Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 5,42 МБ
  • добавлен 20 февраля 2011 г.
Вісник психології і соціальної педагогіки 2010 №03
(На русск. и укр. яз. ). Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету ім. Бориса Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. Випуск
3. – К., М., 2010. - 197 стор. Безпалько О. В. – головний редактор.
Зміст.
Вісник психології і соціальної педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 3/Передмова.
Астафурова Г. В. Психологічні особливості студентів, успішних у навчанні.
Безносько Н. М. Особливості ґендерних відмінностей у поведінці студентів.
Бойко Я. В. Психологічні особливості симпатії у старшокласників.
Вовк О. М. Самоефективність: сутність, структура та особливості розвитку в студентському віці.
Деріга О. П. Взаємозв’язок психомоторики і самооцінки молодших школярів.
Закус О. І. Вплив соціально-психологічних факторів на вибір партнера для створення сім’ї.
Іванчук А. П. Особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді (на прикладі кроскультурного дослідження).
Клименко А. І. Розвиток лідерських якостей підлітків залежно від черговості народження дитини в сім’ї.
Корабльова Т. А. Роль Я-концепції в розвитку професіоналізму майбутнього психолога.
Корж М. В. Специфіка особистісної адаптованості студентів до навчання у ВНЗ.
Красненко А. Е. Індивідуально-психологічні особливості психолінгвістичних здібностей у підлітків.
Лєсто К. А. Психологічні особливості користувачів соціальних сайтів.
Лобашова О. Є. Особливості ціннісних орієнтацій подружжя залежно від типу шлюбу.
Логінова Т. Ю. Вплив професійної зайнятості подружжя на рівень конфліктності в сімейних стосунках.
Михалюк К. І. Особливості соціальної адаптації молодших школярів із вадами слуху
Подшивайлов Ф. М. Розвиток лідерських якостей та відповідальності студентів у межах малої соціальної групи.
Прокопович Є. М., Котова Ю. В. Психологічна діагностика психічного здоров’я студентів-психологів.
Рикова В. Ю. Превентивне виховання підлітків в умовах Школи повного року навчання.
Рудєва Л. С. Психологічні особливості комунікативної компетентності майбутніх психологів.
Садовенко О. С. Образ щастя у психологічній картині світу студента.
Хоменко А. В. Психологічні чинники емоційного вигорання у старшокласників.
Похожие разделы