Физическая культура и спорт
  • формат pdf
  • размер 698,61 КБ
  • добавлен 22 мая 2012 г.
Актуальні проблеми фізкультурної освіти 2009
(На укр. яз.) Матеріали IV електронної наукової конференції (24 квітня 2009 р. м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди/ За ред. Худолія О.М. — Харків: «ОВС», 2009. — 108 с.
Анотація.
У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні.
Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів.
Зміст.
Ажиппо О.Ю., Середа І.В., Дорофєєва Т.І. Інформативність критеріїв спеціальної підготовленості кваліфікованих лижників-гонщиків.
Андріянова В.А. Аналіз впливу вправ циклічного характеру на емоціонально-психологічний і функціональний стани, фізичну витривалість і працездатність нервової системи та їх взаємозв'язки у гравців студентської команди. Частина 1-2.
Бабінець Н.А. Ритмічний розвиток — естетичний компонент фізичної підготовленості студенток вищих навчальних закладів України.
Бабінець Н.А. Особливості мотивації й структури знань про використання засобів фізичної культури у студенток вищих навчальних закладів технічного профілю.
Білоус Т.Л. Державне тестування фізичної підготовленості студентів із використанням доступних програм поліатлону.
Віровський Л.П. Ефективність тренувального процесу у студентів групи спортивного вдосконалення з атлетичної гімнастики. Частина 1-2.
Герасименко С.Ю. Вплив занять аеробікою на показники психофункціонального та психофізіологічного стану студенток ВНЗ.
Діленян М.О. Системний підхід у вирішенні сучасних проблем фізичного виховання і спорту у вищих навчальних закладах України. Частина 1-2.
Іванов Є.О., Канішевська Н.Б. Аналіз проблем фізичної підготовленості студентської молоді України та шляхи їх вирішення у XXI столітті. Частина 1-2.
Іващенко О.В., Давиденко Є.М. Методика розвитку сили у школярів старших класів.
Козіна Ж.Л., Попов М. Є., Попова А.В. Розвиток психофізіологічних функцій у процесі підготовки л іберо високого класу.
Козіна Ж.Л., Проскуріна О. М. Навчання техніці гандболу на основі застосування сучасних інформаційних технологій.
Курінна В.В., Капаєва Т.В. Вплив фізичної культури і спорту на організм людини.
Лозко О.В., Козіна Ж.Л. Ефектівність застосування ізометричної гімнастіки в бодібілдінгу.
Наумець Є.А., Головко А.М. Вдосконалення процесу формування задач управління в учбово-тренувальному процесі студентів, які спеціалізуються у ігрових видах спорту. Частина 1-2.
Огнистий А.В., Бірюков О.В. Самостійна робота як шлях мінімізації аудиторних занять з фізичного виховання у вищому навчальному закладі.
Ольхова-Марчук Н.В. Потенційні можливості фізичної культури як засобу формування культури міжособистісних взаємин молодших школярів.
Почерніна М.Г., Козіна Ж.Л. Застосування інтерактивних технологій для розвитку точності кидків із дальньої відстані в баскетболі.
Риженкова А.І., Козіна Ж.Л. Регуляція величини фізичних навантажень юних тенісістів на етапі базової підготовки.
Россипчук І.О. Вдосконалення моделей навчання студентів плаванню. Частина 1-2.
Скалій Т. Техніко-тактична підготовка гандболістів групи ПСМ в умовах ВНЗ.
Кравчук Т., Мушулова К. Аутогенне тренування як засіб відновлення школярів старших класів після фізичних навантажень.
Ткаченко І. Г., Козіна Ж.Л. Факторна структура підготовленості гандболістів різної кваліфікації.
Худолій О.М., Марченко І.О. Чинники, які впливають на ефективність спортивної підготовки юних гімнастів.
Худолій О.М., Титаренко А.А., Мірошниченко Д.Т., Новікова Т.А. Методика розвитку швидкісної сили у школярів молодших класів.
Човнюк Ю.В. Концептуальні основи квантової біомеханіки людини: динамічний хаос та фрактальні структури організму. Частина 1-2.
Шарапов Д.М. Шляхи підвищення мотивації фізичного виховання студентів технічного вищого навчального закладу. Частина 1-2.
Похожие разделы