Физическая культура и спорт
  • формат pdf
  • размер 2.89 МБ
  • добавлен 27 апреля 2015 г.
Єжова О.О. Спортивна фізіологія у схемах і таблицях
Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 164 с.
У посібнику представлено теоретичні основи спортивної фізіології у формі схем і таблиць відповідно до навчальної програми дисципліни. Розглядаються питання теорії адаптації організму до фізичних навантажень, фізіологічних основ спортивного тренування і оздоровчої фізичної культури, фізіологічного обґрунтування занять фізичною культурою і спортом різних груп населення тощо. Посібник адресований студентам інститутів (факультетів) фізичної культури вищих навчальних закладів для самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Спортивна фізіологія». Посібник буде корисним і викладачам вищих навчальних закладів у процесі підготовки мультимедійних презентацій до лекцій.
Передмова
Навчальна програма з дисципліни «Спортивна фізіологія»
Теми:
Спортивна фізіологія як наука про динаміку життєвих процесів у спортивній діяльності людини
Фізіологічна сутність руху Енергетика м’язового скорочення
Теорія адаптації у спортивній фізіології
Адаптація вегетативних систем до фізичних навантажень
Динаміка фізіологічного стану організму під час виконання фізичних вправ
Фізіологічні основи фізичних якостей
Фізіологічні основи спортивного тренування
Фізіологічне обґрунтування спортивного тренування
Оздоровча фізична культура (ОФК)
М’язова діяльність у різних умовах зовнішнього середовища
Фізіологічні особливості занять фізичною культурою і
спортом різних груп населення
Харчування спортсменів
Фізіологічні характеристики різних видів спорту
Рекомендована література
Похожие разделы