Менеджмент
Статья
 • формат doc
 • размер 1.44 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Конспект лекцій з дисципліни Теорія організацій
Без авторства. - К.: МАУП. - 122с.

Передмова
ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ, ЗАВДАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Теорія організації як наука та її місце в системі наукових знань
Еволюція теорії організації
Основоположні ідеї теорії організації
Сучасна теорія організації
Моделі теорії організації
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
Організація як універсальна категорія: основні підходи
Генезис організації
Властивості організації
Принципи організації
Система законів організації
ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СИСТЕМА
Поняття організаційної системи. Організація як відкрита система
Життєвий цикл організації
Соціальна організація
Внутрішнє середовище організаційної системи. Підсистеми організації
Зовнішнє середовище організаційної системи
Класифікація організацій
Еволюція соціальних організацій
ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС
Статика та динаміка організаційних систем. Динамічна організація
Принципи статичного та динамічного стану організації
Порівняльний аналіз принципів дії динамічних і статичних організацій
Організація як система процесів
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ
Організація і управління
Система управління організацією
Технології управління організацією: теоретичні засади
ЧАСТИНА II СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
Сутність організаційного проектування
Універсальні погляди на проект організації
Етапи організаційного проектування
Методи проектування організації
Чинники проектування організації
СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Поняття структури організації та принципи її побудови
Формальна та неформальна організаційна структура
Елементи структури та зв’язки в організації
Концепції організаційних структур
Підходи до формування організаційної. структури
Характеристики організаційної структури
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА
Поняття, структурні елементи і властивості організаційної культури
Функції організаційної культури
Класифікація організаційної культури
Система методів підтримки культури організації
Зміна організаційної культури
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Інформація в організації як чинник забезпечення її ефективності
Управлінська інформація
Технології інформаційної діяльності в організації
Інформаційна система організації
Сучасні інформаційні технології організаційної культури
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ
Поняття ефективності діяльності організації
Чинники ефективності організації
Критерії організаційної ефективності та види ефектів
Оцінювання ефективності діяльності організації
Оцінювання ефективності організаційних систем
Рекомендована література
Похожие разделы
Смотрите также

Бай С.І., Самокиш О.В., Пащенко І.Н. (укл.) Теорія організаціі

 • формат doc
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 29 января 2012 г.
93с. Розроблено: Київським національним торговельно-економічним університетом (кафедра менеджменту), Національним університетом «Львівська політехніка» (кафедра менеджменту організацій). Методологічні засади теорії організаціі. Основні організаційні теорії та моделі. Організація як система. Організація як соціум. Організаційний процес. Самоорганізація. Зовнішнє й внутрішнє середовище організаціі. Організаційне проектування. Культура організаціі...

Виноградський М.Д., Шканова О.М. Організація праці менеджера

 • формат doc
 • размер 5.15 МБ
 • добавлен 06 декабря 2010 г.
Навчальний посібник. - К.: "Кондор", 2002. - 518 c. У навчальному посібнику висвітлюються наукові основи визначення якостей менеджера, сучасні принципи, методи його роботи, розкриваються функції, принципи, методи і стиль керівництва персоналом. Особлива увага приділяється змістовній роботі менеджера: інформаційному та документаційному забезпеченню організацій, прийняття і реалізація управлінських рішень, особливості роботи з підлеглими. З урахува...

Лекции по Теории организации

Статья
 • формат doc
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Задоркин В. И., . Теория организации. Конспект лекций. , 2009 год. , 213 страниц. Оглавление. введение. что такое организация. история. этапы развития. законы. структуры. современные формы. простая структура. базовая структура. условия. основные свойства. список литературы.

Либкинд Е.В., Рябикова Н.Е., Чепурин В.А. Организационные структуры управления

 • формат pdf
 • размер 449.58 КБ
 • добавлен 24 января 2010 г.
Конспект лекций и методические указания к теме по дисциплине: «Менеджмент» - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003г. Введение. Основные понятия и определения. Организация как объект управления. Виды организаций. Понятие системы их классификация. Классификация организационных структур, их достоинства и недостатки. Характеристика органических организационных структур управления. Характеристика партисипативных структур управления. Структура и организация работы н...

Макарова Н.Н., Теория организации. Конспект лекций

 • формат pdf
 • размер 633.49 КБ
 • добавлен 12 ноября 2009 г.
Издание Томского политехнического университета, 2001г. Содержание: Введение Понятие организации, её сущность и признаки. Типология организаций и ее структуры. Формальные и неформальные организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Миссия и цели организации. Ранжирование целей. Стадии существования организации. Законы функционирования и развития организации. Организационная культура. Примерные темы рефератов и творческие задания по курсу. Л...

Монастирський Г.Л. Теорія організацій

 • формат doc
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 17 января 2010 г.
У посібнику розглядаються найважливіші аспекти теорії організації. Зокрема, розкриваються її предмет, завдання, теоретико-методологічні засади організації як системи, процесу та об'єкта управління. Висвітлено принципи і методи створення ефективної організації, організаційного проектування, формування оптимальної структури організації, забезпечення високої організаційної культури. Розкрито особливості застосування інформаційно-аналітичних технолог...

Тюрина А.Д. Теория организации

 • формат pdf
 • размер 408.02 КБ
 • добавлен 07 июня 2010 г.
Конспект лекций. - М.: ЭКСМО, 2008. - 160 с. СОДЕРЖАНИЕ Лекция Общие понятия теории организации Сущность предприятия, его черты и функции Понятие фирмы: ее признаки и функции Основные концепции фирмы Организационные формы предприятия Внутренняя среда предприятия Внешняя среда предприятия Корпоративная культура Стратегия управления предприятием Малый бизнес в России Лекция Экономические характеристики структуры предприяти...

Тюрина А.Д. Теория организации: конспект лекций

 • формат fb2
 • размер 144.02 КБ
 • добавлен 18 июня 2011 г.
М.: ЭКСМО, 2008. Конспект лекций соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Доступность и краткость изложения позволяют быстро и легко получить основные знания по предмету, подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен. В книге рассмотрены экономические характеристики структуры предприятия, организация и формы оплаты труда, менеджмент в организации и многое другое. Для студентов э...

Чуплыгин Г.Н. Теория организации

 • формат pdf
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 22 апреля 2010 г.
Н. Новгород: ННГАСУ, 2006, 99 с. Учебное пособие содержит комплект методического обеспечения по учебной дисциплине «Теория организации», разработанного на основе государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования специальности 080507 «Менеджмент организации» и других нормативных документов. Учебное пособие содержит конспект лекций, задания и методические указания к выполнению контрольной работы, набор контрольных за...