Физическая культура и спорт
  • формат pdf
  • размер 462,25 КБ
  • добавлен 30 апреля 2012 г.
Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту 2010
(На укр. яз.) Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції (25 листопада 2010 р., м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За редакцією О.М. Худолія. — Харків: «ОВС», 2010. — 63 с.
Анотація.
У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні.
Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів.
Зміст.
Ермаков С.С. Перспективи вдосконалення експертизи результатів наукової діяльності.
АжиппоО.Ю. Пізнавальна самостійність, як основа функціонування індивідуалізованої системи навчання студентів.
Карпунец Т.В., Иващенко О.В. Влияние различных вариантов построения учебно-тренировочного процесса на обучение движениям юных гимнасток 6—8 лет.
Ворона В.В. Мотивація школярів 5—9 класів до занять фізичною культурою в зимовий період.
КравчукТ.М. Виховання рухово-пластичної виразності у студенток факультету фізичної культури, що спеціалізуються з художньої гімнастики.
Шепеленко Г.П. Подготовка студентов института физической культуры в Хэбэйском педагогическом университете.
ВинникН.М. Фізична культура як складова частина загальної культури.
Винник В.Д. Проблема формування мотивації й активного ставлення учнів до занять фізичними вправами.
Дорофєєва Т.І., Коверя В.М., Лисенко В.В. Вплив соціально-демографічних факторів на якість учбової праці студентів.
Забора А.В. Спортивний стиль життя — основа професійної підготовленості майбутніх працівників органів внутрішніх справ.
Коваленко І.М. Мотивація молодших школярів до фізкультурно-оздоровчої діяльності у групах подовженого дня.
КозінаЖ.Л., Вакслер М.А., Тихонова А.О., Попова А.В. Структура підготовленості баскетболісток студентської команди.
Марченко С.І. Моделювання розвитку витривалості у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор.
Павленко І.О., Криводуд Т.Є., ПрийменкоЛ.І. Фізичне виховання як провідний засіб зміцнення здоров'я майбутніх педагогів.
Сергієнко В.М. Рівень розвитку витривалості та здоров'я студенток.
ТітаренкоА.А., Худолій О.М. Порівняльна характеристика розвитку силових здібностей у школярів молодших класів.
Ткаченко В.Б. Залежність спортивних результатів від сукупного впливу показників спеціальної фізичної підготовленості юних біатлоністів.
ФіленкоЛ.В., Філенко І.Ю., Кіреєв В.С. Комп'ютеризація навчального процесу з фізичного виховання в середній школі (на прикладі баскетболу).
Чаговець А.І. Наукові підходи до проблеми формування здорового способу життя у сучасної молоді.
Чорний О.І. Профорієнтація школярів на заняттях із фізичної культури.
Черненко С.О., Худолій О.М. Закономірності фізичного розвитку дівчаток 6—10 років.
Похожие разделы