Физическая культура и спорт
  • формат pdf
  • размер 473,05 КБ
  • добавлен 01 мая 2012 г.
Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту 2009
(На укр. яз.) Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (26 листопада 2009 р., м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За редакцією О.М. Худолія. — Харків: «ОВС», 2009. — 63 с.
Анотація.
У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні.
Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів.
Зміст.
Єрмаков С.С. Освітянські ресурси як складові інформаційних систем.
Абу Асба Бахаетдин Отношение школьников палестины к урочным и внеурочным формам физкультурных занятий.
Андрющенко М.І., Дорошенко Л.О., Маєр В.Я. Вплив аквааеробіки на організм молодої жінки в період вагітності і відновлення після пологів.
Бикова І.С. Ефективність розвитку координаційних здібностей хлопчиків і дівчаток на прикладі мікромоделей ігрової діяльності учнів початкових класів.
Білоус Т.Л. Рівень фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентів Сумської філії ХНУВС, як фактор, що сприяє пристосуванню організму до здорового способу життя.
Божик М.В. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх вчителів-предметників.
Ван Сюе Мань Перспективы развития массовой физической культуры.
Глазунов С.І. Шляхи підвищення ефективності самостійних занять з фізичного вдосконалення військовослужбовців.
Данило С.М. Деякі аспекти якості стану соматичного здоров'я студенток ВНЗ з порушеннями постави.
Марченко С.І. Моделювання розвитку швидкості у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор.
Мірошниченко В.І. Зміст дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання школярів » у підготовці студентів факультету фізичної культури.
Мірошниченко Д.Т., Худолій О.М. Програмоване навчання лазінню у висі на зігнутих руках учнів третього класу .
Моханнад Захра Влияние средств массовой информации на формирование здорового образа жизни у школьников и студентов города Дамаск (Сирия).
Осіпов В.М., Писаренко С.М. Особливості фізичної корекції порушень Амплітуди руху (контрактур).
Писанець І.В., Жосан Т.М. Особливості професійно-прикладноі фізичноі підготовки студентів спеціальності «комп'ютерні технології в управлінні і навчанні» вищих навчальних закладів
педагогічного профілю.
Худолій О.М., Тітаренко А.А. Особливості розвитку силових здібностей у дівчаток молодших класів.
Худолій О. М., Іващенко О.В., Карпунець Т.В. Зміст дисципліни «Теорія і методика викладання гімнастики» у процесі підготовки вчителя фізичної культури.
Цапенко В.О., Шилкін Г.М., Дядечко І.Є. Визначення моделей та ефективності гри у нападі жіночих команд високої кваліфікації з гандболу на Олімпійських іграх у Пекіні.
Черненко С.О. Особливості фізичного розвитку хлопчиків 6-10 років.
Похожие разделы