Физическая культура и спорт
  • формат pdf
  • размер 439,53 КБ
  • добавлен 06 мая 2012 г.
Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту 2010
(На укр. яз.) Матеріали VI електронної Всеукраїнської наукової конференції (4 березня 2010 року, м. Львів—Харків) / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: «ОВС», 2010. — 40 с.
Анотація.
У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми моделювання в фізичному вихованні і спорті.
Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів.
Зміст.
Єрмаков С.С. Біомеханічні моделі ударних рухів у спортивних іграх у контексті вдосконалення технічної підготовки спортсменів.
Божик М.В. Професійно-прикладна фізична підготовка як ефективний засіб розвитку фізичних якостей вчителів-предметників.
Вовканич Л.С., Виноградський Б.А., Власов А.П., Павлова Ю.О. Особливості показників системи зовнішнього дихання біатлоністів високої кваліфікації.
Заневський І.П., Коростильова Ю.С., Михайлов В.В. Моделі стійкості зброї стрільців з пневматичного пістолета.
Калиніченко О.М., Лопатьєв А.О. Психофізіологічні особливості цільової точності під час виконання пострілу з сучасних стрілецьких видів зброї.
Марченко С.І. Моделювання розвитку сили у школярів 2—4 класів засобами рухливих ігор.
Осіпов В.М., Шилкін Г.М., Дядечко І.Є. Моделювання навчального процесу у фізкультурному вузі за допомогою сучасних інформаційних технологій.
Човнюк Ю.В. Применение реконструкции математической модели в биомеханическом анализе деятельности «спортивного сердца» и к его электрокардиограмме.
Човнюк Ю.В. Моделирование в области механики человека: физические закономерности, определяющие взаимосвязь размеров, массы телаи скорости спортивного плавання.
Човнюк Ю.В. Когнитивная компьютерная графика как средство интерпретации биоциклических процессов в сфере физического воспитания и спорта высших дострижений.
Худолій О. М. Моделювання розвитку сили у юних гімнастів на початковому етапі підготовки.
Похожие разделы