Социальная психология
Психологические дисциплины
Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 253,33 КБ
 • добавлен 04 мая 2015 г.
Відповіді для екзамену з соціальної психології НПУ Драгоманова (заочники соціальні педагоги)
НПУ ім. Драгоманова, Київ, 2015.
Питання на екзамен Соціальна психологія.
Теми
Соціальна психологія як наука: теоретичні та методологічні засади.
Предмет, завдання соціальної психології.
Історія становлення соціальної психології як науки.
Основні методи соціальної психології. Метод спостереження, метод опитування, соціально-психологічний експеримент, метод аналізу документів, метод тестування.
Соціалізація особистості.
Поняття «індивід», «суб’єкт» «особистість», «індивідуальність» та їх співвідношення.
Статус та позиція особистості в групі. Соціальна роль як реалізація статусу й позиції
Поняття про соціалізацію. Основні сфери соціалізації. Форми соціалізації.
Cоціальна адаптація та адаптованість.
Поняття соціальної установки. Структура соціальної установки.
Спілкування як соціально-психологічне явище
Поняття про спілкування. Види спілкування. Функції спілкування.
3 сторони (аспекти) спілкування: комунікативна, перцептивна, інтеракціоністична (інтеракційна).
Спілкування як комунікація.
Вербальні та невербальна комунікація.Види слухання. Уміння подавати зворотній зв’язок.
Комунікативні бар'єри.
Перцептивний аспект спілкування.
Механізми міжособистісного сприйняття: егоцентризм (пізнавальний, моральний, комунікативний), ідентифікація, емпатія та рефлексія.
Каузальна атрибуція у міжособистісному сприйнятті.
Атракція. Чинники міжособистісної атракції.
Ефекти міжособистісного сприйняття. Ефект ореолу. Ефект первинності. Ефект новизни. Стереотипізація.
Інтеракційний аспект спілкування:
Спільна діяльність як основа взаємодії та спілкування. Ознаки спільної діяльності.
Психологічні засоби впливу в процесі спілкування: зараження, навіювання. Наслідування . Маніпуляція.
Психолологічний аналіз методу переконання. Прийоми переконання.
Комунікативна компетентність особистості.
Соціальна психологія малої та великої групи.
Поняття про соціальну групу та її основні ознаки. Класифікація соціальних груп.
Поняття малої соціальної групи: утворення та розвиток малої групи.
Поняття групової динаміки.
Групові норми і нормативна поведінка. Поняття групової згуртованості.
Вплив більшості на групу. Конформність та конформна поведінка. Експерименти М. Шеріфа та С. Аша.
Вплив меншості на групу.
Нормативний та інформаційний вплив у групі. Експерименти С.Мілгрема. Стенфордський тюремний експеримент Ф. Зімбардо.
Групове рішення: сутність, основні закономірності.
Явище міжособистісної сумісності. Види сумісності.
Згуртованість та спільна діяльність групи.
Психологічний клімат в групі.
Групові конфлікти: види, причини, засоби вирішення.
Соціометрія та референтометрія як методи дослідження міжособистісних стосунків в групі.
Велика соціальна група: сутність, види,основні характеристики.
Лідерство та керівництво як соціально-психологічні феномени.
Поняття про лідерство й керівництво, основні відмінності між лідерством та керівництвом.
Теорії лідерства : теорія рис лідера, ситуаційна теорія, поведінкова теорія лідерства, синтетична теорія .Поняття про харизматичного лідера.
Стилі керівництва й лідерства: авторитарний, демократичний та ліберальний.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вітакультурний млин
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Наукові студії із соціальної та політичної психології
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психологія і суспільство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Современная социальная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Социальная психология и общество
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Соціальна психологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Ученые записки СПбГИПСР
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Психология адаптации
 4. Социально-психологическая адаптация
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины