• формат pdf
 • размер 48.93 МБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
Дерев’янкіна Н.В. Криниця педагогічного досвіду
Харків: Основа, 2012. - 128 с.
У посібнику представлені матеріали із досвіду роботи педагогічних колективів щодо реалізації науково-методичної проблеми школи, яка розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти та саморозвитку.
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
Похожие разделы
Смотрите также

Коберник О.М. (ред.) Усі уроки технології. 10 клас. Рівень стандарту

 • формат pdf
 • размер 53.71 МБ
 • добавлен 06 марта 2011 г.
Х.: Видавнича група "Основа", 2010. - 160 с. -ISBN: 978-617-00-0671-4 Посібник містить розробки всіх уроків курсу «Технологія» для 10 класу, які повністю відповідають програмі. У ньому представлені методи пошуку нових ідей, технології створення й аналіз дизайн-проектів і обґрунтування їх економічної ефективності. Викладені матеріали спрямовані на формування в учнів системних знань і практичного досвіду. Для вчителів трудового навчання.

Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка (укр.яз)

 • формат pdf
 • размер 488.48 КБ
 • добавлен 21 февраля 2010 г.
Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 176 с. У посібнику розглядаються основні категорії загальної педагогіки, її теоретико-методологічні основи, провідні технології навчання та виховання, а також проблеми педагогічного менеджменту. Наголошується на особистісно-розвивальному характері навчання і виховання, оптимізації цих процесів. Окреслюються проблеми і суперечності становлення особистості у сучасних соціально-економічних умовах. Навчальний посібник...

Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок

 • формат pdf
 • размер 50.86 МБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
Харків: Основа, 2009. — 88 с. — (Золота педагогічна колекція). — ISBN 978-966-333-868-2. У посібнику зібрані цікаві, оригінальні педагогічні ідеї та знахідки, які допоможуть і молодому, і досвідченому вчителю зробити урок ефективним та нестандартним. Особливістю книги є доступна, зручна, лаконічна форма подачі матеріалу. Для широкого кола педагогічного загалу, студентів педагогічних ВНЗ. Зміст Передмова. Вступ. Виклики нового часу. Учити реаль...

Сипченко В.І. (ред.) Гуманізація навчально-виховного процесу

 • формат pdf
 • размер 2.52 МБ
 • добавлен 13 июля 2011 г.
Гуманізація навчально – виховного процесу : Збірник наукових праць . – Вип. ХLIV / За заг. ред. проф. В.І . Сипченка. – Слов’янськ : СДПУ, 2009. – 267 с . У збірнику наукових праць представлені результати досліджень науковців , які працюють над проблемами розвитку сучасної освіти та науково – педагогічної думки у теоретичному , історичному та практичному аспекті. Для науковців , викладачів , докторантів , аспірантів , студентів педагогічних навч...

Стаття - Ніколаєва Л.О. Шляхи реалізації особистісно орієнтованої педагогічної взаємодії у сучасній школі

 • формат doc
 • размер 100.5 КБ
 • добавлен 22 мая 2011 г.
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету № 1 (Педагогічні науки) 2005 Подальше входження України у світовий освітній простір супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і освітній практиці. Основна засада, на якій ґрунтується загальна орієнтація навчальної та виховної роботи – скерованість на розвиток особистості. Такий підхід потребує перегляду змісту загальної середньої освіти та пошуку нових педагог...

Стаття - Стешенко В.В. Механізм інтеграції наукових знань при складанні навчальних програм

 • формат doc
 • размер 55 КБ
 • добавлен 22 мая 2011 г.
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету № 1 (Педагогічні науки) 2005 Інтеграція, як відомо, пронизує змістовий і процесуальний аспекти освіти, відношення теорії та практики, спеціалізації та універсалізації змісту професійної підготовки. Застосування інтеграції вимагає використання та формування наскрізних понять, інтеграційних методів, що відносяться до різних рівнів. Ця операція спирається на відповідні процеси...

Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5-ти т. Том 4

 • формат djvu
 • размер 8.3 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
К. : Радянська школа, 1976. 640 с. До четвертого тому входять твори "Павлиська середня школа" і "Розмова з молодим директором школи", в яких узагальнено досвід навчально-виховної роботи в середній школі. Зокрема, розповідається про творчу працю педагогічного колективу. організацію навчально-виховного процесу, систему роботи директора школи, взаємини у шкільному колективі та ін.

Яковенко Т.В. лекцї по дисципліні Менеджмент освіти

 • формат doc
 • размер 222 КБ
 • добавлен 08 апреля 2010 г.
Педагогічний менеджмент як наука і мистецтво. Поняття педагогічного менеджменту. Предмет, продукт і результат праці менеджера освітньої сфери. Завдання педагогічного менеджменту у сфері професійної освіти. Принципи і методи діяльності менеджера освітньої сфери. Критерії ефективності професійної праці менеджера освітньої сфери. Роль особи менеджера в підвищенні ефективності функціонування педагогічних систем. Управління учбово-виховним процесом в...

Євтух В.Б., Марушкевич А.А., Дем'яненко Н.М. Чепак В.В. Етнопедагогіка. Ч. І

 • формат pdf
 • размер 2.26 МБ
 • добавлен 18 января 2010 г.
Навч. пос. Київ, 2003. - 149 с. Розглянуто історичні аспекти розвитку етнопедагогічного досвіду, роль міжетнічної взаємодії в державі і її вплив на етновиховну діяльність, проаналізовано найдавніші джерела етнопедагогічних знань, висвітлено роль рідномовного середовища у формуванні етнокультури особистості та проблему релігійного наповнення етнопедагогічних ідей, а також розкрито зміст основних етнотрадицій українців і їх місце у процесі родинног...

Інтерактивні технології на уроках трудового навчання

 • формат pdf
 • размер 2.03 МБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
Інтерактивні технології на уроках трудового навчання. Методично- практичний посібник. — Полтава: ПОІППО. – 2007. – 120 с. У методично-практичному посібнику розкриваються науково-методичні основи і методика впровадження інтерактивних технологій на уроках трудового навчання. До посібника ввійшли напрацювання кращих вчителів-практиків та учасників обласної СДГ «Проектування як метод пізнання в освітній галузі «Технологія», наукові керівники: Пашко...