Физическая культура и спорт
  • формат pdf
  • размер 1,02 МБ
  • добавлен 22 мая 2012 г.
Актуальні проблеми фізкультурної освіти 2010
(На укр. яз.) Матеріали електронної наукової конференції (22 квітня 2010 року м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди / За ред. Худолія О.М. — Харків: "ОВС", 2010. - 130 с.
Анотація.
У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні.
Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів.
Зміст.
Андріянова В.А. Особливості функціонального стану зорової сенсорної системи та рухового апарату у студентських командах волейболістів.
Ажиппо О.Ю., Дорофєєва Т.І., Малець С.О. Структура фізичної підготовленості юних лижників-гонщиків.
Ажиппо О.Ю., Водоп'янов Д.В. Розвиток фізичних якостей з одночасним засвоєнням техніки лижних ходів на уроках з лижної підготовки у школярів середніх та старших класів.
Ажиппо О.Ю. Вплив профорієнтаційної роботи на вибір майбутньої професії вчителя фізичної культури.
Бордун А. М., Гогін О.В. Розвиток витривалості у школярів старшх класів.
Братчиков І. С. Структура рухової підготовленості учнів 5—6 класів.
Васьков Ю. В. Шляхи удосконалення навчального процесу з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах.
В'ялий С., Худолій О. Методика розвитку гнучкості у школярів молодших класів.
Галашко М.М., Подрігало Л.В. Дослідження антропометричних особливостей спортсменів армспорту різного рівню кваліфікації.
Гошко А. М., Без'язичний Б.І., Сірий О.В. Розвиток вибухової сили у футзалістів.
Шевцов І. В., Гринченко І.Б. Дослідження спеціальної витривалості юних волейболістів різних вікових груп.
Канішевський С.М., Ділення М.О., Човнюк Ю.В. Концептуальний синтез інтелектуальних систем у сфері фізичного виховання студентської молоді України. Частина 1-2.
Козіна Ж.Л., Демура І. Визначення індивідуальних тактичних манер ведення сутички у кваліфікованих дзюдоїстів.
Іващенко О.В., Худолій О.М. Творчі роботи в системі підготовки вчителя фізичної культури.
Іващенко О.В., Титаренко А.А., Мірошниченко Д.Т., Лисенко В.А. Вікова характеристика динаміки показників рухової підготовленості хлопчиків 1—3-х класів.
Іващенко О., Макаров О., Мірошниченко Д. Особливості динаміки показників рухової підготовленості дівчаток молодших класів.
Сулима А., Кравчук Т. Ососбливості формування культури здоров'я студентів факультету фізичної культури, що займаються єдиноборствами.
Круглянський О., Кравчук Т. Використання музичного супроводу в навчально-тренувальному процесі студентів факультету фізичної культури, що спеціалізуються з тхеквондо.
Немцева Ю., Кравчук Т. Аналіз технічної підготовленості тхеквондистів у змагальних поєдинках.
Шиленко Д., Санжарова Н. Методика розвитку швидкісно-силових якостей юних самбістів.
Крайнюков О.В. Структура рухової підготовленості учнів 7—8 класів.
Кривенцова І. В. Сформованість фізичної культури у першокурсників гуманітарних факультетів педагогічного університету.
Кучик Н.Т., Бабінець А. А. Контрольно-тренувальні комплекси вправ модульно-рейтингової системи фізичного виховання студентів основної та спеціальної медичної груп.
Лисенко В.В. Формування темпо-ритмової структури техніки бігу бігунами на середні дистанції.
Луганська С. В., Дєлова І. О. Аналіз техніки виконання поворотів у спортивному плаванні та методика навчання.
Мірошниченко В.І., Поступаленко А. Методика розвитку фізичних якостей учнів 10—11 класів на уроках фізичної культури.
Мірошниченко В.І., Пов'якало А. Д. Особливості формування вмінь управляти рухами у дівчаток молодших класів.
Мірошниченко В.І., Овчаров Д. Вікова динаміка розвитку швидкісно-силових якостей учнів середнього шкільного віку.
Мірошниченко В.І., Прокопенков О. В. Особливості методики формування вмінь управляти рухами у хлопчиків молодших класів.
Марченко С. І., Жмурський В. В. Оцінка фізичного розвитку хлопчиків молодших класів.
Марченко С. І., Курочкіна Ю. В. Роль рухливих ігор у розвитку рухових здібностей учнів початкових класів.
Лошицька Т.І. Тест моторно-кардіальної кореляції в оцінці інтегрального компонента здоров'я.
Гогін О.В., Маслов А.В. Особливості розвитку швидкісно-силових здібностей, які проявляються у відштовхуванні в стрибкових вправах, у дівчат 5—7 класів.
Наумець Є.О. Інноваційний підхід до оцінки оволодіння технікою рухових дій студентів, які спеціалізуються у футболі.
Мірошниченко В.І., Оболєнцев Д., Ніжевська Т.В. Динаміка фізичної підготовленості учнів середніх класів сільських шкіл.
Козіна Ж.Л., Селіванов Є. Застосування комп'ютерних технологій творчого напрямку в баскетболі.
Козіна Ж.Л., Сердюк І. Закономірності індивідуальної динаміки змагальної результативності в баскетболі.
Спіцин В.В. Фізичне вихивання в дитячій громадській організації «Пласт».
Гогін О.В., Стародубцев Д.С. Застосування підводячи та спеціальних бігових вправ у навчанні бігу на короткі дистанції в середніх класах.
Ткаченко В.Б. Систематизація основних засобів підготовки юних біатлоністів 14—17 років у підготовчому періоді.
Фуркало М.І. Новий підхід до оцінки стану загального адаптаційного потенціалу організму студента на заняттях з фізичного виховання.
Козіна Ж.Л., Чуркіна А. Застосування мультимедійних посібників в навчально-тренувальному процесі в спортивних іграх.
Шарапов Д.М. Концепція біомедичної інформаційної системи для оцінки та прогнозування динаміки можливого розвитку процесів у організмі студентів на заняттях з фізичного
виховання.
Юхимук В., Вацеба О., Петришин Ю., Гречанюк О. Педагогічні умови формування знань олімпійської тематики учнів 5—7 класів загальноосвітніх шкіл.
Ільницька Г.С., Галашко М.І. Дослідження силової підготовки дівчат випускних класів загальноосвтніх шкіл та студенток вищих навчальних закладів, що займаються фітнесом.
Золотухін О.О., Сірий О.В., Без'язичний Б.І. Аналіз впровадження в навчально-тренувальний процес футболістів методик симетричного навчання різним прийомам техніки володіння м'ячем.
Похожие разделы