• формат doc
 • размер 7.21 МБ
 • добавлен 19 декабря 2010 г.
Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології
Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. —616 с.
Зміст
Входимо в ринок(Учитель, ринок, технологія, Де допоможуть технології?, Спектр технологій, Чи потрібна нам вальдорфська педагогіка?, Розчистимо шляхи, Експертиза технологій)
Обираємо технологію (До кращого майбутнього, Три технології, Чи вільні ми у виборі технології?, Опис педагогічного продукту, Ідеальна школа, Мету задаємо діагностично, Проектуємо цілісний процес)
Поблажлива технологія(Розставимо акценти, Казка про індивідуалізацію, Диференціація, Індивідуально-диференційоване навчання, Особистісно зорієнтоване навчання, Гра у структурі ОЗН-технології, Різновиди технології)
Партнерська технологія (Авторський задум, Переваги і недоліки, Особливості застосування, Непізнаний Шаталов, Західний варіант)
Продуктивна технологія (Продукт школи — людина, Продуктивна технологія, Переваги вибору, Основні знання, Знати, щоб запобігти)
Проєктуємо процес (Краще менше, та краще, Прямо до цілі, Технологічні тонкощі, Узгоджуємо з іншими видами, Вибудовуємо профілі, Індивідуальними маршрутами)
Перебудовуємо урок (Урок як дзеркало технології, Концептуальні модел, Ефективний і ефектний, Я. сна зрозуміла мета, Підбадьор і допоможи, Модульні надбудови, Урок, якого чекають)
Готуємось грунтовно(Формула продуктивності, Діагноз-прогноз-план, Техніка підготовки уроку, Підготовка — це розрахунок, Чим довше — тим краще? )
Прощаємось з ілюзіями (Чи можна вчити «по-всякому»?, Знання, тцо вирішують усе, Порядок із хаосу, Доісторичні пріоритети, Істина й омани, Піраміда законів, Конкретно на урок, Не рецепти, а закони)
Спираємось на принцип (Приклади множать сумніви, Зілля усіх мудреців, Активне учіння, Головного очима не побачиш, Ушинський мав рацію, Про користь вічних істин, Поспішайте повільно, Мильні кубики, Очна ставка: знання — життя)
Діагностуємо (Чим допоможе діагноз, Алгоритм спростить процедуру, Діагностика навченості, Діагностика научуваності, Діагностична карта, Закон мінімуму)
Обираємо методи (Дотик до істини, Зводити чи розводити?, Надійні шляхи, Вибір методів навчання, Без ЕОМ не обійтись)
Прогнозуємо (Змусимо прогнози збуватися, Як прогнозувати урок, «Паперовий комп'ютер», «Касандра» та інші)
Оптимізуємо (Удосконаленням меж немає, Чи перевантажені наші учні?, Інформаційне наповнення уроку, Як заощаджувати час, Формула економії, З малого — велике)
Складаємо план (Суперечливі питання планування, Традиції та інновації, Закордонний досвід, Суб'єктивні уподобання, Програма керування, Планує комп'ютер)
Похожие разделы
Смотрите также

Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка

 • формат doc
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 19 декабря 2010 г.
Київ: Лібра, 1996. —224 с. Концептуальними засадами навчального посібника є уявлення про увагу, психофізичну свободу, уяву та фантазію, дію спілкування й мовлення як про найважливіші складові педагогічної технології й техніки, які за умови достатнього розвитку й постійного вдосконалення переходять у педагогічну майстерність, яка, у свою чергу, є засадовою для педагогічної творчості. Книга розрахована на викладачів психолого-педагогічних дисциплін...

Бойко А.М. (ред.) - Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії. Частина 2

 • формат djvu
 • размер 11.94 МБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії: Навчально-методичний посібник: У 2 ч. / За ред. А. М. Бойко. - Ч. 2. - К.: ВІПОЛ; Полтава: АСМІ, 2004. - 504 с. У посібнику сформульована і реалізується концепція інтеграція на національному ґрунті логіко-теоретичних та історико-педагогічних знань у поєднанні з диференціацією їх засвоєння. Посібник призначений для студентів та викладачів педагогічних закладів освіти, вчителів загальноосвітніх шкіл,...

Глазиріна В.М. Педагогіка сучасної школи

 • формат jpg
 • размер 33.88 МБ
 • добавлен 14 октября 2011 г.
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. - Донецьк: Норд-Прес, 2006. - 220 с. Посібник "Педагогіка сучасної школи" є центральною складовою навчально-методичного комплексу з професійної підготовки майбутніх вчителів, до складу якого входять ще робочі зошити з педагогіки та методики виховної роботи. У ньому подана система педагогічних знань, що враховує альтернативи сучасної школи та педагогіки. Вона створена на засадах наступності у викладенні матер...

Коберник О.М. (ред.) Усі уроки технології. 10 клас. Рівень стандарту

 • формат pdf
 • размер 53.71 МБ
 • добавлен 06 марта 2011 г.
Х.: Видавнича група "Основа", 2010. - 160 с. -ISBN: 978-617-00-0671-4 Посібник містить розробки всіх уроків курсу «Технологія» для 10 класу, які повністю відповідають програмі. У ньому представлені методи пошуку нових ідей, технології створення й аналіз дизайн-проектів і обґрунтування їх економічної ефективності. Викладені матеріали спрямовані на формування в учнів системних знань і практичного досвіду. Для вчителів трудового навчання.

Лук'яненко О.В. Релігійна та релігієзнавча освіта Великобританії: тенденції початку ХХІ століття

Статья
 • формат pdf
 • размер 344.89 КБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
// Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Суми, 2009. У статті подано аналіз головних тенденцій розвитку релігійної освіти Великобританії у 21 столітті у співвідношенні із загальноєвропейськими та світовими цінностями, визначено тим співпраці держави, школи та релігійних інституцій у сфері релігійної освіти.

Мінгажева З.Ш. Педагогіка ХХІ століття (у двох частинах)

 • формат pdf
 • размер 74.68 МБ
 • добавлен 11 августа 2011 г.
Харків: Основа, 2011. - 128 + 128 с. У книзі представлені матеріали з міжнародного фестивалю «Педагогіка ХХІ століття». Авторами презентовано програму розвитку загальноосвітньої школи, систему підготовки педагогічних рад, актуальну технологію навчання. Для керівників навчальних закладів.

Міщик Л.І. Загальна педагогіка

 • формат jpg
 • размер 30.74 МБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – 96 с. Методичні рекомендації за модульно-рейтинговою системою навчання до курсу "Загальна педагогіка".rn

Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник

 • формат djvu
 • размер 6.17 МБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 670 с. В посібнику розглянуті загальні основи педагогіки, стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування; предмет педагогіки, її становлення як науки; розвиток та формування особистості; предмет дидактики, її завдання і досягнення на сучасному етапі; педагогічний процес як цілісна система; закономірності та принципи навчання, зміст освіти в...

Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка (укр.яз)

 • формат pdf
 • размер 488.48 КБ
 • добавлен 21 февраля 2010 г.
Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 176 с. У посібнику розглядаються основні категорії загальної педагогіки, її теоретико-методологічні основи, провідні технології навчання та виховання, а також проблеми педагогічного менеджменту. Наголошується на особистісно-розвивальному характері навчання і виховання, оптимізації цих процесів. Окреслюються проблеми і суперечності становлення особистості у сучасних соціально-економічних умовах. Навчальний посібник...

Стеценко Н.М. Педагогіка

Презентация
 • формат pps
 • размер 12.78 МБ
 • добавлен 25 ноября 2010 г.
Презентація PawerPoint 2007. Народна педагогіка. Особистість як предмет виховання. Проблема мети. Управління і керівництво школою та освітою. Школознавство. Цілісний процес. Духовний та соціальний розвиток особистості. Моральне та естетичне виховання. Трудове виховання. Фізичне виховання школярів. Теорія вихорвання. Суть і зміст процесу виховання. Принципи виховання. Методи виховання. Особистість і колектив. Світогляд. Закономірності та принципи...