Сисоєва C.O., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка

Сисоєва C.O., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка
 • разное
 • doc
 • 5.87 МБ
 • добавлен 20.12.2010
Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. - К.: Міленіум, 2005. - 520 с.
Підручник створено для модульно-кредитної організації навчального процесу. Структура підручника передбачає можливість його застосування як при традиційній організації процесу навчання, так і у навчанні за дистанційною формою. У кінці кожного модуля подано стислі висновки, опорні схеми для повторення навчального матеріалу, питання для самоконтролю, творчі завдання, список рекомендованої літератури, предметний покажчик основних понять модуля, додатковий навчальний матеріал для гіпертекстів.
Підручник призначено для забезпечення викладання навчального курсу "Психологія та педагогіка" у вищих навчальних закладах непедагогічного профілю, для організації післядипломної освіти фахівців різних напрямів професійної підготовки. Він буде корисним усім, хто цікавиться фундаментальними основами педагогіки і психології, можливостями застосування психолого-педагогічних знань у реалізації особистіших і професійних життєвих стратегій та вирішенні актуальних проблем професійної діяльності.
Зміст.
Психологія як наука.
Особистість.
Когнітивна та афективна сфера особистості.
Педагогіка як наука.
Теорія виховання.
Поняття про педагогічну майстерність і педагогічну творчість.
Психолого-педагогічні аспекти спілкування.
Психолого-педагогічні аспекти управлінської діяльності.

Смотрите также


Лук'яненко О.В. Релігійна та релігієзнавча освіта Великобританії: тенденції початку ХХІ століття

Лук'яненко О.В. Релігійна та релігієзнавча освіта Великобританії: тенденції початку ХХІ століття

 • разное
 • pdf
 • 344.89 КБ
 • добавлен 17.03.2011
// Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Суми, 2009.
У статті подано аналіз головних тенденцій розвитку релігійної освіти Великобританії у 21 столітті у співвідношенні із загальноєвропейськими та світовими цінностями, визначено тим співпраці держави, школи та рел...
Попова Н. Педагогічні умови статевого виховання старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу

Попова Н. Педагогічні умови статевого виховання старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу

 • разное
 • pdf
 • 267.64 КБ
 • добавлен 03.01.2012
//Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Науково-теоретичний збірник. Педагогіка. Психологія. Філософія
Збірник наукових праць. - Вип №16, - 2008 р. - С176-177

Статтю присвячено проблемі статевого виховання дітей старшого дошкільного віку. У ній...
Нет изображения

Міщик Л.І. Загальна педагогіка

 • разное
 • jpg
 • 30.74 МБ
 • добавлен 22.12.2011
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – 96 с.

Методичні рекомендації за модульно-рейтинговою системою навчання до курсу "Загальна педагогіка".rn
Мінгажева З.Ш. Педагогіка ХХІ століття (у двох частинах)

Мінгажева З.Ш. Педагогіка ХХІ століття (у двох частинах)

 • разное
 • pdf
 • 74.68 МБ
 • добавлен 11.08.2011
Харків: Основа, 2011. - 128 + 128 с.
У книзі представлені матеріали з міжнародного фестивалю «Педагогіка ХХІ століття». Авторами презентовано програму розвитку загальноосвітньої школи, систему підготовки педагогічних рад, актуальну технологію навчання. Для керівників навчальних закладів.
Бойко А.М. (ред.) - Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії. Частина 2

Бойко А.М. (ред.) - Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії. Частина 2

 • разное
 • djvu
 • 11.94 МБ
 • добавлен 19.09.2011
Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії: Навчально-методичний посібник: У 2 ч. / За ред. А. М. Бойко. - Ч.
2. - К.: ВІПОЛ; Полтава: АСМІ, 2004. - 504 с.
У посібнику сформульована і реалізується концепція інтеграція на національному ґрунті логіко-теоретичних та історико-педагогічних знань у поєднанні з диференціац...
Нет изображения

Стеценко Н.М. Педагогіка

 • разное
 • pps
 • 12.78 МБ
 • добавлен 25.11.2010
Презентація PawerPoint 2007.
Народна педагогіка.
Особистість як предмет виховання.
Проблема мети.
Управління і керівництво школою та освітою.
Школознавство.
Цілісний процес.
Духовний та соціальний розвиток особистості.
Моральне та естетичне виховання.
Трудове виховання.
Фізичне виховання ш...
Нет изображения

Глазиріна В.М. Педагогіка сучасної школи

 • разное
 • jpg
 • 33.88 МБ
 • добавлен 14.10.2011
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. - Донецьк: Норд-Прес, 2006. - 220 с.
Посібник "Педагогіка сучасної школи" є центральною складовою навчально-методичного комплексу з професійної підготовки майбутніх вчителів, до складу якого входять ще робочі зошити з педагогіки та методики виховної роботи. У ньому подана система педаго...
Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник

Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник

 • разное
 • djvu
 • 6.17 МБ
 • добавлен 05.11.2011
Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 670 с.

В посібнику розглянуті загальні основи педагогіки, стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування; предмет педагогіки, її становлення як науки; розвиток та формування особистості; предмет дидактики, її завда...
Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка (укр.яз)

Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка (укр.яз)

 • разное
 • pdf
 • 488.48 КБ
 • добавлен 21.02.2010
Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 176 с.
У посібнику розглядаються основні категорії загальної педагогіки, її теоретико-методологічні основи, провідні технології навчання та виховання, а також проблеми педагогічного менеджменту. Наголошується на особистісно-розвивальному характері навчання і виховання, оптимізації цих процесі...
Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології

Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології

 • разное
 • doc
 • 7.21 МБ
 • добавлен 19.12.2010
Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. —616 с.
Зміст
Входимо в ринок(Учитель, ринок, технологія, Де допоможуть технології?, Спектр технологій, Чи потрібна нам вальдорфська педагогіка?, Розчистимо шляхи, Експертиза технологій)
Обираємо технологію (До кращого...