Этническая психология
Психологические дисциплины
Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 295.82 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Духніч О.Є. Етнокультурні чинники наративного самоконституювання та взаємної ідентифікації слов'ян та кримських татар
(Укр. яз. ). Автореф. дис. . канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К. , 2009. — 20 с. — укp.

Анотація.
Запропоновано наративний підхід у дослідженні етнопсихологічної проблематики. Доведено ефективність особистого наративу як моделі вивчення самоконституювання суб'єкта, як фундаментального життєвого процесу, та як ситуативного, що визначається актуальним впливом і присутністю у житті людини фігури значущого етнічного Іншого.

Зміст.
Філософські, психологічні та крос-культурні підходи до розуміння процесу самоконституювання суб’єкта.
Етнопсихологічні механізми наративного конституювання суб’єктності у слов’ян та кримських татар.
Психологічні особливості самоконституювання слов’ян та кримських татар у ситуаціях міжетнічної взаємодії.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Психологическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 4. Этнополитическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Этноконфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Психология адаптации
 4. Социально-психологическая адаптация
 5. Этническая адаптация
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Кросскультурная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Этносоциология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Психолингвистика
 5. Этнопсихолингвистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Межкультурная коммуникация
Смотрите также

Боднар М.Б. Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 268.33 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2004. — 20 с. Анотація. Досліджено вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді різних регіонів України. Встановлено, що психологічними чинниками підвищення самоактуалізації є відповідальність за своє майбутнє та за майбутнє країни, ставлення до себе та часу життя. Обґрунтовано взаємозв'язок даних фак...

Лозова О.М. Психосемантична структура етнічної свідомості

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 427.17 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 36 с. Анотація. Досліджено психосоматичну структуру етнічної свідомості, а саме: її перцептивні, рефлексивні та категоріальні структурні компоненти. Проведено психосемантичну реконструкцію первинних структур свідомості давніх східних слов'ян. Досліджено оцінність, емоційність, реактивність, просторову та часову категоризацію...

Спиридонова Л.К. Етнокультурні особливості образу світу українців

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 244.27 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Одеський. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — О. , 2009. — 18 с. Анотація. Визначено культурно-специфічні особливості образу світу українців. Емпірично виявлено міжкультурні, міжпоколінні та регіональні особливості розповсюдженості типів соціальних аксіом, визначених М. Бондом і К. Леунгом, зокрема, соціальний цинізм, соціальна гнучкість, нагорода зусиль, контроль долі та релігійність. Нав...

Струніна В.М. Етносоціальні установки студентської молоді у структурі міжособистісної взаємодії

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 269.26 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 20 с. Анотація. Проаналізовано основні підходи до вивчення етносоціальних установок за умов поліетнічного середовища у зарубіжній і вітчизняній психологічній літературі. Визначено основні проблеми вимірювання етносоціальних установок. Одержано нові емпіричні дані, що поглиблюють уявлення про особливості етносоціальної устано...

Хухлаев О.Е., Балашова Е.А. Социальные представления об отношениях руководства и подчинения: кросс-культурные различия

Статья
 • формат pdf
 • размер 153.69 КБ
 • добавлен 03 октября 2011 г.
Научная статья // Социальная психология и общество. 2010. №1 – C. 91-105 Хухлаев О.Е., кандидат психологических наук, зав. каф. этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования Московского городского психолого-педагогического университета Балашова Е.А., кандидат психологических наук, руководитель отдела персонала Московского представительства фирмы «ДЖ. Б. Кемикалэнд Фармасьютикалсс ЛТД.» Аннотация Статья посвящена описанию...