Похожие разделы

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту 2005

 • формат pdf
 • размер 371,11 КБ
 • добавлен 01 мая 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали наукової конференції (8-9 грудня 2005 р. м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: «ОВС», 2005. — 88 с. Відповідальний за випуск О.М. Худолій. Анотація. У збірнику вміщені тези доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів. Зміст. Проблеми...

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту 2006

 • формат pdf
 • размер 692,03 КБ
 • добавлен 10 мая 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали II Міжнародної наукової конференції (30 листопада — 1 грудня 2006 р., м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: «ОВС», 2006. — 104 с. Відповідальний за випуск О.М. Худолій. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докто...

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту 2008

 • формат pdf
 • размер 652,17 КБ
 • добавлен 27 мая 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали IV Міжнародної електронної наукової конференції (27 листопада 2008 р., м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За редакцією О.М. Худолія. — Харків: «ОВС», 2008. — 96 с. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспі...

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту 2009

 • формат pdf
 • размер 473,05 КБ
 • добавлен 01 мая 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (26 листопада 2009 р., м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За редакцією О.М. Худолія. — Харків: «ОВС», 2009. — 63 с. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів. Зм...

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту 2010

 • формат pdf
 • размер 462,25 КБ
 • добавлен 30 апреля 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції (25 листопада 2010 р., м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За редакцією О.М. Худолія. — Харків: «ОВС», 2010. — 63 с. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів. З...

Актуальні проблеми фізкультурної освіти 2006

 • формат pdf
 • размер 803,90 КБ
 • добавлен 30 апреля 2012 г.
(На укр. яз.). Матеріали II електронної наукової конференції (18 травня 2006 р. м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків: «ОВС», 2006. - 96 с. Відповідальний за випуск О. М. Худолій. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспір...

Актуальні проблеми фізкультурної освіти 2007

 • формат pdf
 • размер 587,98 КБ
 • добавлен 26 мая 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали III електронної наукової конференції (22 травня 2007 р. м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За ред. О.М. Худолія. — Харків: «ОВС», 2007. — 108 с. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів. Зміст. Ажип...

Актуальні проблеми фізкультурної освіти 2008

 • формат pdf
 • размер 509,36 КБ
 • добавлен 30 апреля 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали IV електронної наукової конференції (24 квітня 2008 р. м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За ред. Худолія О.М. — Харків: «ОВС», 2008. — 84 с. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів. Зміст. Єрмаков...

Актуальні проблеми фізкультурної освіти 2009

 • формат pdf
 • размер 698,61 КБ
 • добавлен 22 мая 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали IV електронної наукової конференції (24 квітня 2009 р. м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За ред. Худолія О.М. — Харків: «ОВС», 2009. — 108 с. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів. Зміст. Ажиппо...

Актуальні проблеми фізкультурної освіти 2010

 • формат pdf
 • размер 1,02 МБ
 • добавлен 22 мая 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали електронної наукової конференції (22 квітня 2010 року м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди / За ред. Худолія О.М. — Харків: "ОВС", 2010. - 130 с. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів. Зміст. Андрія...

Актуальные проблемы инновационного развития физической культуры, спорта и туризма

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Сборник научных статей VI Международной научно-практической конференции (г. Пермь, 17-18 ноября 2012 г.). — Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политех. ун-та, 2012. — 156 с. — ISBN 978-5-398-00904-0. Научный редактор: д-р социол. наук, акад. МАНПО, РАЕ В.Д. Паначев (ПНИПУ) Редакционная коллегия: д-р пед. наук, проф. В.В. Маркелов (ПГПУ); д-р биол. наук, акад. МАНПО Л.В. Шарова (ПГПУ); д-р пед. наук, акад. МАНПО, РАЕ, проф. М.Г. Ишмухаметов (ПГПУ);...

Бахта А.С. (отв. ред.). Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности: современные направления и образовательные технологии

Статья
 • формат djvu, pdf
 • размер 8,87 МБ
 • добавлен 24 сентября 2015 г.
сборник материалов II Международной научно-практической конференции (Хабаровск, 8-10 октября 2014 г.) / Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. – Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 2014. – 315 с. Рассматриваются актуальные вопросы физической и огневой подготовки специалистов для органов внутренних дел и других силовых структур, а также организационно-методические и психолого-педагогические аспекты профессиональной подготовки специалистов и молодежи с...

Борисова О.О., Смирнов В.Е. (ред.) Физическая культура и спорт в системе высшего образования

 • формат pdf
 • размер 7,49 МБ
 • добавлен 08 марта 2013 г.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 110-летию физической культуры и спорта в Санкт-Петербургском государственном университете. В сборнике научно-методических работ представлены тезисы участников всероссийской конференции «Физическая культура и спорт в системе высшего образования» – практические, методические и теоретические разработки по основным направлениям работы на кафедрах физической культуры вузов.

Восток - Россия - Запад. Современные проблемы и инновационные технологии в развитии физической культуры и спорта: Сборник материалов Международной научно-практической конференции 2011 13 - 14 сентября Том 2

 • формат pdf
 • размер 2,37 МБ
 • добавлен 18 февраля 2012 г.
Иркутск: Аспринт, 2011. — 287 с. В сборнике опубликованы материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 350-летию города Иркутска (13 - 14 сентября 2011 г.), предназначенные для специалистов, работающих в области физической культуры и спорта, медицины, для студентов и широких слоев населения. Содержание Раздел четвертый. Мониторинг физического развития и физической подготовленности населения в РФ Богатова И.И. Физическ...

Восток - Россия - Запад. Современные проблемы и инновационные технологии в развитии физической культуры и спорта: Сборник материалов Международной научно-практической конференции 2011 13 - 14 сентября Том 3

 • формат pdf
 • размер 2,96 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Иркутск: Аспринт, 2011. — 320 с. В сборнике опубликованы материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 350-летию города Иркутска (13 - 14 сентября 2011 г.), предназначенные для специалистов, работающих в области физической культуры и спорта, медицины, для студентов и широких слоев населения. Содержание Раздел шестой. Инновационные технологии повышения эффективности тренировочного процесса Бомин В.А., Лебединский В.Ю. Кон...

Габова М.В., Мартемьянова Ю.Г. (ред.) Актуальные проблемы и перспективы развития студенческого спорта в Российской Федерации

 • формат pdf
 • размер 5,02 МБ
 • добавлен 09 мая 2012 г.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Челябинск: УралГУФК, 2011. —- 568 с. Аннотация. Сборник содержит материалы специалистов в сфере физической культуры и спорта, профессорско-преподавательского состава высших и средних учебных заведений, работников физкультурных и спортивных учреждений, научных работников, тренеров-преподавателей, административно-управленческого персонала министерств, управлений, комитетов, клубов по физиче...

Габова М.В., Мартемьянова Ю.Г. (ред.) Актуальные проблемы и перспективы развития студенческого спорта в Российской Федерации

 • формат doc
 • размер 2,52 МБ
 • добавлен 24 апреля 2012 г.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Челябинск: УралГУФК, 2011. - 568 с. Аннотация. Сборник содержит материалы специалистов в сфере физической культуры и спорта, профессорско-преподавательского состава высших и средних учебных заведений, работников физкультурных и спортивных учреждений, научных работников, тренеров-преподавателей, административно-управленческого персонала министерств, управлений, комитетов, клубов по физичес...

Заключительный этап подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,74 МБ
 • добавлен 03 февраля 2016 г.
М.: ФНЦ ВНИИФК, 2013. — 178 с. ISBN 978-5-94634-051-9 Итоговый сборник Всероссийской научно-практической конференции Заключительный этап подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи. В сборник вошли статьи Всероссийской научно-практической конференции Заключительный этап подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи, ор...

Зуев В.В., Насонов В.В., Прокопьев Н.Я. Современные психолого-педагогические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта

 • формат pdf
 • размер 2,56 МБ
 • добавлен 23 августа 2016 г.
Сборник научных статей IV заочной Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной памяти доктора педагогических наук, профессора Игоря Идрисовича Сулейманова

Инновационные технологии в подготовке спортсменов

Статья
 • формат pdf
 • размер 4,40 МБ
 • добавлен 07 марта 2016 г.
Материалы 2‐ой научно‐практической конференции. — М.: ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, 2014. — 242 с. ISBN 978‐5‐9905252‐2‐1 В сборнике представлены материалы научно‐практической конференции «Инновационные технологии в подготовке спортсменов», проведенной 25‐26 сентября 2014 года в Олимпийском комитете России. В сборнике собраны научные материалы по таким темам, как современные и инновационные технологии в спортивной подготовке, оценка состояния сп...

Итоги выступления спортивных сборных команд Российской Федерации на XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,48 МБ
 • добавлен 08 марта 2016 г.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. — Москва, 2014. — 184 с. XXII Олимпийские зимние игры 2014 года прошли с 7 по 23 февраля 2014 года в г. Сочи. В Играх приняли участие около 6 тысяч членов официальных делегаций, в том числе 2876 спортсменов из рекордного числа стран – 88 (на Играх 2010 года в Ванкувере было 82). Олимпийские соревнования прошли на 13 современных спортивных объектах, расположенных в...

Кашуба В.О. (ред.) Олімпійський спорт і спорт для всіх 2010

 • формат pdf
 • размер 43,18 МБ
 • добавлен 23 сентября 2014 г.
(На рус. и укр. яз.) Материали конференції Присвячується 80-річчю Національного університету фізичного виховання і спорту України. 5-8 жовтня 2010 р. Київ, Україна – 776 с. Аннотация. У збірнику вміщено тези доповідей XIV Міжнародного наукового конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх», що висвітлюють питання історії і теорії олімпійського спорту, спорту вищих досягнень, юнацького спорту, паралімпійського спорту й адаптивної фізичної культу...

Кобринский М.Е. (ред.) Современный олимпийский спорт и спорт для всех 2007 Часть 3

 • формат pdf
 • размер 3,52 МБ
 • добавлен 05 сентября 2014 г.
Материалы XI Междунар. науч. конгр., 10–12 окт. 2007 г., Минск. В 4-х частях. Секция 3 «Молодежь – науке. Исследования молодых ученых в отрасли физической культуры, спорта и туризма».: – Минск : БГУФК, 2007. — 431 с. Аннотация. В сборнике представлены статьи молодых ученых, которые приняли участие в XI Международном научном конгрессе. В них раскрываются вопросы теории и методики олимпийского и профессионального спорта, спорта для всех, физкультур...

Кобринский М.Е. (ред.) Современный олимпийский спорт и спорт для всех 2007 Часть 4

 • формат pdf
 • размер 1,77 МБ
 • добавлен 15 сентября 2014 г.
Материалы XI Междунар. науч. конгр., 10–12 окт. 2007 г., Минск. В 4-х частях. Секция 4 «Современные технологии спорта высших достижений в системе профессиональной подготовки сотрудников силовых структур» – Минск : БГУФК, 2007. – 185 с. Аннотация. В сборнике рассматриваются основные аспекты целенаправленного совершенствования физических и психических возможностей человека, специализированных двигательных навыков, обеспечивающих высокую надежность...

Кобринский М.Е. (ред.). Современный олимпийский спорт и спорт для всех 2007 Часть 2

 • формат pdf
 • размер 2,95 МБ
 • добавлен 13 октября 2014 г.
Материалы XI Междунар. науч. конгр., 10–12 окт. 2007 г., Минск. В 4-х частях, Секция «Современные аспекты спортивной медицины, оздоровительной и адаптивной физической культуры, физической реабилитации и эрготерапии». Секция «Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения». — Минск: БГУФК, 2007. — 400 с. Аннотация. В сборнике представлены статьи ученых, которые приняли участие в XI Международном научном конгр...

Кобринский М.Е. (ред.). Современный олимпийский спорт и спорт для всех 2007 Часть 2

 • формат doc
 • размер 3,15 МБ
 • добавлен 14 сентября 2014 г.
Материалы XI Междунар. науч. конгр., 10–12 окт. 2007 г., Минск. В 4-х частях, Секция «Современные аспекты спортивной медицины, оздоровительной и адаптивной физической культуры, физической реабилитации и эрготерапии». Секция «Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения». — Минск: БГУФК, 2007. — 400 с. Аннотация. В сборнике представлены статьи ученых, которые приняли участие в XI Международном научном конгр...

Корецька Л.В. Інтеграція освітньо-виховної та оздоровчої діяльності в навчальних закладах України

 • формат pdf
 • размер 3,23 МБ
 • добавлен 29 апреля 2013 г.
Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Кіровоград, 6-7 листопада 2012 р.) – Кіровоград: ФОП Александрова М.В., 2012. – 284 с. До збірника включено наукові, науково-практичні та науково-методичні матеріали науково-практичної конференції «Інтеграція освітньо-виховної та оздоровчої діяльності в навчальних закладах України», що висвітлюють теоретичні засади збереження і зміцнення здоров’я дітей, досвід роботи навчальних закладів України з впровадженн...

Линькова-Даниелс Н.А., Марчук С.А. (науч. ред.) Современные проблемы образования, физического воспитания и здоровья молодежи. Вып. №08 (213)

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,73 МБ
 • добавлен 02 февраля 2016 г.
Сборник научных трудов Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых и студентов. — Екатеринбург: УрГУПС, 2015. — 367 с. В сборнике представлены научно-исследовательские и методические работы студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и тренеров, отражающие широкий круг современных проблем в области образования, физической культуры, спорта и здоровьесбережения, перспективы их решения в современных условиях. Сборник...

Материалы международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений

 • формат pdf
 • размер 6.19 МБ
 • добавлен 09 мая 2011 г.
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. Федеральное медико-биологическое агентство Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов Материалы международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений «Спортмед - 2009» - 276 стр. Содержание Методика лечения приводящей контрактуры плечевого сустава в условиях диспансера. С. И....

Международный туризм и спорт. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 21−22 ноября 2013 г

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,14 МБ
 • добавлен 20 октября 2014 г.
Под ред. Ю.В. Жилковой, З.В. Макаренко; сост. И.Е. Евграфов. – М.: ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 2013. – 280 с. — ISBN 978-5-905760-18-1. В сборнике представлены материалы докладов участников I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Рассмотрены методические и образовательные аспекты подготовки кадров для индустрии туризма, организационное, правовое, ресурсное и информационное обеспечение сферы международного туризма и сп...

Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту 2009

 • формат pdf
 • размер 514,15 КБ
 • добавлен 09 мая 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали V електронної Всеукраїнської наукової конференції (4 березня 2009 року, м. Львів— Харків) / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: «ОВС», 2009. — 60 с. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми моделювання в фізичному вихованні і спорті. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів...

Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту 2010

 • формат pdf
 • размер 439,53 КБ
 • добавлен 06 мая 2012 г.
(На укр. яз.) Матеріали VI електронної Всеукраїнської наукової конференції (4 березня 2010 року, м. Львів—Харків) / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: «ОВС», 2010. — 40 с. Анотація. У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми моделювання в фізичному вихованні і спорті. Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів...

Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений

 • формат pdf
 • размер 1,08 МБ
 • добавлен 10 июля 2015 г.
Тезисы докладов 2-й Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 26 апр. 2012 г. / ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». Екатеринбург, 2012. — 163 с. Материалы сборника отражают широкий круг современных проблем качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности образовательных и иных социальных учреждений. Рассматриваются методология, конструктивные подходы, образовательные инициативы здоровьесберегающего...

Физиологические и биохимические основы и педагогические технологии адаптации к разным по величине физическим нагрузкам. В двух томах. Том 2

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,29 МБ
 • добавлен 14 апреля 2016 г.
Материалы Международной научно-практической конференции (29-30 ноября 2012). — Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2012. — 508 с. В сборнике представлены материалы Международной научно-практической конференции «Физиологические и биохимические основы и педагогические технологии адаптации к разным по величине физическим нагрузкам», проходившей 29-30 ноября 2012 г. на базе ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»...

Физиологические и биохимические основы и педагогические технологии адаптации к разным по величине физическим нагрузкам. Том 1

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,92 МБ
 • добавлен 30 марта 2016 г.
В двух томах. Материалы Международной научно-практической конференции (29-30 ноября 2012). — Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2012. — 276 с. В сборнике представлены материалы Международной научно-практической конференции «Физиологические и биохимические основы и педагогические технологии адаптации к разным по величине физическим нагрузкам», проходившей 29-30 ноября 2012 г. на базе ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спо...

Формирование физической культуры и культуры здоровья учащихся в условиях модернизации образования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (12-13 ноября 2008 года)

 • формат doc
 • размер 492.76 КБ
 • добавлен 06 ноября 2012 г.
Елабуга: ЕГПУ, 2008. — 306 с. Сборник содержит материалы Всероссийской научно-практической конференции «Формирование физической культуры и культуры здоровья, учащихся в условиях модернизации образования», проходившей 12-13 ноября 2008 года, инициатором и организатором которой явился ЕГПУ. Особое внимание уделено проблемам и перспективам формирования физической культуры и культуры здоровья в условиях модернизации образования, физическому воспитани...

Формирование физической культуры и культуры здоровья учащихся в условиях модернизации образования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (12-13 ноября 2008 года)

 • формат pdf
 • размер 1,23 МБ
 • добавлен 25 апреля 2013 г.
Елабуга: ЕГПУ, 2008. — 306 с. Сборник содержит материалы Всероссийской научно-практической конференции «Формирование физической культуры и культуры здоровья, учащихся в условиях модернизации образования», проходившей 12-13 ноября 2008 года, инициатором и организатором которой явился ЕГПУ. Особое внимание уделено проблемам и перспективам формирования физической культуры и культуры здоровья в условиях модернизации образования, физическому воспитани...

Фролов А.Ю. (ред.) Инновационные технологии в физическом воспитании и спорте: Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием

 • формат pdf
 • размер 24,32 МБ
 • добавлен 07 мая 2016 г.
Тула: Издательство Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, 2015. — 428 с. — ISBN 978-5-87954-949-2. В настоящий сборник включены материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Инновационные технологии в физическом воспитании и спорте» по следующим направлениям: медико-биологические проблемы и современные фитнес-технологии в физической культуре, состояние и перспективы развития;...

Шелков О.М., Злыднев А.А. (ред.). Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции Юкки - 100 лет. Вчера, сегодня, завтра

 • формат pdf
 • размер 2.53 МБ
 • добавлен 05 января 2012 г.
СПб.: Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры, 2011. - 87 с. В сборнике представлены результаты научных исследований, охватывающие современные проблемы и методики учебно-тренировочного процесса и научно-методического сопровождения олимпийских и паралимпийских сборных команд России в зимних видах спорта. Публикации сборника могут представлять интерес для тренеров, педагогов, специалистов в области физической куль...