Физическая культура и спорт
  • формат pdf
  • размер 371,11 КБ
  • добавлен 01 мая 2012 г.
Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту 2005
(На укр. яз.) Матеріали наукової конференції (8-9 грудня 2005 р. м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: «ОВС», 2005. — 88 с. Відповідальний за випуск О.М. Худолій.
Анотація.
У збірнику вміщені тези доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні.
Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів.
Зміст.
Проблеми фізичного виховання школярів
.
Васьков Ю.В. Концептуальні основи удосконалення програм з фізичного виховання для загальноосвітніх шкіл.
Гончаренко Е.В., Бережний В.В. Структура тренувань з психофізичного захисту з дівчатами підліткового віку.
Масляк І.П. Оптимізація процесу фізичного виховання школярів молодших класів.
Осіпцов А.В., Пристинський В.М., Пристинська Т.М. Професійно-прикладне фізичне виховання в системі неперервної професійної освіти.
Ротерс Т.Т. Музично-ритмічний розвиток школярів у взаємодії фізичного і естетичного виховання.
Чиженок Т.М. Визначення рівня засвоєння нормативних вимог з гандболу учнями 10 та 11 класів.
Проблеми олімпійського і професійного спорту.
Бєлих С.І. Методи оздоровлення кікбоксерів.
Козіна Ж.Л. Основні науково-методичні шляхи індивідуалізації процесу підготовки спортсменів в спортивних іграх.
Вознюк Т. В. Комплексна оцінка підготовленості кваліфікованих баскетболісток.
Воробйова В.О. Методика підготовки спортсменів-баскетболістів в гуманітарних вузах.
Слюсарев В.Ф., Боровський С.В. Ефективність застосування природних засобів відновлення для поліпшення регуляції адаптивних процесів організму.
Кудряшов Є.В. Контроль за обсягами та інтенсивністю тренувальних навантажень волейболісток на етапі спеціалізованої базової підготовки.
Кулініч І.В. Факторна структура психофізіологічного стану спортсменів високої кваліфікації ігрових видів спорту.
Нестеренко Н. А. Систематизація стрибкових вправ змагальної структури при використанні експертизи і ранжируванні.
Огарь Г.О., Ласиця В.І. Ефективність застосування «симетричної» методики навчання техніко-тактичним діям у навчально-тренувальному процесі юних борців.
Огієнко М.М., Лисенко Л.Л. Логістичний підхід до процесу спортивного тренування.
Почтар О.М., Ткаченко С.В. Вплив особливостей пам'яті дітей молодшого шкільного віку на успішність навчання у боротьбі дзюдо.
Фатєєв А.М. Революція чи еволюція: до проблеми зниження інтересу до змагань десятиборців.
Худолій О.М. Моделювання змагальної підготовки юних гімнастів.
Філософські, історичні, соціологічні та правові основи фізичної культури.
Андріанов В.Є., Макаренко Н.Г. Інтеграція фізичної культури в духовність.
Боляк Н.Л. Історія розвитку оздоровчої аеробіки.
Макущенко І.В., Пристинський В.М., Пристинська Т.М. Філософські й історичні аспекти у формуванні знань про ефективність впливу ігрової діяльності на розвиток рухових і пізнавальних процесів.
Марчик В.І. Потреби сучасної людини у фізкультурній діяльності.
Погребняк О.А., Шумська С.І. Формування в юнацтва моральних понять і переконань на заняттях фізичного виховання.
Твердохліб О.Ф. Порівняльний аналіз історичних та біомеханічних аспектів, змісту, структури й базових принципів свідомо контрольованих положень рук психосоматичних практик різних культур.
Шепеленко Г. П. Характеристика форм і методів організації фізичного виховання студентів у навчально-виховному процесі.
Рекреація і спорт для всіх.
Клименко Ю.С., Пристинський В.М., Пристинська Т.М. Комплексна реабілітація в корекції фізичного і психічного розвитку школярів з деформаціями хребта, які навчаються в умовах санаторної школи-інтернату.
Коломієць Н.А. Застосування спеціальної методики гімнастики у віршах для підготовки вагітних до природних родів.
Петренко Г., Кузнецов О. Про критерії оцінювання фізичної культури учнів молодшого шкільного віку, що мають відхилення в стані здоров'я.
Похмурська С. Оцінка розвитку м'язів тулуба дітей дошкільного віку методом функціональних проб.
Раєвський Р.Т., Халайджі С.В. Професійно-прикладна фізична підготовка як обов'язкова умова фізичного вдосконалення майбутніх фахівців енергетичного комплексу.
Ребрина А. А. Професійно важливі якості та особливості трудової діяльності маркетологів як чинник змісту їх ППФП.
Сарафинюк Л.А., Кириченко І.М., Серебреннікова О.А., Кириченко Ю.В. Вікові особливості тотальних та парціальних розмірів тіла у міських підлітків.
Касьян А.В. Методика навчання точнісним рухам дітей дошкільного віку.
Проблеми фізкультурної освіти в Україні.
Ажиппо О.Ю. Організація навчального процесу курсу «Теорія і методика викладання лижного спорту» на факультеті фізичної культури в системі ECTS.
Єрмаков С.С. Фахові видання як складова євроінтеграційного процесу спортивної науки.
Іващенко О.В. Дидактичне забезпечення спеціальних дисциплін в системі ECTS на факультеті фізичної культури.
Конох А.П. Удосконалення освітнього процесу в професійній підготовці майбутніх фахівців із туризму у вищих навчальних закладах.
Кравчук Т.М. Аналіз навчальних планів та програм закладів фізкультурної освіти України за 20—30 рр. XX ст.
Мацкевич Н. Пріоритетні напрямки у підготовці спеціалістів з фізичного виховання.
Свістельник І.Р. Новітні технології у структурі інформаційного забезпечення фізкультурної освіти.
Шалар О.Г. Діагностика творчої активності студентів.
Шиян Б.М., Кругляк О.Я. Система підготовки майбутніх учителів до реалізації між-предметних зв'язків у процесі фізичного виховання молодших школярів.
Артюшенко О.Ф., Нечипоренко Л.А., Артюшенко П.О. Педагогічні умови формування мотивів фізичного самовдосконалення підлітків на уроках фізичної культури.
Похожие разделы