Физическая культура и спорт
  • формат pdf
  • размер 587,98 КБ
  • добавлен 26 мая 2012 г.
Актуальні проблеми фізкультурної освіти 2007
(На укр. яз.) Матеріали III електронної наукової конференції (22 травня 2007 р. м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За ред. О.М. Худолія. — Харків: «ОВС», 2007. — 108 с.
Анотація.
У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні.
Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів.
Зміст.
Ажиппо О.Ю., Дорофєєва Т.І. Особливості фізичної підготовленості лижниць-гонщиць із різними ведучими стилями пересування.
Андрющенко М.И., Дорошенко Л.А. Использование технологи ГРВ-биоэлектрографии в диагностике физической подготовленности студента.
Баранович В.В. Вплив оздоровчої аеробіки і раціонального харчування на фізичний стан дівчат-студенток.
Блещунова Т.М., Чорний О.І. Методи вдосконалення ефективності фізичного виховання у вузах України.
Блудов А., Григор'єв А., Пушанкіна Д. Застосування в баскетболі сучасних інформаційно-творчих технологій.
Газарян С.М. Оптимізація процесу навчання довгому перекиду з трьох кроків розбігу на основі програмованих матеріалів.
Галашко А.И., Галашко Н.И. Сравнительная оценка физического развития спортсменов силовых видов спорта.
Гогина Т.И., Козеев И.В. Паспортизация физического развития и уровня физической подготовленности студентов педагогического университета с учетом их индивидуальных морфо-функциональных особенностей.
Голенкова Ю.В. Психологічний аналіз специфіки праці вчителя фізичної культури.
Гутніченко П.О. Еволюція правил змагань на різновисоких брусах.
Демченко В.А. Рідні місця (результати власного досліду з курсу «Основи туристсько-крайознавчої діяльності»).
Долошко Т.В. Організація та форми фізичного виховання студентів педагогічного факультету.
Єрмаков С.С. Інформаційне забезпечення діяльності учителя фізичної культури.
Іващенко О.В., Худолій О.М. Педагогічні технології у фізичному вихованні.
Калиниченко І.О. Медичні аспекти організації фізкультурно-спортивного руху серед учнівської молоді.
Капралов С.Ю., Пугина Е.А. Разминка в сборных командах Украины по футболу.
Капралов С., Лянной Ю., Капралова О. Виробнича практика студентів-реабілітологів в умовах ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр».
Карпунець Т.В., Титаренко Д.С. Програмування розвитку гнучкості у школярів молодшого шкільного віку.
Коверя В.М., Ільницький С.В. Підготовка учнів середньої школи до подолання перешкод в бігу на місцевості
Козина Ж.Л. Принципы построения учебной дисциплины «основы туристско-краеведческой деятельности» на факультете физической культуры педагогического
высшего учебного заведения.
Коник Л.В., Спузяк В.Б., Ісаєва М.В. Танцювальна аеробіка як ефективний засіб фізичної підготовки майбутніх учителів.
Кравчук Т.М. Навчальна практика зі спортивних дисциплін як одна з форм професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в другій половині XX ст.
Кривенцова І.В. Гуманістична парадигма у підготовці майбутнього фахівця фізичної культури до інноваційної діяльності.
Кубрак О.С., Спіцин В.В. Раціональне співвідношення засобів ЗФП та СФП циклічного характеру в тренуванні лижників-гонщиків І—II розрядів на III етапі підготовчого періоду річного циклу тренування.
Лахно О.Г., Єрмакова Т.С., Рудич В. Аналіз сучасних методик інтегрального розвитку дітей дошкільного віку.
Лисак Олена Ритмо-пластична підготовка дівчат старшого шкільного віку засобами танцювальної аеробіки belly dance.
Лисенко В.В. Дослідження впливу антропометричних показників школярів на результат в спринтерському бігу.
Мірошниченко В.І. Особливості організації науково-педагогічної практики магістрантів на факультеті «Фізична культура».
Мірошниченко Д.Т. Методика навчання акробатичним вправам учнів молодших класів.
Міщенко О.В., Ситник Р.М. Фізична підготовленість студенток педагогічного вузу.
Ніжевська Т.В. Актуальні проблеми викладання курсу «Теорія та методика дитячого та юнацького спорту» в контексті кредитно-модульної системи організації навчання.
Огарь Г.О., Ласиця В.І., Глухоєдов С.В. Ефективність застосування імітаційних вправ у техніко-тактичній підготовці юних дзюдоїстів.
Огнистий А.В. «Фізичне виховання» в умовах кредитно-трансферної системи (з досвіду викладання курсу у ТНПУ ім. В.Гнатюка).
Пушанкіна Д. Авторські методики інтегрального розвитку дитини.
Санжарова Н.М., Санжаров В.А. Роль рухливих ігор у професійно-педагогічній підготовці студентів факультету фізичного виховання.
Сидорко И.В., Ильницкая Л.В. Использование «музыки здоровья» на занятиях в СМГ.
Спіцин В.В. Народна фізична культура в Україні у період з ХУ по XVIII століття.
Степанко А.В. Викладання дисципліни «фізичне виховання» для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.
Сябренко О., Пінчук О., Воробйова В. Особливості структури підготовленості та психофізіологічних здібностей баскетболістів гуманітарних вищих навчальних закладів.
Удовицький О.А. Організація відбору в спортивній гімнастиці.
Федутенко В.В. Проблема визначення об'єктивних результатів навчання.
Шепеленко Г.П., Панченко М.В. Розвиток витривалості у кваліфікованих лижників-гонщиків у процесі цілорічної підготовки.
Шепеленко Г.П., Таірова М.В. Ефективність використання засобів загальної і спеціальної підготовки до більш якісного розвитку фізичної підготовленості школярів.
Шеремет І.В. Антиалкогольне виховання студентів засобами фізичної культури.
Похожие разделы