Стандарт
 • формат pdf
 • размер 754.2 КБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
ДСТУ 4714:2007 Енергозбереження Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств(Методика побудови та аналізу)
Національний стандарт України, Київ, Держспоживстандарт, 2007 рік. 25 стр
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

ДСТУ 2804-94. Энергобаланс промышленного предприятиия

 • формат jpg
 • размер 5.77 МБ
 • добавлен 04 марта 2009 г.
Галузь використання. Основні положення. Мета та призначення енергетичних балансів. Види енергобалансів та галузі використання. Склад первиної інформації для розроблення та аналізу енергетичних балансів. Способи розроблення, форми побудови та подання енергобалансів. Аналіз енергетичних балансів. Організація розроблення та аналізу енергетичних балансів. Основні терміни та вмзначення.rn

ДСТУ 3755-98. Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1.99 МБ
 • добавлен 10 июля 2011 г.
Держстандарт України, Київ, 1999, 13 стр

ДСТУ 4065-2001. Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальнi технiчнi вимоги

Стандарт
 • формат jpg
 • размер 7.31 МБ
 • добавлен 09 марта 2009 г.
Нормативні посилання. Визначення понять. Загальні положення. Вимоги до складу робіт з енергетичного аудиту. Вимоги до аналізу економічного становища підприємства. Звіт про енергетичний аудит.rn

ДСТУ 4713: 2007 Енергозбереження Енергетичний аудит промислових підприємств (Порядок проведення та вимоги до організації робіт)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 467.65 КБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Національний стандарт України, Київ, Держспоживстандарт України 2007, 18 стр

Зеркалов Д.В. Організація використання енергоресурсів. Довідник

 • формат pdf
 • размер 1.79 МБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
К.: Основа, 2009. — 273 с. (Енергозбереження в Україні. Кн.2) Розглянуто організація використання паливно-енергетичних ресурсів, в тому числі ядерної енергетики. Приділено увагу нормуванню витрат палива та енергії, обліку нормативних втрат, звітності за різними формами, проведенню аналізу та експертизи. Для органів державного управління, керівних і інженерно-технічних працівників підприємств, а також професорсько-викладацького складу, студентів...

Зеркалов Д.В. Правова основа енергозбереження. Довідник

 • формат pdf
 • размер 1.01 МБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
К.: КНТ, 2007. — 400 с. (Серія: «Енергозбреження в Україні»). Узагальнені й систематизовані нормативно-правові документи та методичні матеріали з енергозбереження в Україні — діяльності (організаційної, наукової, практичної, інформаційної), яка спрямована на раціональне використання та економічне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічн...

Методика визначення нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів

 • формат doc
 • размер 1.61 МБ
 • добавлен 31 мая 2010 г.
ДП Укренергоефективність м. Київ, 2001р Методика поширюється на всі підприємства і установи по отриманню, переробці, перетворенню, транспортуванню, зберіганню, обліку та використанню паливно-енергетичних ресурсів (далі – ПЕР), розміщених на території України, а також на окремі споруди та інженерні об’єкти інших підприємств і установ та їх філій незалежно від форми власності, що виробляють або споживають електричну та теплову енергію, а також інші...

Розен.В.П., Соловей О.І., Бржестовський С.В. Енергетичний аудит об'єктів житлово-комунального господарства

 • формат pdf
 • размер 44.58 МБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Монографія. Під заг. ред.В.П. Розена, О.І. Солов'я - К.: ПП ВКФ "Дельта Фокс", 2007. - 224 с. Анотація Монографія підготовлена колективом авторів Національного технічного університету України «КПІ» та спеціалістами державного підприємства «Інноваційний центр" з урахуванням міжнародних та національних стандартів України, нормативно-методичних документів Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів У...

Самохвалов В.С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження: Навч. пос

 • формат pdf
 • размер 3.44 МБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 224 с. У навчальному посібнику розглянуто основні принципи енергозбереження за рахунок використання вторинних енергетичних pecypciв. Значну увагу звернуто на економічну ефективність енергозбереження. Наприкінці кожного розділу запропоновано контрольні запитання, що в значній мipi сприяє самостійному опануванню навчального матеріалу, а практичні приклади дозволяють краще освоїти методики еко...

Федишин Б.П. Економіка енергетики

 • формат docx
 • размер 769.64 КБ
 • добавлен 11 декабря 2010 г.
Вступ. Розвиток енергетики та економіки. Завдання та розвиток економіки енергетики. Оптовий ринок електроенергії. Фонди та капітальне будівництво в енергетиці. Основні фонди в енергетиці. Обігові фонди та фонди обігу. Проектування та капітальне будівництво. Інвестиції та кадри. Інвестиційна політика в енергетиці. Кадри та особливості організації праці в енергетиці. Затрати енергетичного виробництва. Собівартість енергії. Економічний зміст і метод...