Лісовицький В.М. Історія економічних учень

Лісовицький В.М. Історія економічних учень
 • разное
 • pdf
 • 1.01 МБ
 • добавлен 05.10.2011
К.: Центр учбової літератури, 2009. - 240 с. - ISBN: 978-966-364-784-5
3-тє видання (OCR)

У навчальному посібнику в історичній послідовності простежується процес розвитку економічної думки з стародавніх часів до наших днів. Розкриваються характерні особливості методології та теоретичного арсеналу різних шкіл та напрямів еко номічної науки, з'ясовується внесок представників різноманітних наукових течій у формування і розвиток економічної теорії. Особливу увагу приділено аналізу сучас них економічних концепцій. Окремі положення відображають авторську точку зору. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів, усіх, хто цікавиться історією економічної науки.

Зміст
Економічна думка епохи древнього і середньовіччя.
Виникнення класичної школи.
Еволюція класичної школи ХІХ століття.
Критика класичної школи.
Марксизм.
Маржиналізм.
Кейнсіанська терія.
Інституціоналізм.
Економічна теорія державного соціалізму.

Смотрите также


Корнійчук Л.Я. та ін. Історія економічних учень

Корнійчук Л.Я. та ін. Історія економічних учень

 • разное
 • doc
 • 623.05 КБ
 • добавлен 16.11.2011
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Я. Корнійчук, Г. Ю. Кириллова, Н. О. Татаренко, С. Б. Погорєлов. — К.: КНЕУ, 2002. — 284 с.
ISBN 966–574–334–1

Навчально-методичний посібник підготовлено на основі типової програми курсу «Історія економічних учень». Він включає короткий виклад змісту тем, а також ко...
Лекции - Історія економічних учень

Лекции - Історія економічних учень

 • лекции
 • doc
 • 668 КБ
 • добавлен 29.06.2010
Лень І. І., Гронтковська Г. Е. – Рівне: УДУВГП, 2003. – 72 с.

Історія економічних учень як наука
Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя
Перші економічні школи: меркантилізм, фізіократи
Класична школа політичної економії
Еволюція класичної політичної економії
Виникнення альтернативних ...
Реферат - Маржиналізм як переоцінка цінностей класичної школи політичної економії

Реферат - Маржиналізм як переоцінка цінностей класичної школи політичної економії

 • рефераты
 • doc
 • 95.5 КБ
 • добавлен 13.11.2011
Київ; КПІ; викладач Боклан Н.С.; факультет менеджменту та маркетингу; кафедра міжнародної економіки; предмет Історія економічних учень; 2010 рік; 17 стр.
Попередники маржиналізму
Революційна особливість маржиналізму
Характерні особливості першого етапу
Основоположники неокласичної теорії
Нет изображения

Любохинець Л.С. Історія політичних та економічних учень

 • разное
 • jpg
 • 97.86 МБ
 • добавлен 07.07.2011
Методичні вказівки до вивченню дисципліни для студентів спеціальності "Міжнародні економічні відносини" // Л.С. Любохинець. - Хмельницький: ХНУ, 2007. - 102 с.

Укладач Любохинець Л.С., канд. екон. наук, доцент

Зміст
Вступ
Програма дисципліни
Плани семінарських занять
Домашнє індивідуальне завдан...
Нестеренко О.П. Історія економічних вчень (укр.яз.)

Нестеренко О.П. Історія економічних вчень (укр.яз.)

 • разное
 • pdf
 • 589.33 КБ
 • добавлен 25.11.2009
Пропонується повний курс історії світової економічної думки; висвітлюються основні течії та напрямки сукупності світових економічних концепцій у різні періоди розвитку людства.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2002
Контрольна робота - Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

Контрольна робота - Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

 • лабараторные
 • rtf
 • 171.29 КБ
 • добавлен 22.12.2010
Львівський національний університет ім. І. Франка
економічний факультет
Спеціалізація Економіка підприємства
1-й курс, 2008
Контрольна робота з дисципліни «Історія економічних вчень»
Вступ
Загальні риси і розходження нової і старої історичних шкіл у Німеччині.
Загальні риси і розходження класичної і н...
Кириленко В.В. (ред.) Історія економічних вчень

Кириленко В.В. (ред.) Історія економічних вчень

 • разное
 • pdf
 • 1.72 МБ
 • добавлен 03.06.2010
Навчальний посібник. – Тернопіль: „Економічна думка, 2007. – 233 с.

Докласичний етап розвитку економічної науки
Предмет, методологія і функції історії
економічних вчень
Економічна думка стародавнього світу
Економічна думка середньовіччя. Меркантилізм
Класичний етап розвитку економічної науки та її за...
Лекции - Історія економічних вчень

Лекции - Історія економічних вчень

 • лекции
 • doc
 • 691 КБ
 • добавлен 15.02.2011
Під ред. В. М. Тарасевича. - Дніпропетровськ: ЛМСУ, 1999.
Вступ до историі економічних вчень.
Ранні економічні погляди
Класична політична економія
Марксистьский напрямок економічної думки
Неокласична економічна теорія
Кейнсіанство та його еволюция
Соціально-інстуціональний напрямок економічної думки
Лекции - Історія економічних вчень

Лекции - Історія економічних вчень

 • лекции
 • doc
 • 145.77 КБ
 • добавлен 22.01.2010
ДУЕП. 162с.
Вступ до історії економічних вчень
Економічна думка стародавнього світу
Меркантилізм
Класична політична економія
Марксистський напрямок економічної думки
Неокласична економічна теорія
Кейнсіанство та його еволюція
Соціально-інституціональний напрямок економічної думки
Шпаргалка - Історія економічної думки

Шпаргалка - Історія економічної думки

 • шпаргалки
 • doc
 • 1.35 МБ
 • добавлен 10.03.2011
Висвітлено 130 питань, які відповідають екземенаційним білетам КНЕУ
Основне джерело: Історія економіки та економіяної думки: Навч. посіб. / за ред. проф. С. В. Степаненка. - К.: КНЕУ, 2010.
Господарство як підсистема суспільства та об’єкт економічних наук
Особливості історико-економічного аналізу суспільств в межах ...