Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,07 МБ
  • добавлен 20 ноября 2010 г.
Вестник Одесского национального университета. Психология. 2005 Том 10. Выпуск 10
(на укр. и русск. яз. ). Науковий журнал. – Одеса., - 2005., - 138 стор. Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі психології. Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Науковий редактор: Вісковатова Т. П., доктор психологічних наук.
Содержание.
Ю. М. Андієць. Якості поведінки і кольорогеометричний вибір суб'єкта.
0. С. Андрущак. Категорія смислу та проблема смислу життя у сучасній психології.
М. Е. Бідова. Психологічний відбір співробітників недержавних підприємств безпеки.
С. М. Бондаревич. Індивідуально-типологічні властивості хворих урологічного профілю.
В. Бринза. Психологічний портрет особистості у стані професійної кризи.
Д. С. Волков. Залежність психомоторної діяльності від функціональної асиметрії
мозку.
К. Г. Дементьєва. Особистісні особливості артистів цирку як суб'єктів творчої діяльності.
І. Л. Дмитренко. Ігрові методи діагностики психологічних властивостей особистості.
В. І. Кайгер. Методологічні основи етнофункціонального підходу до вивчення людини.
Н. В. Михальченко. Формування патріотичної рефлексії молодшого школяра у віковій розгортці.
М. А. Новотна. Фази залучення свідомості суб'єкта до рівня правосвідомості.
0. Є. Панова. Постійна часу переробки інформації пам'яттю як показник нерівноважного стану.
В. І. Подшивалкіна, Н. П. Золотова. Моніторинг у психологічній науці та практиці.
І. Савенкова. Локалізація суб'єктивної виразності болю в онтогенетичній розгортці.
Р. М. Свинаренко. Відображення концепцій часу свідомими індивідами в картинах світу.
Ю. Б. Цуканова. Ілюзія "стріли" та "т-тип" індивіда.