Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1.99 МБ
 • добавлен 10 июля 2011 г.
ДСТУ 3755-98. Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію
Держстандарт України, Київ, 1999, 13 стр
Похожие разделы
Смотрите также

Доповідь - Енергозбереження на виробництві: проблеми та шляхи їх вирішення

Реферат
 • формат docx
 • размер 473.21 КБ
 • добавлен 29 мая 2010 г.
В доповіді визначені основні проблеми енергозбереження та намічені шляхи їх вирішення на підприємствах гірничо-металургійного комплексу

ДСТУ 4713: 2007 Енергозбереження Енергетичний аудит промислових підприємств (Порядок проведення та вимоги до організації робіт)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 467.65 КБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Національний стандарт України, Київ, Держспоживстандарт України 2007, 18 стр

ДСТУ 4714:2007 Енергозбереження Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств(Методика побудови та аналізу)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 754.2 КБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Національний стандарт України, Київ, Держспоживстандарт, 2007 рік. 25 стр

Зеркалов Д.В. Енергозбереження в Україні. Нормативно-правова основа

 • формат pdf
 • размер 3.57 МБ
 • добавлен 31 марта 2010 г.
Енергозбереження в Україні. У двох книгах. Книга перша: Нормативно- правова основа. Енциклопедичний довідник. - К.: Основа, 2006. - 684 c. Узагальнені й систематизовані нормативно-правові документи та інформаційно-методичні матеріали з енергозбереження в Україні, наведено їх основний зміст. Дано нормування витрат поливно-енергетичних ресурсів за основними напрямками споживання (використання). Наведено сучасні енергозберігаючі заходи і технології...

Коваль У., Кульчицький I. Каталог інноваційних пропозицій в галузі енергозбереження

 • формат pdf
 • размер 2.13 МБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
Львів, ЛвЦНТЕІ, 2008. - 108 с. Автор: Центр з енергозбереження Львівського ЦНТЕІ. Головна мета каталогу - допомогти споживачеві максимально спростити вибір оптимального варіанту для кожного конкретного випадку реконструкції житла та систем його тепло забезпечення. В каталозі наведено інформацію, яка стане у нагоді всім, хто має намір будувати, реконструювати чи модернізувати свій будинок, квартиру, офіс, допоможе підібрати основні і допоміжні...

Мельникова О.В. Праховник А.В., та ін. Енергозбереження (укр.)

 • формат pdf
 • размер 4.54 МБ
 • добавлен 07 января 2010 г.
Мельникова О. В. Праховник А. В., Даг Арне Хойстад, Іншеков Є. М., Дешко В. І., Конеченков А. Є. Енергозбереження. Посібник з раціонального використання ресурсів та енергії для учнів загальноосвітньої школи. Видання друге виправлене та доповнене. Київ. - 2004. - 104 с. Посібник із збереження та раціонального використаня ресурсів та енергії для учнів загальноосвітньої школи створений екологічним клубом "Еремурус"в рамках міжнародної шкільної освіт...

Разумний Ю.Т., Заїка В.Т., Степаненко Ю.В. Енергосбереження

 • формат pdf
 • размер 16.39 МБ
 • добавлен 07 ноября 2011 г.
Розглянуто основні питання енергозбереження у діючих системах генерування та споживання енергії і палива, відомості про економію палива в енергетиці, зниження потреб у електричній енергії та технологічних установках, ефективність енергозбереження. Наведено приклади розв'язання задач.

Самохвалов В.С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження: Навч. пос

 • формат pdf
 • размер 3.44 МБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 224 с. У навчальному посібнику розглянуто основні принципи енергозбереження за рахунок використання вторинних енергетичних pecypciв. Значну увагу звернуто на економічну ефективність енергозбереження. Наприкінці кожного розділу запропоновано контрольні запитання, що в значній мipi сприяє самостійному опануванню навчального матеріалу, а практичні приклади дозволяють краще освоїти методики еко...

Ходько Н., Чорнiй Л., Борода М. и др. Кращі практики щодо енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України

 • формат pdf
 • размер 4.41 МБ
 • добавлен 07 июля 2011 г.
К.: Центр громадської експертизи, 2011. - 184 с. Консалтингове об'єднання "Центр громадської експертизи". Підготовлено в межах проекту "Кращі практики енергозбереження на місцевому рівні". Керівник проекту: Любомир Чорній. Авторський колектив: Наталія Ходько, канд. соц. н. (консультант з методології дослідження); Любомир Чорній (консультант з опрацювання інформації); Ольга Романюк, канд. держ. упр. (консультант з економічного аналізу); Максим...

Єрмілов С.Ф., Ященко Ю.П. Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку

 • формат pdf
 • размер 4.26 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності у 2009 році/ С.Ф. Єрмілов, Ю.П Ященко., В.В. Григоровський, В.М. Геєць, В.Е. Лір та ін. – К., НАЕР, 2009. – 58с. Енергоефективність як критерій конкурентоспроможності економіки. Детермінанти і тенденції зміни рівня енергоефективності економіки. Світовий досвід, досягнення та стратегічні орієнтири політики ергоефективності. Україна в міжнародній системі е...