Довгань Л.Є., Пастухова В.В., Савчук Л.М. Корпоративне управління

Довгань Л.Є., Пастухова В.В., Савчук Л.М. Корпоративне управління
 • разное
 • pdf
 • 758.1 КБ
 • добавлен 01.03.2011
Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 174 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади корпоративного управління, моделі корпоративного управління, міжнародні стандарти та принципи корпоративного управління, що застосовуються в провідних країнах світу. Значну увагу приділено управлінню корпоративним об’єднанням холдингового типу, розглянуто механізми управління структурними складовими корпоративних об’єднань. Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни «Корпоративне управління». Матеріал посібника спрямований на підготовку спеціалістів, які одночасно були б і фахівцями-професіоналами, і нестандартно мислячими, творчими особистостями
Для науковців, керівників корпорацій, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Смотрите также


Лекции - Корпоративне управління (на укр яз)

Лекции - Корпоративне управління (на укр яз)

 • лекции
 • doc
 • 349.5 КБ
 • добавлен 06.02.2010
40 стор.
Економічна і правова сутність корпоративного управління.
Корпоративні форми підприємництва в Україні.
Корпоративні цінні папери.
Органи управління АТ.
Моделі корпоративного управління.
Корпоративні фінанси
Штерн Г.Ю. Корпоративне управління

Штерн Г.Ю. Корпоративне управління

 • разное
 • doc
 • 1.45 МБ
 • добавлен 17.10.2010
Основною метою навчального посібника є розкриття сутності корпоративного управління, його принципів і моделей, способів реалізації принципів у практиці корпоративного управління, прав і обов’язків акціонерів, членів органів управління та контролю акціонерного товариства. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені н...
Сазонець І.Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій

Сазонець І.Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій

 • разное
 • pdf
 • 969.4 КБ
 • добавлен 14.12.2011
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 304 с.

У книзі йдеться про сутність корпоративного управління, закономірності розвитку національних моделей корпоративного управління. Особливий наголос робиться на висвітленні питань щодо діяльності інституційних інвесторів як учасників корпоративної діяльності, викори...
Штерн Г.Ю. Корпоративне управління

Штерн Г.Ю. Корпоративне управління

 • разное
 • pdf
 • 1.66 МБ
 • добавлен 18.09.2010
Навч. посібник для студентів спеціальності 8. 050201 "Менеджмент організацій". – Харків: ХНАМГ, 2009. - 278 с.

Основною метою навчального посібника є розкриття сутності корпоративного управління, його принципів і моделей, способів реалізації у практиці корпоративного управління, прав і обов’язків акціонерів, членів орга...
Лекции - Корпоративне управління

Лекции - Корпоративне управління

 • лекции
 • doc
 • 1.16 МБ
 • добавлен 24.03.2011
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії.
Склала к. е. н., доцент кафедри «економіка і умт» Дем’янченко А. Г.
Зміст.
Суть i поняття корпоративного управління.
Сутність i економічна природа корпоративного управління.
Об'єкти корпоративного управління.
Структурні елементи корпорат...
Воронкова Т.Є. Корпоративное управление

Воронкова Т.Є. Корпоративное управление

 • разное
 • doc
 • 396.5 КБ
 • добавлен 04.10.2011
Опорний конспект лекцій. КИЇВ - 2010. - 44 с.
Для студентів спеціальності: 8.050201 «Менеджмент організацій»

Основні теми:
Економічна і правова сутність корпоративного управління.
Корпоративні форми підприємництва в Україні.
Корпоративні цінні папери.
Органи управління АТ.
Моделі корпорати...
Уманців Ю.М. Формування української моделі корпоративного управління. Публікація

Уманців Ю.М. Формування української моделі корпоративного управління. Публікація

 • разное
 • pdf
 • 520.87 КБ
 • добавлен 01.10.2010
В Україні національна модель корпоративного управління перебуває на етапі свого активного становлення й розвитку. Вона має вдосконалюватися у напрямі забезпечення таких традиційних функцій, як вироблення стратегії, захист інтересів акціонерів та інших заінтересованих осіб, моніторинг діяльності вищого керівництва тощо. Саме це і...
Кубко В.П. Корпоративна культура як об'єднальна основа вищих навчальних закладів

Кубко В.П. Корпоративна культура як об'єднальна основа вищих навчальних закладів

 • разное
 • pdf
 • 178.48 КБ
 • добавлен 01.02.2012
Стаття// Вісник Книжкової палати. 2011. №11 - С.43-47

Аналізується культурологічний підхід до вивчення корпоративної культури вищих навчальних закладів України як освітніх корпорацій. Такий підхід допомагає розширити функції університетів у суспільстві, сприяє інноваційному розвитку вищих навчальних закладів та їхньої к...