Физическая культура и спорт
  • формат pdf
  • размер 803,90 КБ
  • добавлен 30 апреля 2012 г.
Актуальні проблеми фізкультурної освіти 2006
(На укр. яз.). Матеріали II електронної наукової конференції (18 травня 2006 р. м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків: «ОВС», 2006. - 96 с. Відповідальний за випуск О. М. Худолій.
Анотація.
У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні.
Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів.
Зміст.
Інформаційні технології у фізкультурній освіті.
Єрмаков С.С. Наукові інформаційні аспекти фізкультурної освіти.
Свістельник І.Р. Вища фізкультурна освіта: тенденції інформаційного розвитку.
Клопов Р.В. Інформатизація вищої фізкультурної освіти.
Проблеми викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах.
Ротерс Т.Т. Шляхи вдосконалення викладання теорії і методики фізичного виховання у спеціалізованому навчальному закладі.
Андрее А.С. Динаміка показників спеціальної фізичної підготовленості курсантів-багатоборців військово-спортивного комплексу впродовж підготовчого періоду річного циклу.
Глушко І. Оптимізація розвитку сили та гнучкості студенток факультету фізичної культури,
що спеціалізуються з аеробіки засобами стретчингу та каланетики.
Худолій О.М., Іващенко О.В., Забора А.В. Актуальні проблеми викладання спортивно-педагогічних дисциплін у фізкультурних закладах освіти.
Клімакова С.М. Методика навчання студентів плаванню по схемам-алгоритмам.
Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор.
Козіна Ж.Л., Перепьолкін Р.П., Воробйова В.О., Мерецька Л.Ю. Ефективність застосування алгоритму обчислення факторної структури підготовленості спортсменів в студентських баскетбольних командах 1 розряду.
Редчиць В.О., Федорищак Р.Л. Критерії оцінки технічної підготовленості стрибунів у довжину.
Коробейник В.А., Селюков М.Ф. Використання тестових завдань як засіб підвищення методичної підготовки студентів факультету фізичної культури.
Воробьева В.А., Церковная Е.В., Лахно Е.Г., Легкошерст П.С., Хаюк Т.В. Сравнительная характеристика структуры подготовленности студентов-баскетболистов технических и гуманитарных вузов.
Фізкультурна освіта в середній школі.
Віцько О.Н., Перепьолкін Р.П., Гончар Я.О., Мошенська А.С. Розвиток точності кидків у баскетболі на основі факторів, які її обумовлюють.
Ермакова Т.С., Лахно О.Г., Мосійчук Ю.О. Методики поєднання фізичного та інтелектуального розвитку дитини.
Карпунец Т.В. Методика предварительной подготовки юных гимнасток 6—8 лет.
Абдулхалікова Т.Г. Вплив рівня тривожності на спортивний результат юних дзюдоїстів.
Хлєбцевич К.В. Вплив фізичного виховання на стан здоров'я дітей-сиріт.
Коломоєць Г. Розвиток рухових якостей та зміцнення здоров'я школярів засобами футболу.
Кожевнікова Л.К. Особливості розвитку факторів мотивації учнів молодших класів до фізкультурно-оздоровчих занять.
Абдулхалікова Т.Г., Лукшин О.В. Структура фізичної підготовленості юних борців.
Марченко С. І. Особливості фізичного розвитку молодших школярів.
Ляшенко А.М., Омельченко О.В. Стрес — як корисний психофізіологічний стан в умовах змагальної діяльності юних плавців.
Кокарев Б.В., Гордейченко О.А. Исследование влияния персональных программ аэробной и силовой направленности на увеличение силовых показателей мальчиков и девочек 10—12 лет.
Удовицький О.А. Відбір в спортивну гімнастику і його характеристика.
Фізкультурна освіта у вищій школі.
Сергієнко Л.П. Впровадження для спеціальності «Олімпійський та професійний спорт» спеціалізації «Тренер-селекціонер».
Довбыш В.И. Профилактическое направление физической культуры.
Кондрацька Г.Д., Самойлик С.В., Максим'як В.М. Фізична культура як один із засобів виховання здорового способу життя у студентів майбутніх — підприємців.
Коломієць Н.А., Яловенко А.О., Кожушко Є.В., Гісцева Ю.М. Інформаційні можливості застосування психофізіологічних методів дослідження у видах спорту з мінливими обставинами.
Кравчук Т.М. Навчально-дослідна робота студентів факультетів фізичної культури вищих педагогічних закладів України: досвід та сучасність.
Нікітенко О.Я. Система підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту з погляду основної діяльності ВНЗу і класичної теорії маркетингу.
Новосельська Т.А. Індивідуальні особливості плавців (III-II розрядів) за переважним розвитком компонентів фізичної підготовленості, на етапах річного макроциклу.
Шумська С. Індивідуалізація навчального процесу — пріоритетний напрямок роботи викладача фізичного виховання в СМГ.
Твердохліб О.Ф. Аналіз психосоматичних, біомеханічних та енергоінформаційних характеристик положення рук «відкрита кисть» у релігійно-культових та психофізичних
практиках.
Досвід впровадження ECTS в Україні.
Шалар О.Г. Вітчизнянна фізкультурна освіта і система ECTS: шляхи зближення.
Безугла Л.І. Впровадження самостійної роботи з формування культуру здоров'я студентів ВНЗ в контексті Болонського процесу.
Хор'яков В.А., Безугла Л.І. Модульна технологія навчання з фізичного виховання студентів ВНЗ в контексті Болонського процесу.
Кривенцова І.В. Самостійна робота з фехтування як складова професійної підготовки майбутнього вчителя.
Лущик І.В. Особливості викладання «теорії і методики фізичного виховання дітей дошкільного віку» в системи ECTS.
Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти.
Вихляєв Ю.М. Рейтингова система оцінки успішності студентів з дисципліни «Фізичне виховання».
Похожие разделы