Психологические дисциплины
Дисертация
 • формат pdf
 • размер 245.62 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Вашека Т.В. Психологічні чинники суїцидальних ідеацій та профілактика самогубств у підлітковому віці
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с.

Анотація.
Досліджено питання скринінгової діагностики, профілактики та психологічної корекції суїцидальних ідеацій підлітків, які складають групу ризику стосовно скоєння самогубства. Виявлено вплив комплексу індивідуально-психологічних і соціально-психологічних чинників на виникнення різних форм суїцидальних ідеацій. Установлено, що низька самооцінка, слабка осмисленість життя, незадоволення процесом життя створюють депресивний стан, який за наявності порушених стосунків у сім'ї та прикладу суїцидальної поведінки в оточенні призводить до виникнення суїцидальних ідеацій у підлітків. Розроблено скринінгову методику для діагностики таких ідеацій, яка дозволяє встановити етап розгортання суїцидальної поведінки підлітка, частоту виникнення в нього суїцидальних ідеацій та його ставлення до самогубства. Запропоновано програму ранньої діагностики, профілактики та диференційованої психологічної корекції зазначених ідеацій у контексті шкільної психологічної служби.

Зміст.
Чинники суїцидальної поведінки як предмет психологічного дослідження.
Вивчення індивідуально-психологічних та соціально-психологічних чинників суїцидальних ідеацій в підлітковому віці.
Результати емпіричного дослідження чинників суїцидальних ідеацій в підлітковому віці.
Профілактична програма, спрямована на виявлення суїцидальних ідеацій та запобігання суїцидальній поведінці серед учнів підліткового віку загальноосвітніх шкіл.
Смотрите также

Кирилюк І.М. Психологічні чинники підготовки практичного психолога до ведення терапевтичного діалогу

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 257.55 КБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Вивчено психологічні чинники та особливості підготовки практичних психологів до ведення психотерапевтичного діалогу. З'ясовано сутність різних підходів щодо розуміння контакту, діалогу в процесі психологічного консультування. Проаналізовано специфіку діалогічного підходу та феномени, що виокремлюються у межах даног...

Котлік В.В. Порушення сексуального здоров'я і подружньої адаптації та їх психокорекція при посткастраційному синдромі у дружини

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 289.31 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 24 с. Анотація. Обстежено 130 подружніх пар, в яких дружинам було здійснено тотальну оваріоектомію, а також діагностовано посткастраційний синдром (ПКС). На підставі системного підходу вивчено стан сексуального здоров'я жінок з ПКС і сексуальної адаптації подружжя за наявності ПКС у дружини, встановлено біологічні, психологічні, соціально...

Лях С.Б. Подружня дезадаптація та її психокоррекция при ананкастному розладі особистості у чоловіків

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 244.54 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 27 с. Анотація. Досліджено стан подружньої адаптації у чоловіків з ананкастним розладом особистості (АРО). Обстежено 97 подружніх пар з використанням системного міждисциплінарного підходу до визначення причин, умов, механізмів розвитку подружньої дезадаптації. З'ясовано соціальні, психологічні, соціально-психологічні, біологічні чинники ро...

Моляко Р.В. Образ фізичного Я: становлення та деформації у пацієнтів з косметичними вадами

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 266.67 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Досліджено становлення та деформацію образу фізичного "Я" у пацієнтів з косметичними вадами (шкірними хворобами, чи необхідністю пластичної операції) підліткового та юнацького віку. Установлено особливості деформованого образу фізичного "Я" у таких пацієнтів, його вікову динаміку, вплив реальних і вигаданих дефектів зовнішн...

Психологічна сутність психопатії

 • формат doc
 • размер 70.5 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Реферат з патопсихології. для 3-го курсу студентів-психологів. українською мовою, Вступ. Загальна характеристика психопатій. Клінічні прояви та типи психопатій. Динаміка психопатій. Лікування та профілактика психопатій. ВИСНОВОК. Список використаної літератури.

Шах М.О. Психологічні особливості чоловіків, які страждають на гашишну залежність

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 250.31 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2008. — 20 с. Анотація. З застосуванням системного підходу вивчено гашишну залежність у чоловіків. Розкрито соціальні, соціально-психологічні та психологічні причини, умови та детермінанти її формування. Виявлено співвідношення цих чинників у процесі формування особистості та поведінкових порушень у разі гашишної залежності. Вивчено особлив...

Шмігель Н.Є. Психологічні особливості внутрішнього світу дітей, хворих на бронхіальну астму

 • формат pdf, rtf
 • размер 227.62 КБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Визначено сутність, структуру й особливості формування внутрішнього світу хронічно хворої дитини на прикладі пацієнтів, що хворіють на бронхіальну астму. Визначено чинники, що впливають на процеси становлення та наповнення внутрішнього світу дитини молодшого шкільного віку та підлітка. Проаналізовано соціаль...

Шпора на екзамен з патопсихології (Буняк Н.А.)

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 307.44 КБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
ТНТУ ім. І. Пулюя 1. Агнозії та її види. 2. Бесіда – як метод патопсихологічного дослідження. 3. Втечі з дому і бродяжництво – як форми порушень поведінки. 4. Галюцинації – як відхилення сприйняття. 5. Галюцинації – як відхилення сприйняття. 6. Дебільність – легка ступінь недорозвитку психіки при олігофренії. 7. Девіації сексуальної поведінки. Форми транзиторних підліткових девіацій. 8. Дитячі поведінкові реакції в підлітковому віці. 9. Експериме...

Ільяшенко О.О. Медико-психологічні аспекти аутоагресивної поведінки самотніх осіб

 • формат pdf, rtf
 • размер 232 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 19 с. Анотація. На підставі проведеного комплексного психодіагностичного обстеження 150-ти самотніх осіб з аутоагресивною поведінкою визначено їх особистісні відмінності. З'ясовано, що у таких осіб мають місце підвищена ситуаційна особистісна тривожність, схильність до депресивного типу реагування на індивідуально значущі психотравмую...