Корпоративное управление
Менеджмент
Статья
 • формат pdf
 • размер 520.87 КБ
 • добавлен 01 октября 2010 г.
Уманців Ю.М. Формування української моделі корпоративного управління. Публікація
В Україні національна модель корпоративного управління перебуває на етапі свого активного становлення й розвитку. Вона має вдосконалюватися у напрямі забезпечення таких традиційних функцій, як вироблення стратегії, захист інтересів акціонерів та інших заінтересованих осіб, моніторинг діяльності вищого керівництва тощо. Саме це і визначило актуальність і тематику статті, що доступно висвітлює основні ознаки, напрями української моделі корпоративного управління та шляхи розвитку даної галузі.

УДК 005.34
Юрій УМАНЦІВ, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики київського національного торговельно-економічного університету, канд. екон. наук
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Воронкова Т.Є. Корпоративное управление

 • формат doc
 • размер 396.5 КБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Опорний конспект лекцій. КИЇВ - 2010. - 44 с. Для студентів спеціальності: 8.050201 «Менеджмент організацій» Основні теми: Економічна і правова сутність корпоративного управління. Корпоративні форми підприємництва в Україні. Корпоративні цінні папери. Органи управління АТ. Моделі корпоративного управління. Корпоративні фінанси

Гревцов Д.Е. Повышение эффективности корпоративного управления промышленными предприятиями

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1.21 МБ
 • добавлен 06 августа 2011 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - Москва, 2002. - 195 с Содержание Проблемы развития корпоративного управления в россии. Этапы становления корпоративного управления в России Формирование российской корпоративной среды Проблемы российских корпораций на современном этапе развития рыночных отношений Основные пути повышения эффективности и совершенствования механизмов корпоративного управления Концепция совершенс...

Довгань Л.Є., Пастухова В.В., Савчук Л.М. Корпоративне управління

 • формат pdf
 • размер 758.1 КБ
 • добавлен 01 марта 2011 г.
Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 174 с. У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади корпоративного управління, моделі корпоративного управління, міжнародні стандарти та принципи корпоративного управління, що застосовуються в провідних країнах світу. Значну увагу приділено управлінню корпоративним об’єднанням холдингового типу, розглянуто механізми управління структурними складовими корпоративних об’єднань. Навчальний посібник...

Курсовая работа - Корпоративное управление в Республике Беларусь

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 253 КБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Сущность корпоративного управления. Модели. Сравнительный анализ моделей корпоративного управления.

Лекции - Корпоративне управління

Статья
 • формат doc
 • размер 1.16 МБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
Азовський морський інститут Одеської національної морської академії. Склала к. е. н., доцент кафедри «економіка і умт» Дем’янченко А. Г. Зміст. Суть i поняття корпоративного управління. Сутність i економічна природа корпоративного управління. Об'єкти корпоративного управління. Структурні елементи корпоративного управління. Господарські товариства як об'єкт корпоративного управління. Економічна роль господарських товариств. Загальна характеристика...

Лекции - Корпоративне управління (на укр яз)

Статья
 • формат doc
 • размер 349.5 КБ
 • добавлен 06 февраля 2010 г.
40 стор. Економічна і правова сутність корпоративного управління. Корпоративні форми підприємництва в Україні. Корпоративні цінні папери. Органи управління АТ. Моделі корпоративного управління. Корпоративні фінанси

Сазонець І.Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій

 • формат pdf
 • размер 969.4 КБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 304 с. У книзі йдеться про сутність корпоративного управління, закономірності розвитку національних моделей корпоративного управління. Особливий наголос робиться на висвітленні питань щодо діяльності інституційних інвесторів як учасників корпоративної діяльності, використання акцій як інструменту корпоративного управління та залучення інвестицій, існуючих у світі механізмів регулювання процесів...

Самосудов М.В. Теория корпоративного взаимодействия

 • формат pdf
 • размер 2.92 МБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
М, Корпоративное управление, 2007, 340 с. Теоретические основы корпоративного взаимодействия. Фирма как объект управления. Системы корпоративного управления.

Штерн Г.Ю. Корпоративне управління

 • формат doc
 • размер 1.45 МБ
 • добавлен 17 октября 2010 г.
Основною метою навчального посібника є розкриття сутності корпоративного управління, його принципів і моделей, способів реалізації принципів у практиці корпоративного управління, прав і обов’язків акціонерів, членів органів управління та контролю акціонерного товариства. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмою. Навчальне видання розроблено на основі чинного в Україні законодавства та рекомендовано студентам...

Штерн Г.Ю. Корпоративне управління

 • формат pdf
 • размер 1.66 МБ
 • добавлен 18 сентября 2010 г.
Навч. посібник для студентів спеціальності 8. 050201 "Менеджмент організацій". – Харків: ХНАМГ, 2009. - 278 с. Основною метою навчального посібника є розкриття сутності корпоративного управління, його принципів і моделей, способів реалізації у практиці корпоративного управління, прав і обов’язків акціонерів, членів органів управління та контролю акціонерного товариства. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмо...