Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,90 МБ
  • добавлен 17 марта 2011 г.
Вісник психології і соціальної педагогіки 2010 №02
(На русск. и укр. яз. ). Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету ім. Бориса Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. Випуск
2. К., М., 2010. Безпалько О. В. – головний редактор.
Зміст.
Вісник психології і соціальної педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 2/Передмова.
Безпалько О. В. Наукові дослідження у галузі соціальної педагогіки (результати моніторингу 2007-2009 рр. ).
Буйницька О. П. Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі.
Волковська А. І. Причини і наслідки шизофренії.
Гринечко А. Я. Співвідношення рівнів тривожності та самооцінки сучасної молоді.
Бальоха Р. В. Прокопович Є. М Дослідження ґендерних особливостей психічної діяльності у хворих на епілепсію.
Дьяконов Г. В. Диалогические особенности психологии личности в школьном воздасте.
Дятленко Н. М. Внутрішні та зовнішні детермінанти професійної адаптації молодого вчителя.
Кайріс О. Д. Сучасний стан і тенденції розвитку психологічної служби ВНЗ в Україні і за кордоном.
Каменєва Т. В. Мовленнєва майстерність та техніка мовлення психолога
Корольчук М. С. Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпечення діяльності молодого спеціаліста.
Корсун С. І. Професіографічний опис діяльності слідчого податкової міліції.
Кузьменко В. У. Казка для дорослих. Постановка проблеми та заспокійлива бесіда з колишньою однокласницею.
Маланьїна Т. М. Умови подолання внутрішньоособистісних конфліктів.
Маруненко І. М. Психофізіологія і психогенетика хвороби Альцгеймера.
Махній М. М. Соціальні нормативи тактильної поведінки.
Мойсак О. Д. Вплив захворювань і шкідливих звичок матері на розвиток організму майбутньої дитини.
Неведомська Є. О. Вплив коефіцієнту функціональної асиметрії мозку учнів на їхній темперамент.
Неведомська Є. О. Профілактика наркоманії серед школярів у роботі соціальних педагогів.
Омері І. Д. Девіантна поведінка як чинник порушення суспільного життя підлітків.
Полковенко О. В. Значення рейтингової системи контролю знань для викладання валеології у вищій школі.
Сергєєнкова О. П. Теоретико-методологічні позиції інноваціювання професійної підготовки майбутніх вчителів.
Столярчук О. А. Феномен педагогічної майстерності викладача психології у вищій школі.
Таран О. П. Фактори становлення самосвідомості дитини.
Терещенко М. В. Можливі шляхи подолання ілюзорної картини світу у сімейних стосунках.
Чепорнюк Е., Гойко А., Крысанова Е. Новый опыт работы с пациентами психиатрической клиники в русле психодинамической психотерапии.
Щербань Є. А. Огляд теоретичних досліджень структури та типологій картини світу людини
Юрченко В. І. Рідна мова і становлення особистості дитини.
Похожие разделы