Корпоративное управление
Менеджмент
Статья
 • формат doc
 • размер 1.16 МБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
Лекции - Корпоративне управління
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії.
Склала к. е. н., доцент кафедри «економіка і умт» Дем’янченко А. Г.
Зміст.
Суть i поняття корпоративного управління.
Сутність i економічна природа корпоративного управління.
Об'єкти корпоративного управління.
Структурні елементи корпоративного управління.
Господарські товариства як об'єкт корпоративного управління.
Економічна роль господарських товариств.
Загальна характеристика господарських товариств.
Господарські товариства корпоративного i некорпоративного типу.
Еволюція економічних поглядів на акціонерний капітал.
Зародження теорії акціонерного капіталу у працях вчених-економістів xviii—xix ст.
Еволюція теорій акціонерного капіталу у xx ст.
Проблеми акціонерного капіталу у працях українських вчених кінця xx — початку xxi ст.
Основні риси сучасного корпоративного управління.
Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління.
Основні сучасні моделі корпоративного управління.
Особливості формування моделей корпоративного управління у країнах з перехідною економікою.
балізація i формування сучасних ознак корпоративного управління.
Корпоративна культура.
акціонерні товариства в україні: їх суть та види.
Відкриті та закриті акціонерні товариства.
Управління створенням акціонерних товариств.
Особливості формування акціонерного сектору в україні.
управління капіталом у корпораціях. Корпоративні цінні папери.
Форми корпоративного капіталу.
Обіг корпоративних цінних паперів як об'єкт управління.
ржавне регулювання корпоративного сектору.
Організаційно-управлінська база регулювання корпорацій.
Органи державного регулювання корпоративного сектору.
Управління державними корпоративними правами.
Поткова політика в корпоративному секторі україни.
Роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні.
Суть депозитарної системи.
Види депозитарної діяльності та її суб'єкти.
Особливості переходу власності на корпоративні права.
правління рухом акцій на первинних i вторинних ринках.
Основи управління цінними паперами на первинному і вторинному ринках.
Роль фондової біржі та систем позабіржової торгівлі в регулюванні руху акцій.
Фінансові посередники в системі корпоративного управління.
Суть фінансового посередництва i його функції.
Оснні організаційні форми фінансового посередництва.
Загальні організаційні засади корпоративного управління.
Загальна система управління в акціонерних товариствах.
Рользагальних зборів в управлінні корпорацією.
Організаційно-функціональна структура управління акціонерним товариством у період між загальними зборами.
Особливості організаційної структури управління в товариствах з обмеженою відповідальністю.
Внутрішньокорпоративна система управління.
Побудова цілісної системи внутрішньокорпоративного управління.
Відносини учасників.
Регулювання господарсько-організаційних структур корпорації.
Основні елементи регулювання виробничої та фінансової діяльності корпорації.
Внутрішньо корпоративне регулювання руху акціонерного капіталу.
Управління працею в корпорації.
Регулювання доходів.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Воронкова Т.Є. Корпоративное управление

 • формат doc
 • размер 396.5 КБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Опорний конспект лекцій. КИЇВ - 2010. - 44 с. Для студентів спеціальності: 8.050201 «Менеджмент організацій» Основні теми: Економічна і правова сутність корпоративного управління. Корпоративні форми підприємництва в Україні. Корпоративні цінні папери. Органи управління АТ. Моделі корпоративного управління. Корпоративні фінанси

Довгань Л.Є., Пастухова В.В., Савчук Л.М. Корпоративне управління

 • формат pdf
 • размер 758.1 КБ
 • добавлен 01 марта 2011 г.
Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 174 с. У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади корпоративного управління, моделі корпоративного управління, міжнародні стандарти та принципи корпоративного управління, що застосовуються в провідних країнах світу. Значну увагу приділено управлінню корпоративним об’єднанням холдингового типу, розглянуто механізми управління структурними складовими корпоративних об’єднань. Навчальний посібник...

Кубко В.П. Корпоративна культура як об'єднальна основа вищих навчальних закладів

Статья
 • формат pdf
 • размер 178.48 КБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Стаття// Вісник Книжкової палати. 2011. №11 - С.43-47 Аналізується культурологічний підхід до вивчення корпоративної культури вищих навчальних закладів України як освітніх корпорацій. Такий підхід допомагає розширити функції університетів у суспільстві, сприяє інноваційному розвитку вищих навчальних закладів та їхньої конкурентоспроможності на освітньому ринку. Підкреслюється необхідність аналізу корпоративної культури вищих навчальних закладів...

Лекции - Корпоративне управління (на укр яз)

Статья
 • формат doc
 • размер 349.5 КБ
 • добавлен 06 февраля 2010 г.
40 стор. Економічна і правова сутність корпоративного управління. Корпоративні форми підприємництва в Україні. Корпоративні цінні папери. Органи управління АТ. Моделі корпоративного управління. Корпоративні фінанси

Лекции - Корпоративное управление

Статья
 • формат doc
 • размер 285 КБ
 • добавлен 23 октября 2010 г.
Лекции по корпоративному управлению (КУ) Каждая лекция содержит полный набор понятий КУ и их характеристику. Темы лекций: Понятие КУ Принципы КУ Стандарты КУ: международный и отечественный опыт Правовые модели КУ в зарубежных правопорядках (англо-американская, немецкая, японская, предпринимательская) Факторы формирования спроса на КУ Организация контроля за менеджментом со стороны акционеров Отношения между различными группами акционеров Отношени...

Лекции по корпоративному управлению

Статья
 • формат doc
 • размер 375 КБ
 • добавлен 15 февраля 2011 г.
Корпорация как основа рыночной экономики. Корпорация как организационно-правовая форма деятельности. Особенности организации управления корпорацией. Оптимальная организационная структура корпорации.

Сазонець І.Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій

 • формат pdf
 • размер 969.4 КБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 304 с. У книзі йдеться про сутність корпоративного управління, закономірності розвитку національних моделей корпоративного управління. Особливий наголос робиться на висвітленні питань щодо діяльності інституційних інвесторів як учасників корпоративної діяльності, використання акцій як інструменту корпоративного управління та залучення інвестицій, існуючих у світі механізмів регулювання процесів...

Уманців Ю.М. Формування української моделі корпоративного управління. Публікація

Статья
 • формат pdf
 • размер 520.87 КБ
 • добавлен 01 октября 2010 г.
В Україні національна модель корпоративного управління перебуває на етапі свого активного становлення й розвитку. Вона має вдосконалюватися у напрямі забезпечення таких традиційних функцій, як вироблення стратегії, захист інтересів акціонерів та інших заінтересованих осіб, моніторинг діяльності вищого керівництва тощо. Саме це і визначило актуальність і тематику статті, що доступно висвітлює основні ознаки, напрями української моделі корпоративно...

Штерн Г.Ю. Корпоративне управління

 • формат doc
 • размер 1.45 МБ
 • добавлен 17 октября 2010 г.
Основною метою навчального посібника є розкриття сутності корпоративного управління, його принципів і моделей, способів реалізації принципів у практиці корпоративного управління, прав і обов’язків акціонерів, членів органів управління та контролю акціонерного товариства. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмою. Навчальне видання розроблено на основі чинного в Україні законодавства та рекомендовано студентам...

Штерн Г.Ю. Корпоративне управління

 • формат pdf
 • размер 1.66 МБ
 • добавлен 18 сентября 2010 г.
Навч. посібник для студентів спеціальності 8. 050201 "Менеджмент організацій". – Харків: ХНАМГ, 2009. - 278 с. Основною метою навчального посібника є розкриття сутності корпоративного управління, його принципів і моделей, способів реалізації у практиці корпоративного управління, прав і обов’язків акціонерів, членів органів управління та контролю акціонерного товариства. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмо...