Нохріна Л.А., Александрова С.А., Кравець О.М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни Економіка підприємства

Нохріна Л.А., Александрова С.А., Кравець О.М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни Економіка підприємства
 • разное
 • doc
 • 465 КБ
 • добавлен 29.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2007. - 60 с. Для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504 „Туризм.

ВСТУП
Альтернативні витрати
Ринкова система: попит та пропозиція
Виробнича програма підприємства
Основні засоби. Амортизація
Показники використання основних фондів підприємства
Нематеріальні активи
Оборотні кошти
Витрати виробництва
Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства
Ціна продукції підприємства
Трудові ресурси підприємства та стимулювання праці робітників
Персонал підприємства
Продуктивність праці
Оплата праці робітників

Смотрите также


Нет изображения

Нохріна Л.А., Александрова С.А., Щербина Л.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 300 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2007. - 22 с. Для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504 Туризм.

Основною метою викладання дисципліни „Економіка підприємства є формування системи спеціальних знань і практичних навичок аналізу показників господарсько-виробничої діяльності підприємства з урахуванням чинників зовнішн...
Склярук Н.І., Славута О.І. Навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

Склярук Н.І., Славута О.І. Навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

 • разное
 • pdf
 • 910.62 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2008. – 125 с.

Для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальностей 6.050100 - "Економіка підприємства", 6.050100 - "Облік і аудит".

Підприємство як суб?єкт господарювання
Методичні вказівки до вивчення теми
Термінологічний словник
Питання для поглибленого вивчення тем...
Кузнєцова Т.В., Романів О.Я., Гарнага О.М., Ковальова Т.С. Управління потенціалом підприємства

Кузнєцова Т.В., Романів О.Я., Гарнага О.М., Ковальова Т.С. Управління потенціалом підприємства

 • разное
 • doc
 • 1.33 МБ
 • добавлен 07.03.2011
Навчально-методичний посібник – Рівне: НУВГП, 2007. – 150 с.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лекційних і практичних занять, тематику самостійної та індивідуальної роботи, типові вправи та задачі, тренінгову тестову прог...
Славута О.І. та ін. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу ''Економіка підприємства''

Славута О.І. та ін. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • pdf
 • 344.86 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства усіх форм навчання)/ Славута О.І., Буряк О.М., Покуца І.В. - Х.: ХНАМГ, 2009. – 28 с.

Мета курсової роботи з „Економіки підприємства – поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення курсу, придбання практичних навичок у проведен...
Робоча навчальна програма з дисципліни Капітал підприємства: формування та використання

Робоча навчальна програма з дисципліни Капітал підприємства: формування та використання

 • разное
 • doc
 • 651.5 КБ
 • добавлен 09.01.2012
Ізмаїльський інститут водного траспорту, 2011. - 39с.

Тематичний план дисципліни.
Мета та завдання курсу.
Зміст дисципліни по темах.
Плани практичних занять: план, теми рефератів, контрольні запитання, тестове завдання до кожного практичного завдання.
Завдання до самостійної індивідуальної роботи.
Си...
Горбачук Ю.А., Кушнір Н.Б. Економічна діагностика

Горбачук Ю.А., Кушнір Н.Б. Економічна діагностика

 • разное
 • pdf
 • 1.1 МБ
 • добавлен 22.02.2011
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. - Рівне, НУВГП, 2007. - 176 с.

Навчально-методичний комплекс містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, тематику самостійної роботи студентів, типові виробничі ситуації, тренінгові тестову програму тощо. Може використов...
Славута О.І. Методичні вказівки до курсового проекту ''Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства'' та самостійної підготовки з курсу ''Економіка підприємства''

Славута О.І. Методичні вказівки до курсового проекту ''Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства'' та самостійної підготовки з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 318.5 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Для студентів спеціальності Економіка підприємств міського господарства денної та заочної форм навчання. - Харків: ХДАМГ, 2002. - 47 с.

Метою курсового проекту є закріплення навичок роботи з економічною інформацією з курсу «Економіка підприємств» з урахуванням специфіки фаху студентів. У проекті розглядаються питання о...
Робоча навчальна программа з дисципліни Економічна діагностика

Робоча навчальна программа з дисципліни Економічна діагностика

 • разное
 • doc
 • 1003 КБ
 • добавлен 09.01.2012
Ізмаїльський інститут водного транспорту, 2010.- 29с.

Тематичний план дисципліни.
Мета та завдання курсу.
Зміст дисципліни по темах.
Плани практичних занять: план, теми рефератів, контрольні запитання, ситуаційне завдання, тестове завдання до кожного практичного завдання.
Завдання до контрольної роботи д...
Нет изображения

Дудка Н.М. Економіка підприємства

 • разное
 • rtf
 • 1.98 МБ
 • добавлен 03.02.2012
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. - Київ, 2011. - 40с.
Склярук Н.І., Славута О.І. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу ''Економіка підприємства''

Склярук Н.І., Славута О.І. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 498 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2006. - 47 с.

Для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050107 Економіка підприємства, 6.050106 Облік і аудит, 6.050201 Менеджмент організацій.

Основи організації управління підприємством
Теоретичні відомості
Практичні задачі
Запитання для перевірки
Виробнич...