Физическая культура и спорт
  • формат pdf
  • размер 509,36 КБ
  • добавлен 30 апреля 2012 г.
Актуальні проблеми фізкультурної освіти 2008
(На укр. яз.) Матеріали IV електронної наукової конференції (24 квітня 2008 р. м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За ред. Худолія О.М. — Харків: «ОВС», 2008. — 84 с.
Анотація.
У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні.
Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів.
Зміст.
Єрмаков С.С. Інформаційне забезпечення наукових досліджень стану здоров'я людини, що пов'язані з навколишнім середовищем.
Ажиппо О.Ю., Дорофєєва Т.І. Зв'язок навчання лижній техніці з розвитком фізичних якостей в учнів 1—11 класів загальноосвітніх шкіл.
Антонюк О.А. Методологічні проблеми викладання валеології у вищих навчальних закладах: фізіологічні основи системної організації та енергоінформаційного забезпечення функціональних систем організму людини.
Антонюк О.А. Методологічні проблеми викладання спортивної фізіології у вищій школі: фазові стани функціональних систем, їх прояв та умови реалізації.
Божик М.В. До проблеми професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх вчителів.
Блудов О.Ю., Ляпота П.М. Авторська комп'ютерна програма «інформбаскет» для оцінки ефективності змагальної діяльності в баскетболі.
Борисенко Є. Функціональна підготовка юних футболістів 13—15 років різних ігрових амплуа.
Герасименко С.Ю. Аеробіка у тижневому циклі занять як засіб підвищення фізичної підготовленості студенток ВНЗ.
Глазунов С.І. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного вдосконалення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів.
Грабик Н. Зміст навчальної дисципліни «Гігієна фізичного виховання з методикою викладання» та особливості його реалізації за вимогами кредитно-трансферної системи
підготовки фахівців.
Іващенко О.В., Худолій О.М. Зміст дисципліни «Основи наукових досліджень» у підготовці бакалаврів у педагогічному навчальному закладі.
Козіна Ж.Л., Мурашко М.В., Почерніна М.Г. Інтерактивні технології у формуванні здорового способу життя студентської молоді.
Козіна Ж.Л., Огар Т.О., Тагіров М. Р. Математичне моделювання тактичних манер ведення сутички у дзюдоїстів високого класу.
Макушенко В.Л. Розвиток завадостійкості у виконанні штрафних кидків у юних баскетболістів.
Міровська Н.Ю. Характеритика факторної структури підготовленості баскетбольних команд за статевими та кваліфікаційними розходженнями.
Ніжевська Т.В. Актуальні питання термінології у викладанні курсу «Організація і методика оздоровчої фізичної культури».
Огнистий А.В. Мобільність студента у виборі навчальних курсів — запорука якісної підготовки фахівців в умовах булонської декларації.
Огурцова К.О. Підготовка студентських баскетбольних команд на основі застосування тактичних вправ.
Родін Є. Об'єктивні та суб'єктивні методи регуляції навантаження в спортивних іграх.
Сущук А.М. Застосування сучасних web-орієнтованих технологій в освітньому процесі.
Худолій О. М., Іващенко О.В. Зміст дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» у педагогічному навчальному закладі.
Чернієнко О.А. Працездатність та способи оцінки її розвитку у студентської молоді.
Човнюк Ю.В., Россипчук І.О. Формування сучасного наукового світогляду студентів у фізкультурній освіті: двоїстість природи передачі інформації у організмі людини під час фізичного навантаження.
Похожие разделы