Этническая психология
Психологические дисциплины
Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 268.33 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
Боднар М.Б. Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2004. — 20 с.

Анотація.
Досліджено вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді різних регіонів України. Встановлено, що психологічними чинниками підвищення самоактуалізації є відповідальність за своє майбутнє та за майбутнє країни, ставлення до себе та часу життя. Обґрунтовано взаємозв'язок даних факторів з домінантними рисами українського психотипу. Зазначено, що такі чинники як оптимізація локусу контролю у бік інтернальності, гармонізація ставлення до минулого, теперішнього та майбутнього часу, об'єктивація самооцінки сприяють підвищенню самоактуалізації студентської молоді.

Зміст.
Теоретико-методологічні засади дослідження етнопсихологічних життєвих орієнтацій студентської молоді.
Зміст етнопсихологічних життєвих орієнтацій та самоактуалізації студентської молоді.
Етнопсихологічні чинники підвищення самоактуалізації студентської молоді.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Психологическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 4. Этнополитическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Этноконфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Психология адаптации
 4. Социально-психологическая адаптация
 5. Этническая адаптация
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Кросскультурная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Этносоциология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Психолингвистика
 5. Этнопсихолингвистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Межкультурная коммуникация
Смотрите также

Аймаганбетова О.Х. Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 332.57 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 31 с. Анотація. Досліджено структуру міжетнічних відносин у крос-культурному аспекті, вивчено стан даних відносин серед студентської молоді Республіки Казахстан і визначено тенденції їх подальшого розвитку за умов мультикультурної держави. Виокремлено основні компоненти структури міжетнічних взаємин, якими є: етнічна ідентичні...

Куєвда В. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект

 • формат pdf
 • размер 2.18 МБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Монографія. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2007. – 264 с. У книзі на широкому фактичному матеріалі розглядається психологічна природа міфологічних джерел становлення української етнокультурної моделі. Методами історико-психологічного, порівняльного аналізу розкриваються важливі аспекти міфологічних образів та особливості їхнього опредмечення як основи традиційної символіки. З’ясовано несподівані кореляти...

Павленко В., Таглін С. Етнічна психологія

 • формат docx
 • размер 11.91 МБ
 • добавлен 26 декабря 2010 г.
Етнопсихологічні ідеї в українській науці у XVIII ст. Етнопсихологічні дослідження на Слобожанщині в першій половині XIX ст. Перші експериментальні дослідження в етнопсихології в другій половині XIX ст. Проблематика предмету і методів етнопсихології в першій половині XX ст. Формування етнопсихологічної української школи в 20-30-х рр. XX ст. Сучасні теоретична і прикладна етнопсихологія. Основні категорії етнопсихології. Сучасні уявлення про предм...

Струніна В.М. Етносоціальні установки студентської молоді у структурі міжособистісної взаємодії

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 269.26 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 20 с. Анотація. Проаналізовано основні підходи до вивчення етносоціальних установок за умов поліетнічного середовища у зарубіжній і вітчизняній психологічній літературі. Визначено основні проблеми вимірювання етносоціальних установок. Одержано нові емпіричні дані, що поглиблюють уявлення про особливості етносоціальної устано...