Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка

Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка
 • разное
 • doc
 • 1.28 МБ
 • добавлен 19.12.2010
Київ: Лібра, 1996. —224 с.
Концептуальними засадами навчального посібника є уявлення про увагу, психофізичну свободу, уяву та фантазію, дію спілкування й мовлення як про найважливіші складові педагогічної технології й техніки, які за умови достатнього розвитку й постійного вдосконалення переходять у педагогічну майстерність, яка, у свою чергу, є засадовою для педагогічної творчості.
Книга розрахована на викладачів психолого-педагогічних дисциплін, студентів педагогічних спеціальностей, тих, хто навчається акторської майстерності, та всіх, хто цікавиться проблемами театральної педагогіки.
Зміст
Становлення і розвиток професійно-педагогічної майстерності вчителя.
Елементи театральної педагогіки, застосування в педагогічній діяльності.
Формування виконавського вміння в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя. Мовна підготовка майбутнього вчителя як синтез елементів театральної педагогіки.
Читать онлайн

Смотрите также


Нет изображения

Міщик Л.І. Загальна педагогіка

 • разное
 • jpg
 • 30.74 МБ
 • добавлен 22.12.2011
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – 96 с.

Методичні рекомендації за модульно-рейтинговою системою навчання до курсу "Загальна педагогіка".rn
Мінгажева З.Ш. Педагогіка ХХІ століття (у двох частинах)

Мінгажева З.Ш. Педагогіка ХХІ століття (у двох частинах)

 • разное
 • pdf
 • 74.68 МБ
 • добавлен 11.08.2011
Харків: Основа, 2011. - 128 + 128 с.
У книзі представлені матеріали з міжнародного фестивалю «Педагогіка ХХІ століття». Авторами презентовано програму розвитку загальноосвітньої школи, систему підготовки педагогічних рад, актуальну технологію навчання. Для керівників навчальних закладів.
Бойко А.М. (ред.) - Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії. Частина 2

Бойко А.М. (ред.) - Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії. Частина 2

 • разное
 • djvu
 • 11.94 МБ
 • добавлен 19.09.2011
Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії: Навчально-методичний посібник: У 2 ч. / За ред. А. М. Бойко. - Ч.
2. - К.: ВІПОЛ; Полтава: АСМІ, 2004. - 504 с.
У посібнику сформульована і реалізується концепція інтеграція на національному ґрунті логіко-теоретичних та історико-педагогічних знань у поєднанні з диференціац...
Нет изображения

Стеценко Н.М. Педагогіка

 • разное
 • pps
 • 12.78 МБ
 • добавлен 25.11.2010
Презентація PawerPoint 2007.
Народна педагогіка.
Особистість як предмет виховання.
Проблема мети.
Управління і керівництво школою та освітою.
Школознавство.
Цілісний процес.
Духовний та соціальний розвиток особистості.
Моральне та естетичне виховання.
Трудове виховання.
Фізичне виховання ш...
Нет изображения

Глазиріна В.М. Педагогіка сучасної школи

 • разное
 • jpg
 • 33.88 МБ
 • добавлен 14.10.2011
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. - Донецьк: Норд-Прес, 2006. - 220 с.
Посібник "Педагогіка сучасної школи" є центральною складовою навчально-методичного комплексу з професійної підготовки майбутніх вчителів, до складу якого входять ще робочі зошити з педагогіки та методики виховної роботи. У ньому подана система педаго...
Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник

Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник

 • разное
 • djvu
 • 6.17 МБ
 • добавлен 05.11.2011
Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 670 с.

В посібнику розглянуті загальні основи педагогіки, стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування; предмет педагогіки, її становлення як науки; розвиток та формування особистості; предмет дидактики, її завда...
Лук'яненко О.В. Релігійна та релігієзнавча освіта Великобританії: тенденції початку ХХІ століття

Лук'яненко О.В. Релігійна та релігієзнавча освіта Великобританії: тенденції початку ХХІ століття

 • разное
 • pdf
 • 344.89 КБ
 • добавлен 17.03.2011
// Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Суми, 2009.
У статті подано аналіз головних тенденцій розвитку релігійної освіти Великобританії у 21 столітті у співвідношенні із загальноєвропейськими та світовими цінностями, визначено тим співпраці держави, школи та рел...
Сисоєва C.O., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка

Сисоєва C.O., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка

 • разное
 • doc
 • 5.87 МБ
 • добавлен 20.12.2010
Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. - К.: Міленіум, 2005. - 520 с.
Підручник створено для модульно-кредитної організації навчального процесу. Структура підручника передбачає можливість його застосування як при традиційній організації процесу на...
Попова Н. Педагогічні умови статевого виховання старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу

Попова Н. Педагогічні умови статевого виховання старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу

 • разное
 • pdf
 • 267.64 КБ
 • добавлен 03.01.2012
//Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Науково-теоретичний збірник. Педагогіка. Психологія. Філософія
Збірник наукових праць. - Вип №16, - 2008 р. - С176-177

Статтю присвячено проблемі статевого виховання дітей старшого дошкільного віку. У ній...
Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка (укр.яз)

Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка (укр.яз)

 • разное
 • pdf
 • 488.48 КБ
 • добавлен 21.02.2010
Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 176 с.
У посібнику розглядаються основні категорії загальної педагогіки, її теоретико-методологічні основи, провідні технології навчання та виховання, а також проблеми педагогічного менеджменту. Наголошується на особистісно-розвивальному характері навчання і виховання, оптимізації цих процесі...