Информатика и вычислительная техника
 • формат tif
 • размер 10.58 МБ
 • добавлен 21 февраля 2010 г.
Жураковський Ю.П. Теорія інформації та кодування
Викладено основні поняття теорії інформації та кодування, математичний опис каналів зв'язку. Наведено контрольні задачі та приклади.
Смотрите также

Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування

 • формат pdf
 • размер 10.92 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Підручник. - К.: Вища школа, 2001. - 255 с. Викладено основні поняття та положення теорії інформації, методи математичного опису та інформаційні характеристики дискретних і неперервних джерел повідомлень, визначення кількості інформації та ентропії в повідомленні. Розглянуто основні принципи кодування повідомлень, способи коректувального кодування двійковими та недвійковими кодами, способи ефективного стиснення повідомлень, методику розрахунку з...

Лабораторная работа №1 - Безумовні ймовірності випадкових подій

Лабораторная
 • формат mcd, exe, doc
 • размер 508.64 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації" Дослідження апріорних імовірнісних характеристик методами цифрового статистичного моделювання. Завдання: _ Скласти програму, що виконує наступні дії: – в заданому місці екрану малює прямокутну або круглу область (прямокут-ник або коло), розмір прямокутника – (150 + 10N) ? (150 + 5N) точок, радіус кола – (50 + 3N) точок, де N – номер варіанту; – за допомогою генератора псевдовипадкових чисел виводи...

Лабораторная работа №2 - Експериментальне дослідження закону великих чисел

Лабораторная
 • формат doc, exe, mcd
 • размер 487.58 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Дослідження виконання закону великих чисел методами цифрового статистичного моделювання. Завдання: _ Переробити програму, розроблену в лабораторній роботі № 1 таким чином, щоб вона багатократно (від 1000 разів) повторювала виведення точок і розрахунки імовірності, обчислювала отриману імовірність відхилення Pr(|Рексп – p| ? ?). _ Провести експерименти з прямокутною областю для 1000, 10000 і 100000...

Лабораторная работа №3 - Вивчення ентропійних характеристик дискретних джерел марковського типу

Лабораторная
 • формат mcd, doc
 • размер 103.37 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Дослідження характеристик дискретних джерел повідомлень – залежності ентропійних характеристик від часу роботи джерела, інформаційного зв’язку між повідомленнями та ін. Завдання: _ Ввести допоміжні формули і початкові дані згідно свого номеру варіанту. Розглянути дискретне джерело повідомлень, що в кожний момент часу випадково вибирає один елемент ансамблю X = {x1, ., x5} згідно з розподілом імові...

Лабораторная работа №4 - Високоімовірні множини повідомлень дискретних джерел без пам'яті

Лабораторная
 • формат txt, exe, doc
 • размер 2.73 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Вивчення принципів рівномірного кодування з використанням теореми про високоімовірні множини. Завдання: _ Обрати файл для кодування/декодування (будь-який файл в форматі .bmp) та скопіювати його в робочу директорію (. \Data). _ За допомогою програми stats.pas виконати розрахунки імовірнісних характе-ристик обраного файлу. _ Для декількох значень довжини послідовності n і ймовірності похибки ? вико...

Лабораторная работа №5 - Оптимальне нерівномірне кодування методом Хаффмана

Лабораторная
 • формат txt, jpg, exe, doc
 • размер 12.17 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Вивчення властивостей нерівномірних кодів і методів їх отримання програмним шляхом. Завдання: _ Обрати файл для кодування/декодування, наприклад, будь-який файл .bmp або .txt з папки Windows та скопіювати його в робочу директорію програми. _ Виконати програму «Huffman.pas». Пересвідчитися, що декодований файл «unpacked.bmp» співпадає з оригіналом. Записати в звіт довжину вхідного та закодованого ф...