Физическая культура и спорт
  • формат pdf
  • размер 43,18 МБ
  • добавлен 23 сентября 2014 г.
Кашуба В.О. (ред.) Олімпійський спорт і спорт для всіх 2010
(На рус. и укр. яз.) Материали конференції Присвячується 80-річчю Національного університету фізичного виховання і спорту України. 5-8 жовтня 2010 р. Київ, Україна – 776 с.
Аннотация.
У збірнику вміщено тези доповідей XIV Міжнародного наукового конгресу
«Олімпійський спорт і спорт для всіх», що висвітлюють питання історії і теорії олімпійського спорту, спорту вищих досягнень, юнацького спорту, паралімпійського спорту й адаптивної фізичної культури, спортивної медицини і фізичної реабілітації, медико-біологічні, педагогічні та психологічні аспекти фізичної культури і спорту, біохімічні та інформаційні технології, питання харчування та застосування ергоген- них засобів у спорті, проблеми здоров’я людини, рекреації і спорту для всіх, філософські, історичні, соціологічні та правові аспекти підготовки і підвищення кваліфікації кадрів сфери фізичного виховання і спорту.
Для наукових працівників і фахівців у галузі фізичної культури і спорту.
Содержание (разделы).
История и теория олимпийского спорта (25 статей).
Спорт высших достижений (98 статей).
Юношеский спорт (30 статей).
Паралимпийский спорт и адаптивная физическая культура (10 статей).
Спортивная мединина и физическая реабилитания (80 статей).
Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта (50 статей).
Педагогические и психологические аспекты физической культуры и спорта (75 статей).
Биомеханические и информанионные технологии в физическом воспитании и спорте (19 статей).
Питание и эргогенные средства в спорте (20 статей).
Здоровье человека, рекреания и спорт для всех (50 статей).
Философские, исторические, сониологические и правовые аспекты физической культуры и спорта (25 статей).
Подготовка и повышение квалификании кадров в сфере физической культуры и спорта (30 статей).
Похожие разделы