Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 1,52 МБ
  • добавлен 18 марта 2011 г.
Вісник психології і соціальної педагогіки 2009 №01
(На русск. и укр. яз. ). Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету ім. Бориса Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 1 – К., М. , 2009., - 161 стор. Безпалько О. В. – головний редактор.
Зміст.
Вісник психології і соціальної педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 1/Передмова.
Алиева С. В. Профилактика семейной дезадаптации как аспект социально-педагогической деятельности.
Безпалько О. В. Дитячі громадські організації в системі соціального виховання.
Белинская А. Б. Конфликтологическая культура социального педагога.
Вольфман М. В. Учреждение дополнительного образования и роль социального педагога в нем.
Гончаренко М. О. Теоретичний огляд проблеми духовного розвитку як важливого аспекту дослідження особистості в юнацькому віці.
Гришкина Л. И. Формирование культуры здоровья педагогов как инновационная деятельность школы.
Дятленко Н. М. Умови адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ.
Жундрикова С. В. Роль государства в оказании образовательных услуг детям-мигрантам.
Иванов А. В. Особенности современного социального воспитания.
Иванов А. В. Педагогическая поддержка ребенка в современном воспитании.
Кокарєва М. В. Особливості емоційної сфери в юнацькому віці.
Макаров М. И. Русская философия второй половины XIX – первой половины XX вв. о духовно-нравственном воспитании.
Маланьїна Т. М. Проблема внутрішньоособистісного конфлікту у психології.
Подшивайлов М. М. Кризис психологического знания и практическая психология.
Подшивайлова Л. І. Аксиоматический принцип преодоления понятийной неопределенности в психологи.
Приступа Е. Н. Педагогическая диагностика личностного социального здоровья ребёнка.
Таболова Е. М. Феномен социального сиротства: современное состояние проблемы, пути преодоления.
Терещенко М. В. Дошлюбні уявлення про сімейне життя як чинник подружнього взаєморозуміння.
Тохтамиш О. М. Методика ескалації тактильного контакту у психологічній допомозі дітям дошкільного та початкового шкільного віку з ознаками гіперактивності та дефіциту уваги.
Циганчук Т. В. Напрямки психологічного дослідження стресових станів.
Щербань Є. А. Образ материнства у психологічній картині світу особистості студента.
Юрченко В. І. Етнопсихологічні чинники формування „Образу-Я особистості.
Похожие разделы