Менеджмент
 • формат doc
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 17 января 2010 г.
Монастирський Г.Л. Теорія організацій
У посібнику розглядаються найважливіші аспекти теорії організації. Зокрема, розкриваються її предмет, завдання, теоретико-методологічні засади організації як системи, процесу та об'єкта управління. Висвітлено принципи і методи створення ефективної організації, організаційного проектування, формування оптимальної структури організації, забезпечення високої організаційної культури. Розкрито особливості застосування інформаційно-аналітичних технологій у діяльності організації. Посібник устаткований тестовими завданнями, питаннями для самоконтролю засвоєних знань і списком рекомендованої літератури. За змістом посібник відповідає освітньо-професійним програмам підготовки магістрів за спеціальністю "Адміністративний менеджмент" та бакалаврів за напрямом "Менеджмент".
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також аспірантам, науковцям і менеджерам-прак-тикам.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Бай С.І., Самокиш О.В., Пащенко І.Н. (укл.) Теорія організаціі

 • формат doc
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 29 января 2012 г.
93с. Розроблено: Київським національним торговельно-економічним університетом (кафедра менеджменту), Національним університетом «Львівська політехніка» (кафедра менеджменту організацій). Методологічні засади теорії організаціі. Основні організаційні теорії та моделі. Організація як система. Організація як соціум. Організаційний процес. Самоорганізація. Зовнішнє й внутрішнє середовище організаціі. Організаційне проектування. Культура організаціі...

Виноградський М.Д., Шканова О.М. Організація праці менеджера

 • формат doc
 • размер 5.15 МБ
 • добавлен 06 декабря 2010 г.
Навчальний посібник. - К.: "Кондор", 2002. - 518 c. У навчальному посібнику висвітлюються наукові основи визначення якостей менеджера, сучасні принципи, методи його роботи, розкриваються функції, принципи, методи і стиль керівництва персоналом. Особлива увага приділяється змістовній роботі менеджера: інформаційному та документаційному забезпеченню організацій, прийняття і реалізація управлінських рішень, особливості роботи з підлеглими. З урахува...

Конспект лекцій з дисципліни Теорія організацій

Статья
 • формат doc
 • размер 1.44 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Без авторства. - К.: МАУП. - 122с. Передмова ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ, ЗАВДАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Теорія організації як наука та її місце в системі наукових знань Еволюція теорії організації Основоположні ідеї теорії організації Сучасна теорія організації Моделі теорії організації ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ Організація як універсальна категорія: основні підходи Генезис організації Властивості організац...