Бондаренко І.І. Психологічні умови ефективної професійної адаптації психологів-початківців

Бондаренко І.І. Психологічні умови ефективної професійної адаптації психологів-початківців
 • разное
 • pdf,rtf
 • 256.32 КБ
 • добавлен 18.08.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 19 с.: табл.

Анотація.
Визначено комплекс умов ефективної професійної адаптації психолога на ранніх етапах професіогенезу, серед яких провідною є рівень сформованості особистісної готовності до фахової діяльності, що складається з трьох компонентів: рівня освітньої підготовки, структури інструментальної та психологічної готовності. Розроблено системну модель підготовки психолога до вирішення практичних завдань, де центральним компонентом є розвиток здатності цілеспрямованої діяльності у ситуаціях невизначеності.

Зміст.
Проблеми підготовки і професіоналізації психологів.
Психологічні моделі професійної адаптації психолога-практика.
Експериментальне дослідження психологічних умов професійної адаптації психолога-практика.

Смотрите также


Паскевська Ю.А. Формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки

Паскевська Ю.А. Формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки

 • разное
 • rtf
 • 297.76 КБ
 • добавлен 13.01.2012
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук.: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с.

Анотація.
Здійснено теоретико-експериментальне дослідження процесу формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів на етапі їх професійної підготовки. Визначено основні підходи до до...
Федоренко А.Ф. Психологічні чинники попередження та подолання професійної дезаптації у майбутніх психологів-практиків

Федоренко А.Ф. Психологічні чинники попередження та подолання професійної дезаптації у майбутніх психологів-практиків

 • разное
 • pdf,rtf
 • 312.56 КБ
 • добавлен 17.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. , 2008. — 20 с.

Анотація.
Проведено теоретико-експериментальне вивчення професійної дезадаптації як феномену підготовки майбутніх психологів-практиків.
Розкрито зміст понять "професійна адаптація/дезадаптація",...
Дружиніна І.А. Психологічні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх практичних психологів

Дружиніна І.А. Психологічні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх практичних психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 305.97 КБ
 • добавлен 29.03.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2009. — 21 с.

Анотація.
Проведено теоретичні й емпіричні дослідження провідних чинників і особливостей розвитку професійної ідентичності у студентів, що навчаються за спеціальністю практичного психолога. ...
Ігнатович О.М. Психологічні особливості творчої самодіяльності особистості як умови професійної підготовки майбутніх психологів

Ігнатович О.М. Психологічні особливості творчої самодіяльності особистості як умови професійної підготовки майбутніх психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 288.35 КБ
 • добавлен 17.08.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2004. — 20 с.

Анотація.
Обґрунтовано психологічний принцип творчої самодіяльності особистості на підставі теоретико-методологічного аналізу та оновлення філософського принципу творчої самодіяльності...
Самойлова А.Г. Особливості формування професійної свідомості майбутніх психологів

Самойлова А.Г. Особливості формування професійної свідомості майбутніх психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 238.77 КБ
 • добавлен 16.08.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — Запоріжжя, 2004. — 19 с.

Анотація.
Здійснено теоретико-експериментальне дослідження процесу формування професійної свідомості майбутніх психологів під час їх професійної підготовки у вищому навчальному закладі. В...
Макаренко Н.М. Психологічні чинники розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів

Макаренко Н.М. Психологічні чинники розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 456.67 КБ
 • добавлен 17.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. , 2008. — 20 с.

Анотація.
Вивчено психологічні чинники розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів.
На підставі теоретичного аналізу стану дослідження проблеми креативності та креативного мисл...
Гуляс І.А. Перфекціоністські настанови як чинник професійної готовності майбутніх практичних психологів

Гуляс І.А. Перфекціоністські настанови як чинник професійної готовності майбутніх практичних психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 301.13 КБ
 • добавлен 08.05.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с.

Анотація.
Теоретично обґрунтовано й експериметально встановлено структурно-функціональні та динамічні показники розвитку перфекціоністських настанов щодо професійної діяльності майбутні...
Шапошникова Ю.Г. Психологічні особливості рефлексивних компонентів у професійному становленні практичного психолога

Шапошникова Ю.Г. Психологічні особливості рефлексивних компонентів у професійному становленні практичного психолога

 • разное
 • pdf,rtf
 • 288.08 КБ
 • добавлен 17.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 19 с.

Анотація.
З'ясовано місце та характер значущих рефлексивних компонентів у професійному становленні майбутніх практичних психологів.
Досліджено особливості та специфіку розгортання особи...
Кондрашихіна О.О. Формування здатності до фасилітаційних впливів у майбутніх практичних психологів

Кондрашихіна О.О. Формування здатності до фасилітаційних впливів у майбутніх практичних психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 260.61 КБ
 • добавлен 18.08.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 19 с.

Анотація.
Досліджено особливості формування здатності до фасилітаційних впливів у майбутніх практичних психологів. Теоретично обгрунтовано та експериментально виявлено психологічні чинники, що д...
Жердецька Л.Л. Когнітивні стилі як чинник професійного становлення майбутніх психологів

Жердецька Л.Л. Когнітивні стилі як чинник професійного становлення майбутніх психологів

 • разное
 • pdf,rtf
 • 289.14 КБ
 • добавлен 03.05.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с.

Анотація.
Теоретично обґрунтовано та експериментально показано вплив когнітивних стилів на утвердження індивідуально-специфічних способів професійного становлення майбутніх психологів. ...