Физическая культура и спорт
  • формат pdf
  • размер 652,17 КБ
  • добавлен 27 мая 2012 г.
Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту 2008
(На укр. яз.) Матеріали IV Міжнародної електронної наукової конференції (27 листопада 2008 р., м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За редакцією О.М. Худолія. — Харків: «ОВС», 2008. — 96 с.
Анотація.
У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні.
Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів.
Зміст.
Єрмаков С.С. Напрямки і підходи у просуванні фахових видань України до європейського і світового науково-освітнього простору.
Білокопитова Ж.А., Дячук А.М.Кожевнікова Л.К. Особливості розвитку координаційних здібностей і методів їх удосконалення у дівчаток 10—13 років, які займаються художньою гімнастикою.
Головченко О.І. Характеристика спеціально організованої та спонтанної рухової активності в учнів середнього шкільного віку з різним рівнем розвитку особистісних якостей.
Григус І.М. Підвищення якості життя хворих на бронхіальну астму.
Дорофєєва Т.І., Ажиппо О.Ю. Вплив віку, кваліфікації та періоду річного циклу на динаміку показників спеціальної підготовленості лижниць-гонщиць.
Іваній І.В., Калініченко І.О. Технологія гармонізації фізичного і інтелектуального особистісного розвитку і здоров'я в системі фізичного виховання молодшого школяра (ч.
1. Теоретичне обґрунтування; ч.
2. Експериментальне обґрунтування).
Івахненко А.А. Порівняльний аналіз особливостей відчуття часу глухими дітьми молодшого шкільного віку під час фізичної активності та їх однолітками зі збереженими слухом.
Іващенко О.В. Чинники успішного засвоєння матеріалу циклу дисциплін ТМФВ студентами факультетів фізичної культури.
Карпунец Т.В. Оптимизация соотношения средств підготовки в годичном цикле тренировки юных гимнасток 6—8 лет.
Коверя В.М. Педагогічні засоби впливу на людину з метою формування ефективної системи рухів в бігу на швидкість.
Кожевнікова Л.К., Дзюба З.Г. Актуальні проблеми фізкультурної освіти вищої школи у контексті сучасних вимог українського суспільства.
Кожевнікова Л.К., Бережна Т.І. Відбір і основні напрямки роботи груп початкової підготовки дівчат у боксі.
Козіна Ж.Л. Застосування інтерактивних технологій як універсальної методики індивідуалізації тренувального процесу в спортивних іграх.
Койгушская Г.П., Долгитнцев В.Ю. Физические упражнения — основное средство для снижения избыточного веса у школьников.
Коломієць Н.А. Застосування інформаційних технологій в навчально-тренувальному процесі орієнтувальників високого класу.
Кравчук Т.М. Ососбливості викладання спецкурсу «постановка танців у початковій школі» для майбутніх учителів початкових класів.
Лахно О.Г. Гармонійний розвиток дитини як один із факторів здоров'я.
Марченко С.І. Характеристика впливу ігрових засобів на динаміку розвитку витривалості в учнів молодшого шкільного віку.
Мірошниченко В.І. Зміст дисципліни «Методика фізичного виховання у вищих навчальних закладах» у підготовці магістрів факультету фізичної культури.
Мирошниченко Д.Т. Структура рухової підготовленості дівчаток молодшого шкільного віку.
МосійчукЛ.В., Дзюбановський А.Б., Мельникович Б.І. Чинники формування у студентської молоді стійких мотивів та звички до систематичних занять фізичним
вихованням.
Мукогоренко Я.С., Лігус С.О. Проблеми фізичного виховання школярів.
Огарь Г.О., Ласиця В.І. Вплив занять силової спрямованості з застосуванням засобів атлетичної гімнастики на фізичну підготовленість юнаків 16—17 років.
Озерова О.А. Особливості використання кольорового чинника в підготовці плавців.
Раєвський Р.Т., Смолякова І.Д. Застосування комп'ютерних засобів у системі формування здорового способу життя студентів.
Свістельник І.Р. Бібліотеки ВНЗ фізкультурного профілю в інформаційному забезпеченні вищої фізкультурної освіти.
Середа В. В. Вдосконалення технічної підготовки на аналізі змагальної діяльності чемпіонів України до 13 років.
Титаренко А.А. Вікова характеристика розвитку силових здібностей у хлопчиків молодших класів.
Худолій О.М. Моделювання нормативних показників тренувальних навантажень у фізичному вихованні та спорті.
Черненко С.О.Особливості фізичного розвитку дитячого організму 6—10 років.
Петренко І. Г., Чупрун Н.Ф. Ретроспективний аналіз впровадження засобів хореографії в систему фізичного виховання.
Шалар О.Г. Здоров'язбереження учнів — проблема фізичного виховання сучасної школи.
Шепеленко Г.П. Інструкторсько-методична діяльність учнів з лижної підготовки в загальноосвітній школі.
Чекмарьова Н.Г. Модельні характеристики розвитку психомоторних здібностей спортсменів високого класу.
Похожие разделы