Похожие разделы

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту 2005

 • формат pdf
 • размер 371,11 КБ
 • добавлен 01 мая 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали наукової конференції (8-9 грудня 2005 р. м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: «ОВС», 2005. — 88 с. Відповідальний за випуск О.М. Худолій. Анотація. У збірнику вміщені тези доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів. Зміст. Проблеми...

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту 2006

 • формат pdf
 • размер 692,03 КБ
 • добавлен 10 мая 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали II Міжнародної наукової конференції (30 листопада — 1 грудня 2006 р., м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: «ОВС», 2006. — 104 с. Відповідальний за випуск О.М. Худолій. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докто...

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту 2008

 • формат pdf
 • размер 652,17 КБ
 • добавлен 27 мая 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали IV Міжнародної електронної наукової конференції (27 листопада 2008 р., м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За редакцією О.М. Худолія. — Харків: «ОВС», 2008. — 96 с. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспі...

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту 2009

 • формат pdf
 • размер 473,05 КБ
 • добавлен 01 мая 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (26 листопада 2009 р., м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За редакцією О.М. Худолія. — Харків: «ОВС», 2009. — 63 с. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів. Зм...

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту 2010

 • формат pdf
 • размер 462,25 КБ
 • добавлен 30 апреля 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції (25 листопада 2010 р., м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За редакцією О.М. Худолія. — Харків: «ОВС», 2010. — 63 с. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів. З...

Актуальні проблеми фізкультурної освіти 2006

 • формат pdf
 • размер 803,90 КБ
 • добавлен 30 апреля 2012 г.
(На укр. яз.). Матеріали II електронної наукової конференції (18 травня 2006 р. м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків: «ОВС», 2006. - 96 с. Відповідальний за випуск О. М. Худолій. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспір...

Актуальні проблеми фізкультурної освіти 2007

 • формат pdf
 • размер 587,98 КБ
 • добавлен 26 мая 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали III електронної наукової конференції (22 травня 2007 р. м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За ред. О.М. Худолія. — Харків: «ОВС», 2007. — 108 с. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів. Зміст. Ажип...

Актуальні проблеми фізкультурної освіти 2008

 • формат pdf
 • размер 509,36 КБ
 • добавлен 30 апреля 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали IV електронної наукової конференції (24 квітня 2008 р. м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За ред. Худолія О.М. — Харків: «ОВС», 2008. — 84 с. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів. Зміст. Єрмаков...

Актуальні проблеми фізкультурної освіти 2009

 • формат pdf
 • размер 698,61 КБ
 • добавлен 22 мая 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали IV електронної наукової конференції (24 квітня 2009 р. м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За ред. Худолія О.М. — Харків: «ОВС», 2009. — 108 с. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів. Зміст. Ажиппо...

Актуальні проблеми фізкультурної освіти 2010

 • формат pdf
 • размер 1,02 МБ
 • добавлен 22 мая 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали електронної наукової конференції (22 квітня 2010 року м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди / За ред. Худолія О.М. — Харків: "ОВС", 2010. - 130 с. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів. Зміст. Андрія...

Актуальные проблемы инновационного развития физической культуры, спорта и туризма

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Сборник научных статей VI Международной научно-практической конференции (г. Пермь, 17-18 ноября 2012 г.). — Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политех. ун-та, 2012. — 156 с. — ISBN 978-5-398-00904-0. Научный редактор: д-р социол. наук, акад. МАНПО, РАЕ В.Д. Паначев (ПНИПУ) Редакционная коллегия: д-р пед. наук, проф. В.В. Маркелов (ПГПУ); д-р биол. наук, акад. МАНПО Л.В. Шарова (ПГПУ); д-р пед. наук, акад. МАНПО, РАЕ, проф. М.Г. Ишмухаметов (ПГПУ);...

Бахта А.С. (отв. ред.). Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности: современные направления и образовательные технологии

Статья
 • формат djvu, pdf
 • размер 8,87 МБ
 • добавлен 24 сентября 2015 г.
сборник материалов II Международной научно-практической конференции (Хабаровск, 8-10 октября 2014 г.) / Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. – Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 2014. – 315 с. Рассматриваются актуальные вопросы физической и огневой подготовки специалистов для органов внутренних дел и других силовых структур, а также организационно-методические и психолого-педагогические аспекты профессиональной подготовки специалистов и молодежи с...

Борисова О.О., Смирнов В.Е. (ред.) Физическая культура и спорт в системе высшего образования

 • формат pdf
 • размер 7,49 МБ
 • добавлен 08 марта 2013 г.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 110-летию физической культуры и спорта в Санкт-Петербургском государственном университете. В сборнике научно-методических работ представлены тезисы участников всероссийской конференции «Физическая культура и спорт в системе высшего образования» – практические, методические и теоретические разработки по основным направлениям работы на кафедрах физической культуры вузов.

Восток - Россия - Запад. Современные проблемы и инновационные технологии в развитии физической культуры и спорта: Сборник материалов Международной научно-практической конференции 2011 13 - 14 сентября Том 2

 • формат pdf
 • размер 2,37 МБ
 • добавлен 18 февраля 2012 г.
Иркутск: Аспринт, 2011. — 287 с. В сборнике опубликованы материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 350-летию города Иркутска (13 - 14 сентября 2011 г.), предназначенные для специалистов, работающих в области физической культуры и спорта, медицины, для студентов и широких слоев населения. Содержание Раздел четвертый. Мониторинг физического развития и физической подготовленности населения в РФ Богатова И.И. Физическ...

Восток - Россия - Запад. Современные проблемы и инновационные технологии в развитии физической культуры и спорта: Сборник материалов Международной научно-практической конференции 2011 13 - 14 сентября Том 3

 • формат pdf
 • размер 2,96 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Иркутск: Аспринт, 2011. — 320 с. В сборнике опубликованы материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 350-летию города Иркутска (13 - 14 сентября 2011 г.), предназначенные для специалистов, работающих в области физической культуры и спорта, медицины, для студентов и широких слоев населения. Содержание Раздел шестой. Инновационные технологии повышения эффективности тренировочного процесса Бомин В.А., Лебединский В.Ю. Кон...

Габова М.В., Мартемьянова Ю.Г. (ред.) Актуальные проблемы и перспективы развития студенческого спорта в Российской Федерации

 • формат pdf
 • размер 5,02 МБ
 • добавлен 09 мая 2012 г.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Челябинск: УралГУФК, 2011. —- 568 с. Аннотация. Сборник содержит материалы специалистов в сфере физической культуры и спорта, профессорско-преподавательского состава высших и средних учебных заведений, работников физкультурных и спортивных учреждений, научных работников, тренеров-преподавателей, административно-управленческого персонала министерств, управлений, комитетов, клубов по физиче...

Габова М.В., Мартемьянова Ю.Г. (ред.) Актуальные проблемы и перспективы развития студенческого спорта в Российской Федерации

 • формат doc
 • размер 2,52 МБ
 • добавлен 24 апреля 2012 г.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Челябинск: УралГУФК, 2011. - 568 с. Аннотация. Сборник содержит материалы специалистов в сфере физической культуры и спорта, профессорско-преподавательского состава высших и средних учебных заведений, работников физкультурных и спортивных учреждений, научных работников, тренеров-преподавателей, административно-управленческого персонала министерств, управлений, комитетов, клубов по физичес...

Заключительный этап подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,74 МБ
 • добавлен 03 февраля 2016 г.
М.: ФНЦ ВНИИФК, 2013. — 178 с. ISBN 978-5-94634-051-9 Итоговый сборник Всероссийской научно-практической конференции Заключительный этап подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи. В сборник вошли статьи Всероссийской научно-практической конференции Заключительный этап подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи, ор...

Зуев В.В., Насонов В.В., Прокопьев Н.Я. Современные психолого-педагогические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта

 • формат pdf
 • размер 2,56 МБ
 • добавлен 23 августа 2016 г.
Сборник научных статей IV заочной Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной памяти доктора педагогических наук, профессора Игоря Идрисовича Сулейманова

Инновационные технологии в подготовке спортсменов

Статья
 • формат pdf
 • размер 4,40 МБ
 • добавлен 07 марта 2016 г.
Материалы 2‐ой научно‐практической конференции. — М.: ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, 2014. — 242 с. ISBN 978‐5‐9905252‐2‐1 В сборнике представлены материалы научно‐практической конференции «Инновационные технологии в подготовке спортсменов», проведенной 25‐26 сентября 2014 года в Олимпийском комитете России. В сборнике собраны научные материалы по таким темам, как современные и инновационные технологии в спортивной подготовке, оценка состояния сп...