Языки описания аппаратуры (HDL)
Компьютерная литература
  • формат pdf
  • размер 923,46 КБ
  • добавлен 03 сентября 2010 г.
Кондратенко Ю.П., Сидоренко С.А., Підопригора Д.М. Поведінковий синтез цифрових пристроїв в середовищі Active-HDL
Навчальний посібник. Під ред. Ю. П. Кондратенка. – Миколаїв, МФ НаУКМА, 2001. – с.136.
Навчальний посібник містить опис мови VHDL, теоретичні відомості та методичні вказівки з циклу лабораторних робіт для розробки поведінкових моделей цифрових пристроїв різного призначення. Поведінковий синтез базується на мові опису апаратного забезпечення VHDL з використанням системи автоматизованого проектування Active-HDL корпорації Aldec Inc. Цикл лабораторних робіт дозволяє засвоїти методику формування моделей цифрових пристроїв із застосуванням VHDL та теорії скінчених автоматів.
Навчальний посібник призначається для студентів, дипломників та магістрантів вищих закладів освіти, що навчаються за напрямами Комп’ютерні науки, Комп’ютеризовані системи управління і автоматики, Електронні системи.
ЗМІСТ
Передмова
Вступ
Загальна характеристика програмованої логіки.
Алфавіт мови VHDL.
Структура мови VHDL .
Засоби VHDL для моделювання реальних об’єктів.
Додаткові можливості САПР Active-HDL.
Цикл лабораторних робіт з формування VHDL-моделей цифрових пристроїв.
Висновки.
Література.