Похожие разделы

ДСТУ 2331-93 Машини електричнi асинхроннi потужністю до 400 кВт включно. Двигуни. Вимоги безпеки та методи випробувань

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 495,13 КБ
 • добавлен 11 января 2013 г.
Цей стандарт поширюється на електричні двигуни загального признсчення напругоб до 1000В (далі двигуни) та визначає вимоги до якості двигунів, які забезпечують безпеку для життя та здоров'я населення і методи випробувань

ДСТУ 2365-94 Машини електричні асінхронні потужністью до 400 кВт включно. Двигуни. Загальні техничні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 994,45 КБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Цей стандарт поширюється на асинхронні двигуни загального призначення і їх модифікаціі для роботи від мережі змінного струму напругою до 660 В включно, які виготовляються для потреб народного господарства та експорту.

ДСТУ 2804-94 Енергобаланс промислового підприємства Загальні положення. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 865,23 КБ
 • добавлен 02 сентября 2014 г.
Действует с 01.01.1996 37 ст. Описание Цей стандарт установлює загальні положення, терміни та визна чення основних понять щодо розроблення та аналізу енергетичних ба лансів промислових підприємств. Ключові слова: енергетичний баланс, корисна енергія, енергоносій, енер гоприймач, енергетичний ресурс, енергетична установка Содержание Галузь використання. Основні положення. Мета та призначення енергетичних балансів. Види енергобалансів та галузі ви...

ДСТУ 3429-96 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 8,19 МБ
 • добавлен 05 августа 2014 г.
Наведена термінологія для електричної частини електростанції та електричної мережі

ДСТУ 3755-98. Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1.99 МБ
 • добавлен 10 июля 2011 г.
Держстандарт України, Київ, 1999, 13 стр

ДСТУ 4065-2001. Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальнi технiчнi вимоги

Стандарт
 • формат jpg
 • размер 7.31 МБ
 • добавлен 09 марта 2009 г.
Нормативні посилання. Визначення понять. Загальні положення. Вимоги до складу робіт з енергетичного аудиту. Вимоги до аналізу економічного становища підприємства. Звіт про енергетичний аудит.rn

ДСТУ 4351-2004 31. Енергозбереження. Енергетичне маркуваня електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності пральних машин

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 189,25 КБ
 • добавлен 06 марта 2014 г.
Державний стандарт України - [Чинний від 2004–11–28]. – К.: Держстандарт України, 2005. – 8 с. –

ДСТУ 4352-2004 Енергозбереження. Енергетичне маркуваня електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності кондиціонерів повітря

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 257,05 КБ
 • добавлен 24 марта 2014 г.
(Державний стандарт України). – [Чинний від 2004–11–28]. – К.: Держстандарт України, 2005. – 13 с.

ДСТУ 4359: 2004 Опалювачі на рідкому паливі з випарними пальниками загальні технічні вимоги (EN 1: 1998, MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,74 МБ
 • добавлен 25 июля 2015 г.
Опалювачі на рідкому паливі з випарними пальниками загальні технічні вимоги (EN 1:1998, MOD): ДСТУ 4359:2004. - [Чинний від 2006-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2004. — ІV, 24 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт є переклад EN 1:1998 Flued oil stoves with vaporizing burners (Опалювачі на рідкому паливі з випарними пальниками). Технічний комітет, відповідальний за даний стандарт, — ТК 17 «Побутова апаратура, яка працює на г...

ДСТУ 4360: 2004 Пристрої відкриті, що працюють на скрапленому газі пальники багатоцільові для використання поза приміщенням Технічні умови (EN 497: 1997, MOD)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 773,58 КБ
 • добавлен 29 июля 2015 г.
Пристрої відкриті, що працюють на скрапленому газі пальники багатоцільові для використання поза приміщенням Технічні умови (EN 497:1997, MOD): ДСТУ 4360:2004. - [Чинний від 2006-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2004. — ІV, 32 с. — (Національний стандарт України). Цей національний стандарт є переклад EN 497:1997 Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances— Multi purpose boiling burners for outdoor use (Пристрої відкриті...

ДСТУ 4366: 2004 Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ISO 11613: 1999, NEQ, EN 469: 1995)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 438,47 КБ
 • добавлен 11 августа 2015 г.
Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ISO 11613:1999, NEQ, EN 469:1995): ДСТУ 4366:2004. - [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2004. — ІV, 30 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на захисний одяг пожежника загального призначення та теплозахисний одяг пожежника загального типу, використовувані як засоби індивідуального захисту людини під час гасіння пожеж та прове...

ДСТУ 4407: 2005 Вітроенергетика. Установки вітронасосні. Загальні технічні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 193,30 КБ
 • добавлен 26 сентября 2012 г.
Вітроенергетика. Установки вітронасосні. Загальні технічні вимоги: ДСТУ 4407:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2005. — 20 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до вітряних насосних установок (ВНУ). Цей стандарт поширюється на горизонтально- та вертикально-осьові ВНУ діаметром ротора до 10 м або площиною обмаху ротора до 80 м3 з лопатями еродинамічного профілю, призн...

ДСТУ 4454: 2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 392,24 КБ
 • добавлен 30 июля 2015 г.
Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання: ДСТУ 4454:2005. - [Чинний від 2005-09-16]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 32 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт установлює вимоги до пакування в тару, види тари, сховищ і транспортних засобів для товарної нафти (далі за текстом нафти) і нафтопродуктів (у тому числі вуглеводневих скраплених газів), вимоги до їх готування, заповнення і маркув...

ДСТУ 4461: 2005 Вентилятори шахтні місцевого провітрювання. Загальні технічні вимоги і вимоги безпеки. Методи випробування

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 207,24 КБ
 • добавлен 21 августа 2015 г.
Вентилятори шахтні місцевого провітрювання. Загальні технічні вимоги і вимоги безпеки. Методи випробування: ДСТУ 4461:2005. - [Чинний від 2005-09-16]. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 12 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт поширюється на шахтні вентилятори місцевого провітрювання (далі — вентилятори), призначені для провітрювання тупикових гірничих виробок вугільних шахт і шахт гірничорудної промисловості за густоти по...

ДСТУ 4472: 2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 25 декабря 2012 г.
Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 25 листопада 2005 р. № 338 з 2006-07-01 Кількість сторінок 23 Цей стандарт встановлює загальні вимоги до: - системи енергетичного менеджменту загалом; - функцій системи енергетичного менеджменту; - готування персоналу служби енергетичного менеджменту; - складників системи енергетичного менеджменту; - діяльності керівництва виробничої системи під час впровадження та функціювання си...

ДСТУ 4713: 2007 Енергозбереження Енергетичний аудит промислових підприємств (Порядок проведення та вимоги до організації робіт)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 467.65 КБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Національний стандарт України, Київ, Держспоживстандарт України 2007, 18 стр

ДСТУ 4714:2007 Енергозбереження Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств(Методика побудови та аналізу)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 754.2 КБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Національний стандарт України, Київ, Держспоживстандарт, 2007 рік. 25 стр

ДСТУ 4715: 2007 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад і зміст робіт на стадіях розроблення та запровадження

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 148,21 КБ
 • добавлен 06 декабря 2012 г.
Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 29 січня 2007 р. № 4 з 2007-07-01 Кількість сторінок 14 Цей стандарт установлює склад і зміст робіт на стадіях розроблення та запровадження системи енергетичного менеджменту на промисловому підприємстві. Цей стандарт установлює вимоги до: - послідовності робіт щодо розроблення та запровадження системи енергетичного менеджменту; - проектної та експлуатаційної документації. Цей стан...

ДСТУ 4809-2007. Изолированные провода и кабели. Требования пожарной безопасности и методы испытаний

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 646.39 КБ
 • добавлен 27 октября 2010 г.
Данный стандарт необходим для нормативной поддержки технического регламента при подтверждении соответствия безопасности оборудования с низким напряжением.

ДСТУ 5003.1: 2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Загальні положення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2.71 МБ
 • добавлен 26 июля 2014 г.
Цей стандарт установлює призначеність, сферу застосування, структура та склад ЄКС АСОЕ, періоди життєвого циклу й основні принципи створення, функціювання та подальшого розвитку сучасних АСОЕ.