теорії потреб А. Маслоу.
Поняття дефіцитарної мотивації та мотивації росту за А. Маслоу.
Самоактуалізована особистість: ознаки та чинники формування.
Погляди К. Роджерса на природу особистості.
Зміст Я-концепції за К. Роджерсом.
Клієнт-центрована психотерапія у баченні К. Роджерса.
Основні ідеї логотерапії В. Франкла.
Тенденції розвитку сучасної світової психології.
Внесок Л.С. Виготського в становлення радянської психологічної науки.
Внесок С.Л. Рубінштейна в розробку методологічних проблем радянської психології.
Проблема розвитку психіки в тлумаченні О.М. Леонтьєва.
Зміст ідеї комплексного людинознавства Б.Г. Ананьєва.
Основні теоретичні підходи П.Я. Гальперіна.
Зародження психологічних знань в Україні. Психологічні ідеї Г.С. Сковороди.
Психологічні погляди провідних українських філософів XVIII – XIX ст.
Роль Г.С. Костюка у розвитку вітчизняної психології.
Становлення психології в Україні пострадянського періоду.
Внесок В.А. Роменця в розвиток історико-психологічної науки.
Психологічна думка в Україні на порозі XXI ст.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История науки и техники
 1. Академическая и специальная литература
 2. Концепции современного естествознания (КСЕ)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Культурно-историческая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Методология и история психологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. История философии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Философия науки и техники
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Ученые, изобретатели, деятели науки