Менеджмент
 • формат doc
 • размер 5.15 МБ
 • добавлен 06 декабря 2010 г.
Виноградський М.Д., Шканова О.М. Організація праці менеджера
Навчальний посібник. - К.: "Кондор", 2002. - 518 c.
У навчальному посібнику висвітлюються наукові основи визначення якостей менеджера, сучасні принципи, методи його роботи, розкриваються функції, принципи, методи і стиль керівництва персоналом.
Особлива увага приділяється змістовній роботі менеджера: інформаційному та документаційному забезпеченню організацій, прийняття і реалізація управлінських рішень, особливості роботи з підлеглими.
З урахуванням сучасного досвіду розглядаються принципи управління і планування ділової кар'єри. Навчальний посібник може бути використаний спеціалістами комерційних організацій, підприємствами і бізнесменами.
Навчальний посібник по дисципліні "Організація праці менеджера" на студентів вищих навчальних закладів професійного спрямування "Менеджмент".
Смотрите также

Бай С.І., Самокиш О.В., Пащенко І.Н. (укл.) Теорія організаціі

 • формат doc
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 29 января 2012 г.
93с. Розроблено: Київським національним торговельно-економічним університетом (кафедра менеджменту), Національним університетом «Львівська політехніка» (кафедра менеджменту організацій). Методологічні засади теорії організаціі. Основні організаційні теорії та моделі. Організація як система. Організація як соціум. Організаційний процес. Самоорганізація. Зовнішнє й внутрішнє середовище організаціі. Організаційне проектування. Культура організаціі...

Диплом - Удосконалення організаційної структури управління підприємством

degree
 • формат doc
 • размер 1.83 МБ
 • добавлен 25 июня 2011 г.
Магістерська дипломна робота, спеціальність - менеджмент малого та середнього бізнесу, КНУТД, 2011. - 162 с. (з анотацією на 3-х мовах). Вступ. Теоретико-методологічні основи проектування організаційної структури управління підприємством. Сутність організаційної структури управління підприємством. Організація управління та типи організаційних структур. Проблеми вдосконалення організаційної структури управління підприємством. Висновки до розділу 1...

Конспект лекцій з дисципліни Теорія організацій

Статья
 • формат doc
 • размер 1.44 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Без авторства. - К.: МАУП. - 122с. Передмова ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ, ЗАВДАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Теорія організації як наука та її місце в системі наукових знань Еволюція теорії організації Основоположні ідеї теорії організації Сучасна теорія організації Моделі теорії організації ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ Організація як універсальна категорія: основні підходи Генезис організації Властивості організац...

Курсовая работа - Организация как система управления

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 176.5 КБ
 • добавлен 16 июня 2010 г.
Курсовая на 34 стр Содержание Введение Общая характеристика организации как системы управления Ресурсы, зависимость от внешней среды, структура управления Подходы к процессу управления в организации Роль менеджера Эффективность менеджмента организации Основные направления совершенствования управления Анализ менеджмента на примере конкретной организации Заключение Список использованной литературы

Медведев В.П., Понуждаев Э.А. Теория организации

 • формат doc
 • размер 713.98 КБ
 • добавлен 01 сентября 2011 г.
Учебное пособие. – М.: ИМЭС, 2004. – 102 с. Учебное пособие является компонентом учебно-методического комплекса по дисциплине «Теория организации». Наряду с учебной программой и проблемно-тематическими заданиями оно призвано обеспечить формирование у студентов системы знаний, умений и навыков на уровне требований к обязательному минимуму содержания образовательной программы по направлению 080500.62 «Менеджмент», акцентируя внимание обучаемых на с...

Ответы на билеты - Теория организации

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 346.5 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Международный университет в Москве. 2010. 50 вопросов. Организация и управление. Организация и управление ХХI века. Роль менеджмента внутри организации. Внешняя среда организации. Факторы микросреды организации. Внешняя среда организации. Факторы макросреды организации. Функции управления и проектирование работ в организации. Классификация функций управления. Структура организации (департаментизация) Организационная культура. Профессиональное уп...