Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)

Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)
 • разное
 • djvu
 • 7.38 МБ
 • добавлен 31.12.2009
К.: Атіка, 2004. - 480 с.

Зміст
Підприємство як субєкт господарювання
Управління підприємством
Прогнозування і планування діяльності підприємства
Розробка та обґрунтування виробничої програми підпритємства
Персонал підприємства та продуктивність праці
Основні фонди та виробнича потужність підприємства
Оборотні фонди і оборотні кошти підприємства
Фінансово-кредитні та нематеріальні ресурси підприємства
Виробничі інвестиції підприємства
Інноваційні процеси на підприємстві та оцінка їх ефективності
Якість та конкурентоспроможність продукції підприємства
Оплата праці на підприємстві
Витрати виробництва і собівартість продукції підприємства
Ціни та ціноутворення в ринкових умовах
Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності підприємства
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Державне регулювання діяльності підприємства
Реструктуризація і санація підприємства
Банкрутство та ліквідація підприємств
Список основних термінів та понять

Смотрите также


Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства

Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 358.35 КБ
 • добавлен 16.03.2010
Навчальний посібник – Херсон, ХДТУ, 2003. – 292 с.
Посібник побудований відповідно до програми вивчення курсу «Економіка підприємства», на основі лекцій, прочитаних авторами.
Розглядаються економічні основи функціонування різних типів підприємств в умовах ринку. Висвітлені питання формування та використання ресурсів підп...
Величко В.В. Економіка підприємства: навчальний посібник

Величко В.В. Економіка підприємства: навчальний посібник

 • разное
 • pdf
 • 954.74 КБ
 • добавлен 10.12.2010
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. - ХНАМГ –2010. – 169 с.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи за програмою навчальної дисципліни «Економіка підприємства».
Особливістю навчального посібника є спрямованість на впровадження активних методик навчання, можливість самостійно...
Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства

Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 1.21 МБ
 • добавлен 14.12.2011
Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. -356 с.

Навчальний посібник складений відповідно до програми курсу «Еконо-міка підприємства» і підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних факультетів вищих закладів освіти у доскональному вивченні теоретичного ма...
Горлачук В.В., Яненкова І.Г. Економіка підприємства

Горлачук В.В., Яненкова І.Г. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 13.16 МБ
 • добавлен 05.06.2011
Навчальний посібник. - Миколаїв: Вид-воЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 344 с.
Основи підприємництва.
Види підприємств, їх організаційно-правові форми.
Структура та управління підприємством.
Зовнішнє середовище.
Господарювання підприємства.
Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства.
...
Сидун В.А. Экономика предприятия в структурно-логических схемах (укр. язык)

Сидун В.А. Экономика предприятия в структурно-логических схемах (укр. язык)

 • разное
 • doc
 • 300.89 КБ
 • добавлен 01.10.2010
Учебное пособие. - Харьков: ХДУХТ, 2007. - 147 стр.
Навчальний посібник складений відповідно до програми курсу Економіка підприємства і підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних факультетів вищих закладів освіти в доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок виконання економ...
Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства

Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 365.04 КБ
 • добавлен 04.11.2010
Навчальний посібник / за заг. ред. П. В. Круша, В. І. Подвігіної, Б. М. Сердюка. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780c.
Становлення сучасних ринкових відносин в Україні обумовлює необхідність більш якісної і різнобічної економічної підготовки фахівців як економічного, так і інженерного профілю.
Посібник ставить за мету наданн...
Вігуржинська С.Ю. Економіка підприємства. 1 частина

Вігуржинська С.Ю. Економіка підприємства. 1 частина

 • разное
 • djvu
 • 1.04 МБ
 • добавлен 20.05.2011
ОДАХ, Одеса. 2008 р. – 80 стор.

Навчальний посібник підготовлено згідно нормативної програми курсу «Економіка підприємства». В ньому послідовно розглянуто економічні питання теорії та практики сучасного формування і розвитку економіки підприємства, подано тлумачення спеціальних термінів і понять. Розділи посібника містя...
Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства

Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 1.79 МБ
 • добавлен 12.10.2011
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їхні організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування й ліквідації. Ґрунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, осн...
Вігуржинська С.Ю. Економіка підприємства. 2 частина

Вігуржинська С.Ю. Економіка підприємства. 2 частина

 • разное
 • djvu
 • 1.04 МБ
 • добавлен 20.05.2011
ОДАХ, Одеса. 2008 р. – 76 с.

Навчальний посібник підготовлено згідно нормативної програми курсу "Економіка підприємства". В ньому послідовно розглянуто економічні питання теорії та практики сучасного формування і розвитку економіки підприємства, подано тлумачення спеціальних термінів і понять. Розділи посібника містять ...
Гетьман О.О. Економічна діагностика

Гетьман О.О. Економічна діагностика

 • разное
 • doc
 • 394.26 КБ
 • добавлен 21.01.2010
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст з економіки та підприємництва – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2004. – 78 с.
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економічна діагност...