Шпаргалка - Історія економічної думки

Шпаргалка - Історія економічної думки
 • шпаргалки
 • doc
 • 1.35 МБ
 • добавлен 10.03.2011
Висвітлено 130 питань, які відповідають екземенаційним білетам КНЕУ
Основне джерело: Історія економіки та економіяної думки: Навч. посіб. / за ред. проф. С. В. Степаненка. - К.: КНЕУ, 2010.
Господарство як підсистема суспільства та об’єкт економічних наук
Особливості історико-економічного аналізу суспільств в межах формаційної і цивілізаційної парадигм.
Зміст цивілізаційної парадигми як прояв нової загальнонаукової методології досліджень.
Характеристика системно-синергетичного підходу до аналізу суспільних та господарських процесів.
Історичний розвиток господарської системи, її стан та особливості функціонування на певних історичних етапах розвитку суспільства.
Формування основ національної системи господарства України в першій половині 90-х років ХХ ст.
Перехід від командно-адміністративної до ринкової системи господарства та основні напрямки його теоретичного обґрунтування в українській економічній літературі.
Основні напрямки ринкових перетворень в економіці незалежної України в першій половині 90-х років ХХ ст.
Розвиток ринкової економічної системи в Україні (друга половина 90-х років ХХ ст. ), та відображення цих процесів в українській економічній літературі.
Основні напрямки реформування аграрного сектора України у 90-ті роки ХХ ст.
Роль державної економічної політики у становленні ринкової економіки в Україні (90-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст. ).
Читать онлайн

Смотрите также


Шпори по истории экономических учений

Шпори по истории экономических учений

 • шпаргалки
 • docx
 • 187.57 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Выполнил студент для заочного отделения ,для экономистов и бухгалтеров 3 курса - ОНАПТ , Г.Одесса ,2011г.

Перечень используемых тем:
Історія економіки та економічної думки як наука.
Етапи розвитку історії економічної думки.
Еволюція господарства в Давньому Єгипті та його відображення в пам’ятках економічної...
Лекции - Історія економічних вчень

Лекции - Історія економічних вчень

 • лекции
 • doc
 • 691 КБ
 • добавлен 15.02.2011
Під ред. В. М. Тарасевича. - Дніпропетровськ: ЛМСУ, 1999.
Вступ до историі економічних вчень.
Ранні економічні погляди
Класична політична економія
Марксистьский напрямок економічної думки
Неокласична економічна теорія
Кейнсіанство та його еволюция
Соціально-інстуціональний напрямок економічної думки
Лекции - Історія економічних вчень

Лекции - Історія економічних вчень

 • лекции
 • doc
 • 145.77 КБ
 • добавлен 22.01.2010
ДУЕП. 162с.
Вступ до історії економічних вчень
Економічна думка стародавнього світу
Меркантилізм
Класична політична економія
Марксистський напрямок економічної думки
Неокласична економічна теорія
Кейнсіанство та його еволюція
Соціально-інституціональний напрямок економічної думки
Ревчун Б.Г. Історія економічних вчень

Ревчун Б.Г. Історія економічних вчень

 • разное
 • doc
 • 133.79 КБ
 • добавлен 21.01.2012
Посібник для студентів вищих навчальних закладів – Кіровоград, 2002. – 115 с.

Навчальний посібник в стислій формі показує передумови виникнення, етапи та закономірності розвитку світової економічної думки. Посібник розкриває методологічні підходи й теоретичні концепції основних шкіл та напрямів економічної думки, знайом...
Ревчун Б.Г. (укл.) Історія економіки та економічної думки

Ревчун Б.Г. (укл.) Історія економіки та економічної думки

 • разное
 • doc
 • 356.79 КБ
 • добавлен 21.01.2012
Навчально-методичний посібник. Кіровоград, Кіровоградський національний технічний університет, 2007. - 255 с.

Даний курс поєднує в єдине ціле дві споріднені дисципліни – Економічну історію та Історію економічної думки. Це надає можливість порівняння та кращого розуміння практики господарського розвитку та його відбиття ...
Щеньова В.Б. Історія фінансової думки. Лекции

Щеньова В.Б. Історія фінансової думки. Лекции

 • разное
 • doc
 • 862 КБ
 • добавлен 07.10.2009
ДНУ, 75стр.
У навчальному посібнику в стислому вигляді представлено основні питання вузлових тем курсу «Історія фінансової думки», які визначені міністерською програмою підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Викладений у такій формі матеріал дозволить студентам, які в обмеженій кількості аудиторного часу слухають л...
Реферат - Економічна думка в Київській Русі (Літопис Руський, Руська Правда, Слово о законі і благодаті, Слово)

Реферат - Економічна думка в Київській Русі (Літопис Руський, Руська Правда, Слово о законі і благодаті, Слово)

 • рефераты
 • doc
 • 192 КБ
 • добавлен 07.05.2011
Україна, Хмельницький 2008

Вступ
Історія економічної думки України часів раннього та класичного Середньовіччя.
Економічна думка часів Київської Русі в текстах «Руської Правди».
Економічна думка в тексах «Літопису Руського» та «Слові о законі і благодаті», «Слова».
Висновки
Список використаної літерат...
Лекции - История экономических учений и экономической мысли (на укр.яз)

Лекции - История экономических учений и экономической мысли (на укр.яз)

 • лекции
 • doc
 • 252.65 КБ
 • добавлен 11.01.2010
Предмет і методи історії економіки та економічної думки
Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій
Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н. е. – V ст. н. е. )
Господарство та економічна думка суспільства Євро...
Лісовицький В.М. Історія економічних учень

Лісовицький В.М. Історія економічних учень

 • разное
 • pdf
 • 1.01 МБ
 • добавлен 05.10.2011
К.: Центр учбової літератури, 2009. - 240 с. - ISBN: 978-966-364-784-5
3-тє видання (OCR)

У навчальному посібнику в історичній послідовності простежується процес розвитку економічної думки з стародавніх часів до наших днів. Розкриваються характерні особливості методології та теоретичного арсеналу різних шкіл та напр...
Лекции - Історія економічних учень

Лекции - Історія економічних учень

 • лекции
 • doc
 • 668 КБ
 • добавлен 29.06.2010
Лень І. І., Гронтковська Г. Е. – Рівне: УДУВГП, 2003. – 72 с.

Історія економічних учень як наука
Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя
Перші економічні школи: меркантилізм, фізіократи
Класична школа політичної економії
Еволюція класичної політичної економії
Виникнення альтернативних ...