История Беларуси
Исторические дисциплины
 • формат doc
 • размер 1.21 МБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
Шымуковiч С.Ф. Курс лекцый. Гiсторыя Беларусi. Частка I
Курс лекций по истории Беларуси, охватывающий период первобытного общества, становления первых государств, образования ВКЛ, образование Речи Посполитой, причины и распад речи Посполитой. Учебное пособие для преподавателей и студентов.
Читать онлайн
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. История
 3. История Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Периодика по вспомогательным историческим дисциплинам
 5. Беларускі археаграфічны штогоднік
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историография, источниковедение и методы исторических исследований
 4. Историография и источниковедение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историческое краеведение
 4. Краеведение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История стран Европы и Америки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Гістарычны Альманах
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 4. Этнография и этнология народов Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 3. История культуры
 4. История белорусской культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Литературоведение
 3. Изучение белорусской литературы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания истории
 5. Методика преподавания истории Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История государства и права
 4. История государства и права Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Киевской Руси
 1. Художественная литература
 2. Белорусская художественная литература
Смотрите также

Акт Кревской унии 1385 года

 • формат doc
 • размер 31 КБ
 • добавлен 09 ноября 2009 г.
Текст Акта Кревской унии 1385 года Вiшнеўскi А. Ф., Юхо А. Я. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах (са старажытных гадоў да нашых дзен). - Мн. , 1998. - С. 34-35.

Брыгадзін П.І.(ред) Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Часть 2. ХІХ - ХХ стст

 • формат djvu
 • размер 5.24 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Курс лекцый / П.Брыгадзін, У.Ладысеў, П.Зялінскі [і інш.]. — Мн.: РІВШ БДУ, 2002. — 656 с. Другая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Частка 1 выйшла у 2000 г: Крэнь І.П. (рэд.) Гісторыя Беларусі у 2 ч. Частка 1. Са старажытных часоу да канца XVIII ст. Змест Беларусь у п еры яд ад падзелаў рэчы паспалітай да буржуазных рэформаў Прававое i сацыяльна-эканамічнае становішча Беларуci пасля далучэння да Рассii Урадавая палітык...

Брыгадзін П.І., Ладысеў У.Ф., Зялінскі П.І. і інш. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Часть 2. XIX XX стагоддзі

 • формат pdf
 • размер 14.87 МБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Курс лекцый. Мінск.: РІВШ БДУ, 2002. - 656 с. ISBN 985-6299-68-3 (ч. 2) Курс лекцый па гісторыі Беларусі, канец XVIII - пачатак ХХІ ст., адпавядае асноўнаму зместу вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў ВНУ. Уяўляе цікавасць для выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ, ліцэяў, гімназій, а таксама аматараў айчыннай гісторыі.

Краіна Беларусь. Iлюстраваная гісторыя. (на бел.языке)

 • формат djvu
 • размер 47.59 МБ
 • добавлен 25 мая 2011 г.
Гістарычнага выданьня такой якасьці ў Беларусі яшчэ не было. На 320 старонках зьмешчаныя блізу 2000 ілюстрацыяў. Выданьне ўпрыгожваюць летапісныя мініятуры, сярэднявечныя гравюры, рэдкія фатаздымкі, частка якіх дагэтуль была невядомая нават беларускім гісторыкам. Зьмешчаныя ў кнізе выявы — толькі пятая частка таго масіву, зь якога рабіў выбарку мастак. На іх пошук і падбор пайшло амаль два гады. Кнігу стварылі пісьменьнік Уладзімер Арлоў ды маста...

Крэнь І.П. (рэд.) Гісторыя Беларусі у 2 ч. Частка 1. Са старажытных часоу да канца XVIII ст. курс лекцый

Статья
 • формат pdf
 • размер 2.69 МБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
Мн.: РІВШ БДУ, 2000. - 656 с. Курс лекцый адлюстроўвае асноўны змест вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў вну. Прадстаўляе цікавасць для аспірантаў, выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ, ліцэяў, іімназій, каледжаў, а таксама ўсіх аматараў Айчыннай гісторыі.

Лекции - Гісторыя Беларусі ў 2 частках. Частка 1. Са старажытных часоў да канца XVIII ст

 • формат djvu
 • размер 19.79 МБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Курс лекцый. Мінск, РІВШ БДУ, 2000 г. 656 стр. Аўтарскі калектыў - І. П. Крэнь, І. І. Коўкель, С. В. Марозава [і інш. ]. Гэта першая і лепшая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Напэўна, найлепшы падручнік па гісторыі Беларусі для ВНУ. Курс лекцый адлюстроўвае асноўны змест вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў вну. Прадстаўляе цікавасць для аспірантаў, выкладчыкаў тэхнікумаў і вучыліш...

Привилей Великого князя Литовского и Кароля Польского Владислава (Ягайлы) 1387 года

 • формат doc
 • размер 7.47 КБ
 • добавлен 07 ноября 2009 г.
Текст Привилей Великого князя Литовского и Кароля Польского Владислава (Ягайлы) 1387 года Вiшнеўскi А. Ф., Юхо А. Я. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах (са старажытных гадоў да нашых дзен). - Мн. , 1998. - С. 40-42

Привилей Великого князя Литовского Казимира 1447 года

 • формат doc
 • размер 7.45 КБ
 • добавлен 07 ноября 2009 г.
Текст Привилей Великого князя Литовского Казимира 1447 года Вiшнеўскi А. Ф., Юхо А. Я. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах (са старажытных гадоў да нашых дзен). - Мн. , 1998. - С. 43-46

Шпаргалка - История Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 51.79 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Содержание: Засяленне беларускiх зямель. Фармiраванне этнiчных супольнасцей. Узнiкненне Беларусi: розныя падыходы i канцэпцыi. Старажытнаруская дзяржава (Кiеўская Русь) – агульная феадальная дзяржава ўсходнiх славян. Барацьба супраць крыжакоў i татара-манголаў. Увядзенне хрысцiянства на беларускiх землях. Культура. Прычыны i працэс утварэння Вялiкага княства Лiтоўскага. Палiтычная барацьба ў ВКЛ у XIV—XV стст., Крэўская ўнiя i яе вынiкi. Знешняя...

Шпаргалка - История Беларуси

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 84.04 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Содержание: Першыя пасяленнi чалавека на тэрыторыi Беларусi. Жыццё ва умовах першабытнага ладу. Полацкае княства - першая дзяржава на тэрыторыi Беларусi. Культура Беларускiх зямель у XI-XIII ст. ст. Утварэнне Вялiкага княства Лiтоускага. Унутранняя i знешняя пралiтыка у канцы XII-XV ст. Фармiраванне беларускай народнасцi. Утварэнне Рэчы Паспалiтай. Барацьба Вялiкага княства Лiтоусказа за захаванне самастойнасцi. Культура i царква у Беларусi у XYI...